WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Цінні папери як об'єкт цивільних прав (правовідносин) - Реферат

Цінні папери як об'єкт цивільних прав (правовідносин) - Реферат

Цінні папери як об'єкт цивільних прав (правовідносин)
Поняття цінного паперу уперше сформульоване в Німеччині. У середині XIX ст. цінним папером називали кожний документ майново-правового змісту.
У радянському цивільному праві поняття "цінні папери" уперше було визначено в Основах цивільного законодавства Союзу РСР І союзних республік 1991 р., ст.31 яких встановлювала, що цінними паперами визнаються документи, що посвідчують майнове право, яке може бути здійснене лише після пред'явлення оригіналу цього документа.
У ст. 194 ЦК цінний папір визначено як документ встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право і визначає взаємовідносини між особою, яка його випустила (видала), і власником та передбачає виконання зобов'язань згідно з умовами його випуску, а також можливість передачі прав, що випливають з цього документа, іншим особам
Характеристика сутності цінних паперів виражається у сукупності функцій, які вони виконують у цивільному обігу.
Зокрема, найважливішими функціями цінних паперів є:
- перерозподіл грошових коштів між галузями і сферами економіки, між територіями і країнами, між групами і верствами населення тощо;
- надання їх власникам, крім права на капітал, певних додаткових прав. Наприклад, право на участь в управлінні підприємством, право на додаткову інформацію тощо;
- забезпечення отримання доходу на капітал і (або) повернення самого капіталу.
Права, які становлять зміст цінних паперів, можуть належати до різних категорій цивільних прав. Найчастіше вони належать до зобов'язальних прав, опосередковуючи різні договірні та недоговірні відносини. Але вони також можуть бути речовими правами, правами членства в корпорації, являти собою уповноваження на вчинення дій, що стосуються іншої правової сфери. Наприклад, зобов'язально-правовий зміст мають векселі, облігації тощо. Речово-правовий (але водночас і зобов'язально-правовий) зміст мають то-варорозпорядчі документи (коносамент тощо). Тому до особи, яка набула право власності на цінний папір, переходять у сукупності усі права, які ним посвідчуються (ч.2 ст. 194 ЦК). Права на акції пов'язані з корпоративними правами (правом членства у господарському товаристві).
Папери, в яких не виражене будь-яке право (поштові марки, грошові знаки), не є цінними паперами.
Цінний папір може також виконувати легітимаційні функції (крім тих, Ідо властиві йому як певному виду цінних паперів). З таким випадком ми зустрічаємося, коли маємо справу з цінними паперами, що уповноважують боржника на виконання зобов'язання не тільки стосовно суб'єкта права, вказаного в папері, а й щодо кожного його пред'явника. У юридичній літературі такі папери звичайно Іменують легітимаційними цінними паперами.
Для цінних паперів характерними є:
1) цивільна оборотоздатність;
2) нерозривний зв'язок із закріпленим у цьому папері майновим правом: реалізувати це право можна лише шляхом використання самого паперу;
3) формальність і наявність обов'язкових реквізитів: наслідком недотримання цих вимог є невизнання документа цінним папером (ч.2 ст.196 ЦК);
4) "формальна легітимація", яка полягає в тому, що дотримання формальних вимог до цінного паперу забезпечує перевагу в останніх форми над змістом права, вираженого у цьому папері;
5) незалежність прав добросовісного володільця цінного паперу від прав попередніх володільців цього паперу: проти добросовісного володільця цінного паперу боржник не може висувати заперечення, які міг би висунути проти попереднього його володільця.
Згідно зі ст. 195 ЦК в Україні в цивільному обороті можуть бути такі групи цінних паперів:
1) пайові цінні папери, які засвідчують участь у статутному капіталі, надають їх власникам право на участь в управлінні емітентом і одержання частини прибутку, зокрема у вигляді дивідендів, та частини майна при ліквідації емітента;
2) боргові цінні папери, які засвідчують відносини позики і передбачають зобов'язання емітента сплатити у визначений строк кошти відповідно до зобов'язання;
3) похідні цінні папери, механізм випуску та обігу яких пов'язаний з правом на придбання чи продаж протягом строку, встановленого договором, цінних паперів, інших фінансових та (або) товарних ресурсів;
4) товаророзпорядчі цінні папери, які надають їх держателю право розпоряджатися майном, вказаним у цих документах.
Класифікація цінних паперів можлива за різними підставами.
Зокрема, в юридичній літературі пропонуються поділи цінних паперів на види за різними ознаками:
- залежно від способу легітимації правомочного суб'єкта: папери на пред'явника, іменні, ордерні;
- за строком Існування: строкові, безстрокові;
- за формою існування: документарні, бездокументарні;
- за національною приналежністю: вітчизняні, іноземні;
- за типом використання: Інвестиційні (капітальні), неінвести-ційні;
- за формою власності: державні, недержавні;
- за оборотоздатністю: ринкові або вільнооборотні, неринкові,
- за рівнем ризику: безризикові чи малоризикові, ризикові,
- за наявністю доходу: доходні, бездоходні,
- за формою вкладення коштів, боргові, володільницькі часткові.
Проте найпоширенішим І традиційним у теорії цінних паперів є поділ їх на:
- папери на пред'явника або ж "пред'явницькі" чи "пред'явникові" (складені на пред'явника). Права належать пред'явникові;
- ордерні цінні папери (складені за наказом певної особи) Права належать особі, зазначеній у цінному папері, яка може сама здійснити ці права або призначити своїм розпорядженням (наказом) іншу уповноважену особу;
- іменні цінні папери (складені на ім'я певної особи). Права належать особі, зазначеній у цінному папері.
Отже, папером на пред'явника є цінний папір, держатель якого легітимований як суб'єкт вираженого в ньому права. Тобто для реалізації права держателя паперу достатньо лише пред'явлення цього паперу (це можуть бути державні облігації, ощадні сертифікати тощо). Тому цінний папір на пред'явника - це документ, де ім'я власника не фіксується безпосередньо, і обіг якого не потребує реєстрації.
Папери на пред'явника являють собою об'єкти прав, на які зазвичай поширюються усі положення про речові права на майно: вони можуть бути відчужені і заставлені на загальних підставах
Для передання іншій особі прав, посвідчених цінним папером на пред'явника, достатньо вручення цінного паперу цій

 
 

Цікаве

Загрузка...