WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Законність і шляхи її зміцнення в Україні - Реферат

Законність і шляхи її зміцнення в Україні - Реферат

полягає в тому, що органи внутрішніх справ та їх працівники визнають пріоритет права і несуть політичну, правову і моральну відповідальність за невиконання взятих на себе обов'язків.
З метою зміцнення законності, поліпшення роботи правоохоронних та інших органів у галузі додержання прав і свобод людини і громадянина, захисту життя та здоров'я особи, підвищення рівня боротьби зі злочинністю, забезпечення громадсь- кого порядку в державі Указом Президента України від 18 лютого 2002 року "Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод грома- дян", зокрема, передбачено:
"1. Звернути увагу Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної митної служби України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державної податкової адміністрації України, Головного контрольно-ревізійного управління України на наявні в їх діяльності факти недодержання норм законів, тяганини у викритті та розслідуванні злочинів й інших правопорушень, невжиття своєчасних заходів щодо охорони прав і свобод людини ігромадянина.
2. Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:
розглядати не рідше одного разу на півріччя та при ускладненні оперативної обстановки разом з іншими правоохоронними органами, за участю керівників державного кордону, перекриття каналів проникнення в Україну нелегальних мігрантів, предметів контрабанди, зокрема наркосировини, зброї, боєприпасів та інших засобів вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів;
систематично проводити й надалі комплексні заходи та спеціальні операції, спрямовані на викриття вчинених злочинів, знешкодження озброєних злочинних угруповань, виявлення місць можливого перебування злочинців;
визначити заходи щодо забезпечення правопорядку в громадських місцях, захисту прав і свобод, законних інтересів, життя і здоров'я мешканців кожного міста, району;
зміцнити підрозділи міліції, що працюють безпосередньо з населенням, насам-перед дільничних інспекторів і патрульно-постової служби міліції, шляхом перерозподілу штатної чисельності та введення додаткових посад" 7 .
Відповідно до статті 2 Закону України "Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України" від 10 січня 2002 року затверджено загальну чисельність МВС України в кількості 386 600 осіб, у тому числі 284 400 осіб рядового і начальницького складу. За рахунок Державного бюджету України утримуються 226 800 працівників органів внутрішніх справ 8 .
Правова свідомість та правова культура допомагають підвищувати стан законності в роботі органів внутрішніх справ. Правосвідомості належить найперше місце у механізмі правової дії. Це викликано тим, що існування права неподільно пов'язано з людиною. Вимоги суспільного життя не можуть бути виражені в якості юридичних норм до тих пір, поки вони не пройдуть через волю та свідомість людей, що беруть участь у здійсненні правотворчої діяльності органів держави. В той же час, дія права на суспільні відносини також здійснюється через волю та свідомість людей. Все це викликає комплекс правових уявлень, почуттів. Правова культура - в значній мірі результативна категорія, показник рівня та особливості правового розвитку суспільства, дзеркало його правової свідомості.
Забезпечення високої юридичної культури неможливе без системи правового виховання. Воно не зводиться тільки до пропаганди, пояснення законів, а й включає ще дію на людину усіх сторін правового життя суспільства, усієї системи суспільних відносин, які в своїй сукупності формують високу юридичну культуру, стійкі правові переконання. Виховання правосвідомості необхідно починати якнайскоріше. У нашій країні в навчальні плани ряду шкіл включено викладання основ права, думається, що був би не зайвим і екзамен з цього предмету.
Правосвідомість і правова культура є важливим фактором правотвор-чості. При цьому вони відіграють важливу роль не тільки в правотворчості, а й у зміцненні законності. Правильне застосування правових норм зумовлене в значній мірі рівнем індивідуальної професійної свідомості правозастосовувача та рівнем його правової культури. Так як органи внутрішніх справ більш зайняті правозасто-сувальною діяльністю, то рівень правосвідомості та правової культури кожного окремого співробітника має важливе значення. Крім цього, наявність значних владних повноважень по застосуванню права співробітниками органів внутрішніх справ роблять вплив цих факторів на діяльність даних органів ще більш значним.
Побудова правової держави є одним із першочергових завдань формування і зміцнення державності в Україні на сучасному етапі. Тому подальший розвиток демократії, зміцнення законності й державної дисципліни пов'язані з підвищенням якості та ефективності роботи правоохоронних органів, зокрема органів внутрішніх справ. Виконання завдань держави потребує від органів внутрішніх справ організованості й порядку в роботі, точного та неухильного виконання покладених на них функцій. Тут мається на увазі державна дисципліна, що потребує дотримання закону і порядку, встановленого державою і заснованого на законі.
Основу державної дисципліни складає законність. Отже, точне слідування законам та іншим виданим відповідно до них і на їх виконання нормативним актам визначає стрижень державної дисципліни. Важливе значення і місце законності пов'язане з тим, що вона надає можливість правовими засобами втілювати в життя політику влади, охороняє права та інтереси державних та громадських організацій, права та інтереси громадян, які охороняються законом, передбачаючи свідоме та обов'язкове дотримання як всіма установами й організаціями, так і всіма членами нашого суспільства законів та інших нормативних актів. Законність і службова дисципліна нерозривні. Стан законності в органах внутрішніх справ залежить від дисциплінованості особового складу. Порушення службової дисципліни приводить до погіршення результатів роботи, зниження рівня оперативно-службової діяльності й ускладнює виконання поставлених завдань. На зміцнення законності й службової дисципліни в органах МВС спрямована вся система добору кадрів, виховної роботи, професійної підготовки, впровадження передового досвіду. Тут поєднуються цілеспрямовані зусилля керівників усіх рангів органів внутрішніх справ, громадських організацій і всього особового складу служб і підрозділів. МВС України послідовно і цілеспрямовано вживає заходів для поліпшення стану дисципліни та законності в діяльності підпорядкованих підрозділів, попередження надзвичайних подій за участю особового складу, викорінення випадків безвідповіда-льного ставлення працівників до виконання службових обов'язків, грубого і нетактовного поводження з громадянами та

 
 

Цікаве

Загрузка...