WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Захист в цивільному праві - Реферат

Захист в цивільному праві - Реферат

пені), а також іншими засобами, передбаченими законом.
Захист цивільних прав у випадках і в порядку, встановлених законодавством України здійснюється також в адміністративному порядку.
Під захистом цивільних прав розуміють такі дії державних та інших органів, які спрямовані на попередження порушення або відновлення порушених прав чи інтересів громадян і організацій, що охороняються законом.
Розрізняють два поняття: спосіб захисту і порядок захисту. Під способом захисту цивільних прав розуміється передбачений законодавством засіб, за допомогою якого може бути досягнуте припинення, запобігання, усунення порушення права, його відновлення або компенсація втрат, викликаних порушенням права на захист в судових органах.
Існують загальні й спеціальні способи захисту. Загальні способи захисту перелічені в статті 6 Цивільного кодексу, що коментуються (визнання права, відновлення положення, що існувало до порушення права, і припинення дій, що порушують право; присудження до виконання обов'язку в натурі, компенсація моральної шкоди; припинення або зміна право відношення, стягнення з особи, що порушила право, заподіяних збитків), застосовуються в тих випадках, коли законом або договором не вказано інше. Спеціальні способи захисту: неустойка (штраф, пеня) застосовуються в особливих випадках, вказаних в законі або договорі.
Порядок захисту також поділяється на загальний і спеціальний. Загальним порядком захисту є судовий порядок захисту (в суді, в господарському або третейському суді). У спеціальному порядку захист цивільних прав здійснюється товариськими судами, профспілковими та іншими громадськими організаціями.
Законом передбачені такі цивільно-правові способи захисту цивільних прав, що використовуються в залежності від об'єкта і характеру порушення права, що захищається:
1) визнання права судом, господарським судом або іншим органом, що здійснює захист конкретних прав громадянина або організацій. У цьому випадку, як такого, порушення права ще немає, але є спростування цього права іншою особою. Наприклад, позови про визнання права авторства на твір мистецтва. Суб'єктами авторського права можуть бути фізичні та юридичні особи, які при порушенні права можуть надавати позов до суду, господарського, третейського суду в разі недодержання умов використання творів та об'єктів суміжних прав, порушення особистих і майнових прав особи, яка має право авторське право.
2) відновлення положення, що існувало до порушення права, і припинення дій, що порушують право. У цьому випадку порушення права вже має місце, і потерпіла сторона вживає заходів до відновлення положення, що існувало до порушення права. До такого способу захисту можна віднести позов про відновлення права користування яким-небудь майном, також позов про спростування відомостей, які порочать честь і гідність та ділову репутацію. Так, згідно із ст. 4 ч. 2 Закону України "Про власність" суб'єкти підприємницької діяльності мають право передавати своє майно безплатно або за плату у володіння і користування іншим особам. У підприємницькій діяльності застосовують договір майнового найму і його різновиди (договори оренди, лізингу, ?????? тощо). Характерною ознакою договору майнового найму є те, що законодавство не вказує, яке майно може бути предметом найму і на які цілі воно може використовуватись. Це означає, що предметом майнового найму може бути будь-яке майно, не обмежене у цивільному обігу. Майно, що є предметом найму, надається у тимчасове користування, тобто на певний строк.
Законодавство передбачає можливість дострокового розірвання договору на вимогу наймача та наймодавця. Дострокове розірвання здійснюється за згодою сторін або в судовому порядку.
Відповідно до ст. 270 Цивільного кодексу УРСР наймач може пред'явити вимогу про довгострокове розірвання договору найму:
а) якщо наймодавець не робить капітального ремонту, а це передбачено договором;
б) якщо майно в силу обставин, за які наймач не відповідає, виявиться в стані, непридатному для користування (так звані обставини непереборної дії або форс мажорні обставини).
Наймодавець в свою чергу, може вимагати дострокового розірвання договору найму, якщо наймач:
а) користується майном не відповідно до договору або призначення майна;
б) навмисно або з необережності погіршує стан майна;
в) не вніс плати протягом 3 місяців з дня закінчення строку платежу, а за договором побутового прокату - протягом 1 місяця, якщо коротші строки не встановлені договором;
г) не зробить капітального ремонту в тих випадках, коли за законом або за договором капітальний ремонт віднесено до обов'язку наймача.
Стосовно договору безоплатного користування майном законодавство передбачає лише випадки дострокового розірвання договору на вимогу сторони, яка передала майно, коли друга сторона користується майном не відповідно до договору чи призначення майна або навмисно чи з необережності погіршує стан майна, а також коли друга сторона без згоди першої надала переваги їй ц безоплатне користування майно третій особі.
3) присудження до виконання в натурі. У цьому випадку зобов'язана сторона повинна виконати зобов'язання особисто або передати індивідуально певну річ. Так, винна сторона повинна вжити заходів до відновлення пошкодженого нею що належало потерпілому. За рішенням суду особа присуджується до виконання того ж за змістом обов'язку, котрий вона не виконала добровільно. Насамперед, мова йде при присудження до виконання обов'язку за договором: повернути позику, виплатити страхове відшкодування, оплатити виконану роботу, повернути майно, яке було предметом оренди. У відповідності з Цивільним кодексом, у разі невиконання обов'язку щодо передачі речі, яка має індивідуальні ознаки, у власність або у користування кредитор має право вимагати відібрання цієї речі у боржника і передачі її йому. Однак присудження до виконання обов'язку в натурі не завжди є можливим. Обов'язок, який тісно пов'язаний з особою, може бути виконаний лише добровільно. Не можна заставити, наприклад, підрядника побудувати певний об'єкт, про що було домовлено у договорі, письменника - написати твір відповідно договору літературного замовлення чи примусити набувача до реального виконання своїх обов'язків за договором довічного утримання. До виконання може бути присуджений і обов'язок, який особа мала відповідно до закону - повернути власникові загублену ним річ чи повернути юридичній особі печатку, яку затримує її колишній директор.
4) компенсація моральної шкоди. Особа, що заподіла своїми вчинками моральну шкоду громадянинові або організації, порушивши тим самим їх законні права, зобов'язана їх відшкодувати. Відшкодування моральної шкоди відбувається у випадку, коли доведена винність даної особи. Моральна шкода відшкодовується в грошовій або іншій матеріальній формі зарішенням суду, незалежно від відшкодування майнової шкоди. У разі поширення відомостей, що принижують репутацію організації, остання якщо вона є юридичною особою, має право звернутися до суду з вимогою про їх спростування, незалежно від того, якою особою

 
 

Цікаве

Загрузка...