WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Захист в цивільному праві - Реферат

Захист в цивільному праві - Реферат

шістнадцятирічного віку. Об'єктивна сторона здійснення господарської діяльності, без спеціального дозволу (ліцензії), отримання якого передбачено законом, складається з здійснення як фізичними, так і юридичними особами видів діяльності, для здійснення яких необхідно отримати дозвіл, який видається органам виконавчої влади, визначеного Кабінетом Міністрів України, або спеціально уповноваженим органом для ліцензування деяких видів господарської діяльності.
В відповідності до ст. 1 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" під господарською діяльністю розуміється люба діяльність, в тому числі підприємницька, юридичних осіб, а також фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, яка пов'язана з виготовленням продукції, торгівлею, наданням послуг, виконанням робіт. Вичерпний перелік видів діяльності, які можуть здійснюватися після отримання спеціального дозволу (ліцензії) встановлено в ст. 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності". З суб'єктивної сторони правопорушення характеризуються тільки з умисною, спеціальною ціллю - отримання прибутку від здійснення без ліцензії видів діяльності, які потребують ліцензування. Суб'єктом правопорушення можуть бути фізичні особи, які досягли 18 річного віку і зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності, а також посадові особи юридичних осіб, які здійснюють реєстрацію і без відповідного дозволу (ліцензії).
Частина 3 ст. 42 Конституції України визначає, що держава забезпечує захист конкуренції в підприємницькій діяльності. Не допускається зловживання монопольним положенням на ринку, неправомірне обмеження конкуренції і недобросовісної конкуренції. Види і границі монополії визначаються законом. В відповідності з ст. 1 Закону України "Про обмеження монополізму і недопущення недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності" поняття конкуренція - визначається як змагальність підприємців, коли їх самостійні дії обмежують можливості кожного з них подіяти на загальні умови реалізації товарів на ринку і стимулюють виробництво тих товарів. які потрібні споживачу.
В Законі України "Про захист від недобросовісної конкуренції" поняття недобросовісна конкуренція визначена як певна діяльність в конкуренції, яка противоречить правилам, торговим і чесним звичаям в підприємницькій діяльності. Недобросовісною конкуренцією являються дії визначені розділами 2-4 Закону. Закон не містить точного перечня видів протиправної поведінки, яка признається як недобросовісна конкуренція. Таким чином, всяка поведінка, метод конкурентної боротьби, які якимось чином противоречать звичаям чесної підприємницької діяльності, які пов'язані з порушенням прийнятих на ринку норм і правил в відносинах між конкуруючими суб'єктами, можуть бути признані недобросовісною конкуренцією.
Правові принципи захисту від недобросовісної конкуренції визначаються Законом "Про захист від недобросовісної конкуренції". Стаття 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення виділяє три види правопорушень: а) неправомірне використання чужого імені, фірмового найменування, знаків для товарів і послуг, інших визначень і рекламних матеріалів; б) дискредитація; в) розголошення комерційної таємниці.
Неправомірним являється використання без дозволу уповноваженої на це особи чужого імені, фірмового найменування, знаків для товарів і послуг, інших знаків, а також рекламних матеріалів, періодичних видань, назв місць походження товарів, що може призвести до змішування з діяльністю другого господарюючого суб'єкта (підприємця), який має пріоритет на їх використання.
Використання в фірм енному найменуванні власного імені фізичної особи не признається неправомірним, якщо до власного імені додається який-небудь відрізняючий елемент, який виключає змішування з діяльністю другого господарюючого суб'єкта (підприємця). Неправомірне використання товару другого виробника являє собою ввід в господарюючий оборот під своєю маркою товару другого виробника шляхом зміни марки виробника без дозволу уповноваженої на це особи. Копіювання зовнішнього виду виробу являє собою відтворення зовнішнього виду виробу іншого господарюючого суб'єкта (підприємця); ввід його в господарський оборот без однозначної вказівки виробника копії, що може призвести до змішування з діяльністю іншого господарюючого суб'єкта (підприємця).
Дискредитація господарюючого суб'єкта (підприємця) являє собою розповсюдження в певній формі неправдивих, неточних і неповних відомостей, які пов'язані з особою або діяльністю господарюючого суб'єкта (підприємця), які спричинили або могли спричинити збитки ділової репутації господарюючого суб'єкта (підприємця).
Розголошення комерційної таємниці являє собою ознайомлення другої особи без дозволу уповноваженої особи з інформацією, яка являє собою комерційну таємницю. Неправомірне використання комерційної таємниці являє собою втручання в виробництво або облік при плануванні або здійсненні підприємницької діяльності без дозволу уповноваженої особи неправомірно отриманої інформації. Під комерційною таємницею підприємства слід розуміти інформацію, яка пов'язана з виробництвом, технічною інформацією, управлінням, фінансами і іншою діяльністю підприємця, яка не являє собою державну таємницю. Розголошення якої може нанести збитки його інтересам. Зміст і об'єм інформації, яка складає собою комерційну таємницю, порядок її захисту визначається керівництвом підприємця.
Конфіденційна інформація - це інформація, яка знаходиться в володінні, користуванні і розпорядженні окремих фізичних або юридичних осіб і розповсюджується за їх бажанням в відповідності з передбаченими умовами. Указані способи самостійно визначають приналежність інформації до конфіденційної і встановлюють для неї систему захисту.
Об'єктом даного правопорушення являються суспільні відносини, які пов'язані з регулюванням господарською (підприємницькою) діяльністю в цілях пересічення недобросовісної конкуренції. Суб'єктом - являється господарюючий суб'єкт (підприємець) - юридичні особи і їх об'єднання, а також юридичні особи, їх об'єднання і об'єднання громадян, які не являються господарюючими суб'єктами (підприємцями); громадяни. Які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи і громадяни, які не являться підприємцями.
Справи про недобросовісну конкуренцію розглядаються Антимонопольним комітетом України і його територіальними відділеннями в порядку, визначеному Законом України "Про захист від недобросовісноїконкуренції", Законом України "Про обмеження монополізму і недопущення недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності", Законом України "Про Антимонопольний комітет України" і іншими актами законодавства України.
Відповідно до ст. 1661 Кодексу України про адміністративні правопорушення і в відповідності до ст. 1 Закону України "Про обмеження монополізмі і недопущення недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності" монопольним становищем признається домінуюче становище суб'єкта господарювання, яке дає йому можливість самостійно або разом з

 
 

Цікаве

Загрузка...