WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Законність і шляхи її зміцнення в Україні - Реферат

Законність і шляхи її зміцнення в Україні - Реферат

порушення їх конституційних прав. Завдяки проведеній роботі у переважній більшості регіональних управлінь намітилися деякі позитивні тенденції із зазначених питань. Загалом, порівняно з 2000 роком, на 28% зменшилася кількість кримінальних справ відносно працівників органів внутрішніх справ, на 16,9% - кількість засуджених, скоротилась кількість резонансних, надзвичайних подій за участю особового складу, підвищився рейтинг органів внутрішніх справ серед населення. Щорічно за зразкове і сумлінне виконання своїх службових обов'язків тільки в Донецькій області заохочується 15-30% особового складу міліції.
Високі вимоги до служби, підвищення рівня дисципліни і культури роблять абсолютно неприпустимим будь-яке відхилення від закону у практичній діяльності міліції. Порушення службової дисципліни своєчасно припиняються і завжди зустрічають гостру принципову оцінку з боку керівників усіх рангів і служб органів внутрішніх справ. Всебічно аналізуються негативні явища і причини, що породжу-ють порушення законності, вживаються ефективні заходи для їх усунення. З цією метою в органах внутрішніх справ розроблено систему збору інформації про порушення законності (діагностика стану дисципліни), яка дозволяє систематизува-ти їх загалузевими службами, категоріями працівників, характером порушень. Все це дає можливість зробити висновок про стан законності і дисципліни, оперативно вживати рішучих заходів для усунення таких грубих порушень, як необгрунтовані затримання громадян та застосування відносно них сили, неправомірне використан-ня адміністративних заходів впливу, порушення термінів розгляду заяв і скарг громадян, несумісних з діяльністю міліції фактів пияцтва, грубості, невиходу на службу та інших.
Статистичні дані, соціологічні дослідження, що проводяться УМВС у Донець-кій області з питань дотримання законності та службової дисципліни працівниками міліції, на підтвердження сказаного фіксують такий стан справ:
покарано співробітників органів внутрішніх справ у порядку
дисциплінарного стягнення по Донецькій області:
Рік
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
Порушено законності 137 93 104 104 119 99 153 160 102
Пияцтво
136 158 182 208 227 376 227 133 90
Засуджено праців-ників ОВС 17 14 22 17 45 44 19 19 16
По Україні у 1999 році засуджено 286 осіб. Основними порушеннями законності були:
- незаконна відмова в порушенні кримінальної справи;
- приховування злочину від обліку;
- порушення термінів слідства і дізнання;
- незаконне притягнення до адміністративної відповідальності;
- незаконне адмінзатримання;
- корупційні дії;
- скоєння злочинів.
Основними причинами порушення співробітниками міліції законності й дис-
ципліни вважаються значні недоліки у виборі, навчанні й вихованні кадрів, низький рівень контролю з боку керівників, перш за все низових ланок, за службою, діяль-ністю і поведінкою підлеглих, їх ліберальне ставлення до порушників, а також самоусунення від виконання рекомендацій і вищих нормативних актів МВС-УМВС. Зустрічається безвідповідальне ставлення до виконання своїх функціональних обо-в'язків, вимог міністерства щодо зміцнення кадрового потенціалу органів внутріш-ніх справ.
У їх роботі трапляються випадки прийому на службу некваліфікованих,
схильних до порушень кандидатів, безконтрольності за поведінкою особового скла-ду на службі та в побуті, приховування порушень та потурання ганебним вчинкам працівників. У підрозділах, як правило, створюється нездоровий морально-психоло-гічний клімат, на низькому рівні виховний процес та організація навчання особового складу. У безпосередній діяльності не використовуються можливості громадських формувань, колективів, не вимагається безумовне виконання присяги та кодексу честі працівників органів внутрішніх справ України, а також недостатньо здійсню-ється взаємодія ОВС з населенням у вивченні кандидатів до вступу на службу в ОВС за місцем їх мешкання.
Отже, в наявності погана організація роботи в органах і підрозділах що-
до попередження порушень застосування чинного законодавства, значні недоліки з боку керівників, у тому числі безпосередньо у професійній підготовці підлеглих, безконтрольність за виконанням матеріалів дослідчої перевірки та адмінматеріалів, невиконання вимог і програм організаційних та практичних дій у забезпеченні законності й зміцненні дисципліни в органах внутрішніх справ, рішень колегій УМВС Донецької області та МВС України.
Вивчення причин і умов порушень службової дисципліни та законності пра-цівників підрозділів органів внутрішніх справ передбачає глибокий теоретичний та статистичний аналіз факторів, які можна поділити на дві групи:
1. Об'єктивні (зовнішні, незалежні від самого працівника, які призводять до
порушень різного типу).
2. Суб'єктивні (пов'язані з позицією самого працівника, його ставленням до ситуації порушення дисципліни та законності, з його особистими якостями ).
До об'єктивних причин слід віднести:
- несприятливі економічні умови проходження служби (низькі оклади та їх
несвоєчасна і неповна виплата);
- незадовільна організація професійної підготовки;
- стресовість професійної діяльності;
- відсутність нормальних умов для здійснення службової діяльності;
- незадовільний рівень соціального захисту працівників;
- невідповідність між службовими функціями, обов'язками і повноваження-ми та правами працівника;
- напруженість стосунків, яка викликається конфліктами з керівництвом, працівниками, громадянами, родичами та іншими;
- низький статус служби в органах внутрішніх справ.
До суб'єктивних причин слід віднести:
- низький рівень професійних знань;
- відсутність відповідних ціннісних орієнтацій;
- неадекватна професійна мотивація;
- низький рівень морального розвитку, емоційна незрілість, психічна неврів-новаженість;
- нерозвиненість професійно-значущих рис (уважності, комунікабельності, наполегливості);
- схильність до перенесення відповідальності з себе на оточуючих.
Взаємодія цих двох факторів і призводить до порушень дисципліни та закон-
ності.
Президентом України, Кабінетом Міністрів, Верховною Радою, МВС вжива-ються дійові заходи, які, на наш погляд, будуть сприяти поліпшенню соціально-економічного розвитку країни, зміцненню дисципліни та законності в органах внутрішніх справ завдяки розширенню кола співробітництва і взаємодії з громад-кістю.
В першу чергу, необхідно звернути увагу на заходи, які спрямовані на покращення кадрового забезпечення, охорони прав і свобод громадян, зміцнення дисципліни і законності в діяльності органів внутрішніх справ. Проблемою, яку в наш час почали вирішувати, є реформування і вдосконалення системи та структури органів державної

 
 

Цікаве

Загрузка...