WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Прокуратура України. Статус, структура, функції - Курсова робота

Прокуратура України. Статус, структура, функції - Курсова робота

порядку виконання судових рішень у справах за позовами прокурорів.
Відповідно до п. 3 ст. 121 Конституції України на прокуратуру покладається нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство .
Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" визначає, що оперативно-розшукову діяльність - це система гласних і негласних розшукових, розвідувальних та контр розвідувальних заходів, що провадяться із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів. Перелік оперативних підрозділів служб і відомств, яким надано право виконувати таку діяльність, визначається Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність ". До них належать оперативні служби міліції, СБУ, Прикордонних військ, управління державної охорони, кримінально-виконавчої системи. Здійснюючи нагляд за додержанням законів органами, які виконують гласні і негласні розшукові, розвідувальні та контррозвідувальні заходи, прокуратура сприяє дотриманню законності, прав та законних інтересів громадян.
Предметом прокурорського нагляду за додержанням закону органами, які ведуть боротьбу зі злочинністю, є сприяння таким діям:
ў розкриття злочинів;
ў захист особи, її прав, свобод, власності, прав підприємств, установ, організацій від злочинних посягань;
ў виконанню вимог закону про невідворотність відповідальності за вчинений злочин;
ў запобіганню законному притягненню особи до кримінальної відповідальності;
ў охороні прав і законних інтересів громадян, які перебувають під слідством;
ў здійсненню заходів щодо запобігання злочинам, усуненню причин та умов, що сприяють їх вчиненню.
Здійснюючи нагляд за додержанням законів відповідними органами при провадженні дізнання та досудового слідства, прокурор вживає заходів стосовно того, щоб ці органи виконували такі вимоги:
ў додержувалися передбаченого законом порядок порушення, зупинення і закриття кримінальних справ, а також встановлених законом процесуальних строків розслідування та тримання під вартою;
ў під час розслідування злочинів виконували вимоги ст. 22 КПК України про всебічне, повне та об'єктивне дослідження всіх обставин справи і з'ясування всіх обставин, які викривають або виправдовують обвинуваченого, а також пом'якшують або обтяжують його відповідальність;
ў виявляли причини й умови, що сприяли вчиненню злочинів та вчиненню злочинів та вживати заходів щодо їх усунення.
У ст. 14 КПК України передбачається, що ніхто не може бути заарештований інакше як на підставі судового рішення або з санкції проектора . Право надання санкції на арешт належить таким особам:
ў Генеральному прокурору України та його заступникам;
ў прокурору Автономної Республіки Крим та його заступникам;
ў прокурорам областей та їхнім заступникам;
ў міським, районним та іншим прирівняним до них прокуратурам;
ў заступникам прокурора міст і районів з населенням понад 150 тисяч осіб, якщо це передбачено наказом Генерального прокурора України.
Під час вирішення питання про видачу санкції на арешт прокурор зобов'язаний ретельно ознайомитися з усіма матеріалами, що дають підстави для взяття під варту, а в необхідних випадках особисто допитати підозрюваного або обвинуваченого. Неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого прокурор зобов'язаний допитати в усіх випадках.
Санкція прокурора на арешт може бути оскаржена до суду заарештованим, його захисником, законним представником неповнолітнього.
Відповідно до ст. 31 Закону, вказівки прокурора, його заступника органам, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання і досудове слідство, щодо порушення кримінальних справ і провадження розслідування, які даються відповідно до кримінально-процесуального законодавства, є обов'язковими для цих органів. Частиною 2 ст. 114 КПК України передбачено виняток із загального правила - в разі незгоди слідчого з вказівками прокурор про притягнення як обвинуваченого, про кваліфікацію злочину і обсяг обвинувачення, про направлення справи для віддання обвинуваченого до суду або про закриття справи слідчий має право подавати справу прокурору вищої інстанції зі своїми письмовими запереченнями, в цьому разі прокурор вищої інстанції або скасовує вказівки прокурора нижчої інстанції, або доручає провадження слідства в цій справі іншому слідчому.
Функцію прокуратури відповідно до п. 4 ст. 121 Конституції України є також нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах, а також у разі застосування інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян .
Предметом нагляду є додержання законності під час перебування осіб у місцях тримання затриманих, попереднього ув'язнення, виправно-трудових, інших установ, які виконують покарання або заходи примусового характеру, що призначають судом, додержання встановленого кримінально-виконавчим законодавством порядку та умов тримання під вартою або відбування покарання особами в цихустановах, їхніх прав і виконання ними своїх обов'язків.
Здійснюючи цю функцію, прокуратура наглядає за додержанням законів у таких установах:
ў ізоляторах тимчасового тримання;
ў слідчих ізоляторах;
ў в'язницях;
ў виправно-трудових колоніях;
ў виховно-трудових колоніях;
ў лікувально-трудових профілакторіях;
ў психіатричних лікарнях.
З метою забезпечення цього виду нагляду прокурор наділяється такими повноваженнями (ч. 2 ст. 44 Закону):
ў у будь-який час відвідувати місця тримання затриманих, попереднього ув'язнення, установи, в яких засуджені відбувають покарання, установи для примусового лікування і перевиховання, опитувати осіб, які там перебувають, ознайомлювати з документами, на підставі яких ці затримані, заарештовані, засуджені або на підставі яких до них застосовано заходи примусового характеру;
ў перевіряти законність наказів, розпоряджень і постанов адміністрації цих установ, зупиняти виконання таких актів, опротестувати або скасувати їх у разі невідповідності законодавству, вимагати від посадових осіб пояснень з приводу допущених порушень;
ў прокурор повинен негайно звільнити особу, яка незаконно перебуває в місцях тримання затриманих, попереднього ув'язнення, позбавлені волі або в установі для виконання заходів примусового характеру.
Постанова і вказівки прокурора щодо додержання встановлених законом порядку й умов тримання затриманих, заарештованих, засуджених до позбавлення волі та виконання інших покарань, а також осіб, до яких застосовано заходи примусового характеру, є обов'язковими і підлягають негайному виконанню (ст. 45 Закону).
Під час здійснення нагляду прокурор виявляє порушення закону, виконує такі дії:
ў розглядає заяви і скарги затриманих, заарештованих, засуджених, інших громадян та організації про порушення закону, що визнає умови і порядок затримання, тримання під вартою, виконання вироку;
ў ознайомлюється з документами, на підставі яких цих осіб засуджено, затримано або взято під варту;
ў відвідує установи, в яких тримаються затримані, взяті під варту, засуджені, і опитує осіб, які там перебувають;
ў бере участь в судових засідання х, в яких суддею розглядаються питання, пов'язані з виконанням вироку.
Згідно зі ст. 5 Закону і п. 9 ХУ

 
 

Цікаве

Загрузка...