WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Законність і шляхи її зміцнення в Україні - Реферат

Законність і шляхи її зміцнення в Україні - Реферат

забезпечення. Можна справедливо пишатися широтою правового статусу особи, закріпленого в Конституції України. Однак це не дає підстав закривати очі на недоліки правового механізму реалізації цих прав, їх забезпечення і захисту. Юридичний механізм реалізації правових норм передбачає наявність чіткої нормативної бази. Конституційні норми, що закріплюють права і свободи, достатньо визначені, хоча багато з них не підкріплені поточним законаодавством, чітким юридичним механізмом реалізації, що утруднює їх здійснення.
Накінець, важливою гарантією законності є правосуддя - діяльність судів, що здійснюється шляхом розгляду й вирішення цивільних і кримінальних справ з метою зміцнення законності.
Під організаційними гарантіями розуміються різні заходи організаційного характеру, щозабезпечують зміцнення законності, боротьбу з правопорушеннями, захист прав громадян. Сюди відносяться кадрові, організаційні заходи по створенню умов для нормальної роботи юрисдикційних і правоохоронних органів, створення в структурі останніх спеціальних підрозділів (для боротьби з організованою злочинністю, з корупцією і т. д.).
Підкреслюючи роль юрисдикційних і правоохоронних органів у справі забезпечення законності, їх значення не можна перебільшувати, абсолютизувати, бо ефективність їх роботи багато в чому визначається об'єктивними умовами. Однак нерідко відповідальність за стан законності, за ріст злочинності в регіоні, в країні покладається лише на органи прокуратури, МВС. Проблема боротьби із злочинністю часто зводиться лише до зміни керівництва цих органів без суттєвої зміни умов, що не може забезпечити належних гарантій законності.
Тільки цілеспрямована робота по вдосконаленню об'єктивних (загальних) умов, ефективне застосування спеціальних засобів, постійний розвиток законодавства дозволять забезпечити стабільну законність і стійкий правопорядок - основу нормального життя суспільства.
Юридичні гарантії по найближчих цілях поділяються на :
1) превентивні (попереджуючі) полягають в попередженні правопорушень:
недопущення порушення трудових прав громадян власником або уповноваженим ним органом, недопущення незаконного звільнення;
2) припиняючі - спрямовані на припинення виявлених правопорушень:
затримання, арешт, обшук, підписка про невиїзд;
3) відновлювальні - виражаються в усуненні чи відшкодуванні негативних
наслідків правопорушень: примусове стягнення аліментів, примусове вилучення майна з чужого незаконного володіння;
4) каральні або штрафні - спрямовані на реалізацію відповідальності
правопорушників: покарання особи, винної у вчиненні правопорушення .
Юридичні гарантії законності по суб'єктах застосування бувають:
- парламентські;
- президентські;
- судові;
- прокурорські;
- адміністративні (управлінські);
- контрольні;
- муніципальні (місцеві).
Суб'єктами гарантій законності є всі суб'єкти права. Посадові особи поставле-
ні в один ряд з громадянами та іншими особами, тобто тут нівелюється підвищена небезпека порушення закону зі сторони посадової особи в порівнянні з небезпекою порушення закону, що вчиняється громадянином.
В свій час професор Александров Н.Г. пропонував компромісне рішення. Він не ставив в один ряд порушення закону, що вчиняються громадянами і посадовими особами. Законність в широкому аспекті, на його думку, означає вимогу додержува-тись законів всіма суб'єктами права. Законність, що розуміється у вузькому аспекті, означає додержання законів саме посадовими особами держави. Тобто законність поширюється тільки на діяльність державного апарату.4
Законність як раз і полягає в тому, що посадові особи виконують вимоги законів, виявляють порушення закону, припиняють їх, відновлюють порушені права і притягають винних до юридичної відповідальності. Законність тому обов'язково повинна характеризуватися наявністю ефективного механізму захисту дії законів держави, в тому числі захисту прав і законних інтересів громадян, інших суб'єктів права. Громадяни можуть брати участь у виявленні порушень закону посадовими особами і, відповідно, законності, сприяти її забезпеченню і зміцненню.
Будь-яких серйозних аргументів проти висловленої точки зору щодо виклю-чення з числа суб'єктів законності громадян та інших осіб (іноземних громадян, осіб без громадянства) в науковій літературі не наводиться. Типовою тут є позиція, згідно якої "законність єдина і вона однаково обов'язкова для всіх - і для органів влади, і для громадян"5 . На думку Строговича М. С., в демократичній державі всі однаково підпорядковані законам, що не дозволяє виключити з поняття законності додержання і виконання законів громадянами. Цю думку підтримує і Лазарєв В. В., підкреслюючи, що обмеження суб'єктів законності та її порушень не виправдано. "Гарантії законності є всезагальними і не містять яких-небудь винятків"6 .
Законність є системою реально діючого права. Це означає наступне.
По-перше, наявність в суспільстві й державі правового законодавства. Іншими словами, це означає, що чинні закони адекватно виражають ідеальне право, правові принципи, загальнолюдські цінності, правові ідеали вільного демократичного сус-пільства і правової держави. Законність тут точніше було б визначити як право-законність.
По-друге, повне здійснення, реалізацію Конституції та інших законів у діях посадових осіб органів влади й місцевого самоврядування, громадських об'єднань як тих, що покликані забезпечувати використання громадянами й іншими особами наданих їм прав і свобод, так і тих, що по закону повинні захищати вказані права й свободи в разі їх порушень або при наявності конфліктів між громадянами і посадовими особами.
По-третє, ефективний захист дії Конституції та інших законів. Ця система юридичного захисту включає як систему державного контролю і нагляду за дією законів, так і систему індивідуального захисту зі сторони громадян й інших осіб своїх прав і свобод та законних інтересів.
Наявність цих трьох елементів і складає зміст законності (правозаконності) як системи реально діючого права у вільному суспільстві.
Система забезпечення законності в діяльності державних органів являє собою структуру заходів, спрямованих на профілактику порушень законності і зміцнення законності, тобто складається з двох блоків: а) профілактика порушень законності; б) зміцнення законності. Такий поділ обумовлено подвійним характером системи умов і факторів соціального середовища, що впливають на функціонування посадової особи і можуть бути як позитивними (гарантії), так і негативними (причому різної якості і змісту - матеріально-виробничі, економічні, політичні, духовні, правові та ін.).
Профілактика порушень законності означає вияв причин і умов порушень законності, усунення вказаних причин і умов, ліквідацію всіх тих негативних факторів, явищ і

 
 

Цікаве

Загрузка...