WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Законність і шляхи її зміцнення в Україні - Реферат

Законність і шляхи її зміцнення в Україні - Реферат

процесів, що ведуть до порушення законності. В числі такого роду факторів - економічна і політична нестабільність, низька правова культура населення, посадових осіб, деформація професійної правосвідомості, установка посадових осіб на пріоритет доцільності перед законністю і т. д.
Зміцнення законності передбачає формування і вдосконалення, розвиток гарантій законності в діяльності органів державної влади, органів місцевого самоуправління, їх посадових осіб. Під гарантіями законності розуміються позитивно діючі умови, фактори і засоби як всередині тої чи іншої структури, так і поза нею.
Слід розрізняти загальні (економічні, політичні і духовно-культурні) та спеціальні (правові, психологічні і управлінські) гарантії законності. Правові гарантії як вид спеціальних гарантій законності включають: а) заходи по вдосконаленню законодавства; б) заходи виявлення порушень законності; в) заходи захисту; г) заходивідповідальності; д) заходи нагляду і контролю за станом законності; е) заходи профілактики порушень законності.
Нагляд і контроль за станом законності включають: контроль вищих органів державної влади; контроль вищих органів державного управління; конституційний та інші види судового контролю; прокурорський нагляд; громадський контроль.
З управлінських позицій організація системи захисту і забезпечення законності означає, по-перше, визначення стану законності в тій чи іншій ланці державного апарату, по-друге, напрацювання заходів, спрямованих на профілактику порушень законності, захист законності та її зміцнення. Мова йде про планування, координацію, здійснення прийнятих рішень і контроль за їх виконанням.
Велике теоретичне і практичне значення має напрацювання єдиних критеріїв оцінки стану законності, а також системи показників для її визначення стосовно діяльності державного апарату і його окремих ланок, органів, підрозділів і служб. Слід знати й уміти користуватися різноманітними джерелами інформації про порушення законності в діяльності державних органів, виявляти їх, якщо вони не були враховані офіційно, наприклад, в статистичній звітності. Для аналізу динаміки і структури порушень законності в діяльності державних органів важливо виробити методику викриття, виявлення в ході інспектування, контрольних та інших переві-рок такого роду порушень зі сторони керівників підрозділів.
Організація системи забезпечення законності в діяльності державних органів включає також : аналіз допущених порушень законності, причин і умов їх вчинення, напрацювання заходів по профілактиці таких порушень; вдосконалення заходів захисту законності в діяльності державних органів; напрацювання заходів по зміцненню законності : вдосконалення службової підготовки, управлінської діяль-ності; включення в перспективні і рокові плани комплексних заходів по забезпеченню законності в службовій діяльності; формування практичних навиків і забезпечення законності в процесі як навчання, так і виконання службових об'язків.
Правильно організувати систему захисту й забезпечення законності можна лише при обов'язковому врахуванні рівнів, ієрархії тої чи іншої системи державних органів, її внутрішніх і зовнішніх зв'язків.
Всяка галузева система управління, як відомо, працює на своє зміцнення. Тому, якщо бути реальним, то потрібно визнати, що система в цілому, як і складові її органи й підрозділи, не завжди зацікавлені в розкритті об'єктивної картини стану законності, тим більше - у виявленні її порушень, тобто в самовикритті. Тому дуже важливе значення в захисті й зміцненні законності має зовнішній стосовно до галузевої системи нагляд і контроль, що здійснюється органами державної влади, прокуратури, суду та ін.
В той же час об'єктивна необхідність зміцнення галузевої системи потребує, щоб з порушеннями законності всередині неї велась боротьба власними силами і засобами. Особливу роль у зв'язку з цим мають вищестоящі органи, а також внутрівідомчий контроль.
4. Проблеми зміцнення законності в діяльності
органів внутрішніх справ
Сьогодні правоохоронні органи України, зокрема, органи внутрішніх справ - головний підрозділ в системі органів виконавчої влади з питань формування й реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань. Усвідомлюючи свою особливу відповідальність за реалізацію цих завдань, Міністерство внутрішніх справ України веде пошук шляхів до підвищення ефективності роботи органів внутрішніх справ, організаційних та практичних заходів на пріоритетних напрямах боротьби зі зло-чинністю, захисту економіки від кримінального тиску. Розширюється міжнародна співпраця з метою запобігання використанню фінансових систем для відмивання коштів, добутих злочинним шляхом. Вживаються заходи щодо захисту майнових прав громадян, інтересів малого і середнього підприємництва, а також особливо перспективних програм і проектів, поліпшення інвестиційного клімату в Україні.
Зусилля правоохоронних органів більш активно спрямовуються на виявлення злочинних дій, пов'язаних з фіктивними банкрутствами, шарайством з фінансовими ресурсами та інших економічних злочинів. Розроблено і запроваджено програми оперативного супроводження процесів приватизації та заходів щодо захисту енергозабезпечення. Такі програми зорієнтовані на стабілізацію криміногенної ситуації навколо цих процесів. В діяльності органів внутрішніх справ впроваджую-ться нові форми і методи профілактики та розкриття злочинів, комплексні заходи, мета яких - посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією, тероризмом, торгівлею людьми, незаконним обігом наркотичних засобів, зброї та вибухових речовин.
Авторитет органів внутрішніх справ багато в чому залежить від тісного зв'язку з населенням, розвитку гласності в їх діяльності. Виходячи з цього Міністерством внутрішніх справ змінено підходи до критеріїв оцінки роботи органів внутрішніх справ України. Найважливішим критерієм сьогодні є оцінка їх діяльності громадянами. В громадській свідомості криміналізація всіх сфер життя визнається як одна з найбільших загроз не лише особистій безпеці, але й незалежному розвитку країни - саме тому до проблем боротьби зі злочинністю прикута загальна увага. Законне право громадян мати об'єктивну і достовірну інформацію про стан правопорядку, результати діяльності правоохоронних структур цілком узгоджуються із принципом відкритості. У громадському контролі вбачається один з вагомих факторів, що спонукає до якісної перебудови органів внутрішніх справ, формування нового корпусу професіоналів, відданих справі служіння закону і людині.
В основу організації діяльності органів внутрішніх справ покладено комплекс тісно пов'язаних між собою принципів, які визначають завдання і основні напрями роботи даних органів. З комплексу принципів слід виділити принцип законності, який

 
 

Цікаве

Загрузка...