WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Загальне вчення про зобов’язання. Договори. Окремі види договорів та позадоговірних зобов’язань - Реферат

Загальне вчення про зобов’язання. Договори. Окремі види договорів та позадоговірних зобов’язань - Реферат

Тема: загальне вчення про зобов'язання. Договори. Окремі види договорів та позадоговірних зобов'язань.
1. Науково-методичне обґрунтування теми:
Зобов'язальне право є основним розділом римського (і будь-якого іншого) приватного права. Воно регулює майнові відносини в сфері виробництва і цивільного обороту. Предметом зобов'язального права є певна поведінка зобов'язальної особи, її позитивні чи негативні дії. Однією з найпоширеніших підстав виникнення зобов'язань не тільки в римському, а й в сучасному цивільному праві з договір. Римське договірне право - перше всесвітнє право суспільства товаровиробників. Договори були основною правовою формою, за якою здійснювався величезний товарний і господарський обіг Стародавнього Риму. Римляни створили розгалужену систему договорів, яка забезпечувала надійну правову основу ділових відносин. Багато договорів, розроблених римськими юристами були рецепійовані середньовіковими економічними формаціями, а будучи пристосованими до нових умов, збереглися і в сучасному праві.
2.Тип заняття: семінар.
3.Навчальна мета: закріплення теоретичного матеріалу по темах: "Загальне вчення про зобов'язання", "Договори. Загальні положення", "Окремі види договірних та позадоговірних зобов'язань".
Навчити студентів розрізняти окремі види договорів за різними критеріями. Закріпити знання таких основних питань даного семінару як: поняття договору, умови дійсності договорів, зміст та порядок укладення договору, характеристика найбільш поширених в господарському обороті договорів.
4.Виховна мета: формувати у студентів практичні навики укладення окремих видів договорів, закріпити знання за допомогою порівняльної характеристики римського договірного права та сучасного договореного права.
5.Між предметна інтеграція:
1.Загальна історія права.
Знання історії становлення і розвитку договірного права Риму.
Вміння порівнювати основні правові інститути договірного права Риму і сучасного права.
2.Теорія права.
Знання визначень таких правових категорій. Як договір, зобов'язання, делікт і т.д., які були започатковані з римського приватного права.
3.Цивільне право.
Знання теоретичних основ окремих видів договорів.
Вміння порівнювати окремі види договорів за різними критеріями.
ЗМІСТ І ХІД ЗАНЯТТЯ:
1.Організаційний момент (5 хвилин).
Доведення до відома студентів теми, плану заняття, перевірка відвідування студентів.
2.Актуалізація теми (15 хвилин)
а) Роль зобов'язань у цивільному обороті;
б) Загальна характеристика римської договірної системи. Порівняльний аналіз з чинною сьогодні в цивільному та господарському праві договірною системою.
3.Індивідувальне усне опитування (50 хвилин)
а) Поняття та роль зобов'язання в цивільному обороті. Підстави виникнення зобов'язань;
б) Сторони в зобов'язанні. Забезпечення зобов'язань;
в) Виконання та наслідки невиконання зобов'язань;
г) Поняття і види договорів;
д) Зміст, умови дійсності та порядок укладання договору;
е) Окремі види договірних зобов'язань (вербальні та літеральні договори; реальні та консенсуальні, безіменні контракти; пакти);
є) Позадоговірні зобов'язання.
Індивідуальні письмові завдання по питаннях заняття вибірково окремим студентам:
Завдання 1.
а) Що таке зобов'язання?
б) Характеристика вербальних контрактів.
в) Що таке безіменні контракти?
Завдання 2.
а) Назвіть підстави виникнення зобов'язань.
б) Що таке договір?
в) Характеристика літеральних контрактів.
Завдання 3.
а) Що таке такти?
б) Наслідки невиконання зобов'язань?
в) Назвіть стадії укладення договору.
Завдання 4.
а) Перерахуйте договори, відомі римському праву.
б) Назвіть умови дійсності договорів.
в) Що таке реальні контракти?
4.Підведення підсумків (10 хвилин)
Оцінювання роботи студентів за заняття, рівня засвоєння студентами матеріалу, досягнення мети, яка ставилась.
5.Домашнє завдання.
Потворити пройдений матеріал. Підготуватись до контрольної роботи по пройдених темах.
Література:
1. Дигесты Юстиниана. Зб..фрагрм. в ред.Перетерского С.М. - М.: Юр.лит., 1984.
2. Иоффе О.С., Мусин В.А. Основы римского граджанського права. - Л., 1974.
3. Косарев А.И. Римское право. М.: Юр.лит., 1986.
4. Подопригора А.А. Основы римского гражданского права. Уч. Пособие, 2-е изд.- К.: "Вентури",1994.
5. Підопригора О.А. Основи римського приватного права. - К.: Вища школа, 1995.
6. Ти щук Б.Й., Орач Е.М. Основи римськогоприватного права. Львів, 1993.

 
 

Цікаве

Загрузка...