WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Засоби захисту права власності. - Курсова робота

Засоби захисту права власності. - Курсова робота

договору або недоліків у роботі, які погіршують результати, Замовник вимагає їх усунення.
2.5. Замовник зобов'язаний оплатити виконані роботи згідно протоколу погодження договірної ціни.
3.Права та обов'язки ТТК
3.1. Члени ТТК виконують роботи у вільний від основної роботи або навчання час.
3.2. Керівник ТТК, якого вибирають на загальних зборах ТТК, організує всі види робіт і несе персональну відповідальність за їх результати, своєчасне і якісне виконання робіт.
3.3. ТТК має право змінити свій склад рішенням загальних зборів, яке приймається більшістю голосів і затверджується представником Замовника.
3.4. ТТК несе матеріальну відповідальність за незабезпечення зберігання переданого йому Замовником майна.
3.5. ТТК подає Замовникові звіт про виконані роботи в термін, встановлений в даному договорі.
3.6. ТТК зобов'язаний своєчасно і якісно виконати і пред'явити Замовникові кінцевий результат робіт.
3.7. ТТК подає звіти про використання матеріально-технічних ресурсів і повертає їх залишки.
4. Відповідальність сторін.
4.1. У випадку невиконання зобов'язань кожна із Сторін має право достроково розірвати договір з повідомленням другої Сторони за 5 днів.
4.2. У випадку виконання робіт із суттєвими порушеннями термінів, передбачених даним договором, Замовник має право достроково розірвати договір з виставленням вимог про відшкодування збитків.
4.3. У випадку відхилення ТТК від умов даного договору або виявлення інших недоліків, які погіршують роботи, Замовник має право зобов'язати ТТК усунути їх у 10-денний термін за власний кошт. ТТК відшкодовує Замовнику витрати, заподіяні йому при виявленні допущених ТТК порушень і недоліків у роботі. При виявленні порушень, недоліків, які погіршують результати роботи, винагорода ТТК зменшується на суму до 200 грн.
4.4. При порушенні терміна, встановленого договором, ТТК сплачує штраф у розмірі 50 грн. за кожний день прострочення.
4.5. За несвоєчасне подання або неподання Замовникові встановлених форм звітності ТТК сплачує штраф у розмірі ТТК сплачує штраф у розмірі 10 грн. за кожний день прострочення, але не більше 50 грн.
4.6. При виявленні суттєвих недоліків на певному етапі робіт, які призводять до невиконання умов даного договору, Замовник має право розірвати договір без оплати проведених робіт з виставленням претензій щодо відшкодування понесених збитків. При виявленні суттєвих відхилень від договору чи інших недоліків Замовник має право розірвати договір із виставленням претензій про відшкодування збитків.
4.7. У випадку несвоєчасного початку виконання робіт з вини Замовника ТТК має право розірвати договір із виставленням претензій про відшкодування збитків.
4.8. Сплата штрафів не звільняє Сторони від виконання зобов'язань.
5. Розмір і порядок розрахунків
5.1. Після виконання даного договору Замовник оплачує вартість проведеної роботи в сумі 1000 грн. в термін 7 днів з часу підписання акту приймання шляхом сплати готівкою
5.2. Розподіл колективного заробітку проводиться ТТК самостійно.
5.3. У випадку дострокового виконання робіт встановлюється доплата до ціни в розмірі до 200 грн.
6. Юридичні адреси сторін
ЗАТ "Ніка"
м. Івано-Франківськ, вул. Тернопільська, 28
Тел. 2-22-33
Тел./ факс 12-34-56
ТТК
М.Івано-Франківськ, вул. Пряма, 78
Тел. 8-25-76
Дмитренко Б.Б.
Додаток №2
Задача 27.
Мистецтвознавець Лукін помер, не залишивши заповіту. Після його смерті залишились батько, дружина, сини Олег, Гліб, онука Катерина, дві доньки померлого раніше сина Ол-дра, брат Микола, стара няня, яка виховувала його синів і перебувала на його утриманні. Батько, дружина і брат проживали разом зі спадкодавцем. Спадкова маса складалась з будинку, вкладу в банку, який він заповів дружині, і вкладу в банку, який він нікому не заповів, предметів домашньої обстановки, автомобіля, рідкісних гравюр.
Хто успадкує дане майно ?
Відповідь.
За умовами задачі гр. Лукін помер, не залишивши заповіту. Отже, його спадкоємці отримують спадок за законом. "Коло спадкоємців за законом візначена статтямі 529-531 ЦК України. Згідно з цими статтями спадкоємцямі за законом є діти (…), онуки, правнуки, дружина, батьки (…), брати, сестри, дід і баба померлого, а також непрацездатні особи, яки перебувають на утріманні померлого не менше одного року до його смерті"[5,455]. Спадкоємці за законом поділяються на дві черги. В даній ситуації до спадкоємців першої черги належать сини Олег та Гліб, дружина, батько, дві доньки померлого раніше сина Олександра. Онука Катерина, брат Микола належать до спадкоємців другої черги і закликаються до спадкування, коли відсутні спадкоємці першої черги або якщо вони не приймуть спадщину. Стара няня не входить до ні в першу, ні в другу чергу спадкоємців, але вона успадковує нарівні з спадкоємцямі першої черги.
Вклад у банку, який він заповів дружині, успадковується нею, решта майна поділяється між спадкоємцями наступним чином. Домашні речі поділяються між спадкоємцями, які прожіва-ли з померлим: батьком, братом Миколою, дружиною та старою нянею. Хоча брат Микола належить до спадкоємців другої черги, але він проживав з померлим.
Квартиру, вклад у банку без заповіту, машину поділяється між батьком, дружиною, двома синами і двома онуками, причому дружина отримує 50 % цієї спадщини. Решта поділяється між дружиною, батьком, 2 синами і 2 онуками. Дві онуки отримують одну частку свого померлого батька на двох. Т.ч. батько одержує одну десяту частіну, дружина - 6 десятих.
Гравюра не належить до предметів домашнього вжитку і має бути поділена між всіма спадкоємцями.
Список використаної літератури
I. Нормативно-правові акти.
1. Конституція України. - К.: Преса України, 1997. - 80 с.
2. Цивільний кодекс України // Кодекси України. - № 1, 1999. - С. 3-137.
II. Навчальна й наукова література.
3. Загальна теорія цивільного права: Підручник / О.А.Підопригора, Д.В.Боброва, О.В.Дзера та ін.; За ред. О.А.Підопригори і Д.В.Бобрової. - К.: Вища шк., 1992. - 454 с.
4. Суханов Е.А. Лекции о праве собственности. - М.: Юрид. Лит., 1991. - 240 с.
5. Цивільне право: підручник для студентів юрид. вузів та ф-тів. - К.: Вентурі, 1997. - 480 с.
III. Публікації періодичних видань.
6. Жаров В. Адміністративний порядок захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності в Україні // Право України. - 1999. - № 5. - С. 47-50.
7. Жаров В. Захист прав інтелектуальної власності в Україні: удосконалення правового регулювання // Право України. - 1999. - № 3. - С. 42-46.
8. Святоцький О. Святоцький. Правова охорона інтелектуальної власності в Україні // Право України. - 1999. - № 4. - С. 16-18.

 
 

Цікаве

Загрузка...