WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування в галузі земельних відносин (рефера - Реферат

Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування в галузі земельних відносин (рефера - Реферат

Реферат з правознавства.
Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради
Автономної Республіки Крим та органів місцевого
самоврядування в галузі земельних відносин.
Повноваження Верховної Ради України
в галузі земельних відносин.
До повноважень Верховної Ради України в галузі земельних відносин належить:
а) прийняття законів у галузі регулювання земель-* них відносин;
б) визначення засад державної політики в галузі використання та охорони земель;
в) затвердження загальнодержавних програм щодо використання та охорони земель;
г) встановлення і зміна меж районів і міст;
ґ) погодження питань, пов'язаних з вилученням (викупом) особливо цінних земель;
д) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до Конституції України.
Згідно ст. 75 Конституції України єдиним органом законодавчої влади в Україні є Верховна Рада України.
Ст. 92 Конституції України встановлюється, що виключно законами України визначаються засади власності, використання природних, в тому числі земельних, ресурсів. Так, початком реального реформування земель-них відносин в Україні слід вважати прийняття Верховною Радою Закону від 30.01.1992 р. "Про форми власності на землю" і в подальшому - Земельного кодексу України в редакції від 13.03.1992 р. Значним кроком в реформуванні аграрно-земельних відносин було прийняття законів України від 14.02.1992 р. "Про колективне сільськогосподарське підприємство", від 22.06.1993 р. "Про внесення змін і доповнень в Закон України "Про селянське (фермерське) господарство та інші.
Певний час неприйняття відповідних змін до земельних законів Верховною Радою обумовило наявність так званого "земельно-правового вакууму", який частково ліквідовувався Указами Президента України, особливо з питань реформування аграрного сектора економіки. Прийняття Верховною Радою Земельного кодексу України від 15.11.2001 р. потребує інтенсифікацію законодавчого процесу, розроблення і введення в дію цілої низки законів, зокрема "Про розмежування земель права державної та комунальної власності", "Про реєстрацію прав на землю", "Про іпотеку", "Про охорону родючості земель," "Про землеустрій" та інших. Поряд із своєю основною функцією - законодавчою - Верховна Рада затверджує постанови, які мають програмний характер. Так, 18.12.1990 р. парламентом затверджено постанову "Про земельну реформу", 5.03.1998 р. - "Основні напрями державної політики у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки".
Стаття 7. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим
у галузі земельних відносин
До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим у галузі земельних відносин на території республіки належить:
а) розпорядження землями, що знаходяться у спільній власності територіальних громад;
б) забезпечення реалізації державної політики в галузі використання та охорони земель;
в) погодження загальнодержавних програм використання та охорони земель, участь у їх реалізації в межах території Автономної Республіки Крим;
г) затвердження та участь у реалізації республіканських програм використання земель, підвищення родючості ґрунтів, охорони земель;
ґ) підготовка висновків щодо вилучення (викупу) та надання земельних ділянок із земель державної власності, що проводяться органами виконавчої влади;
д) координація діяльності районних і міських (міст республіканського значення) рад у галузі земельних відносин;
е) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів;
є) координація здійснення контролю за використанням та охороною земель;
ж) внесення до Верховної Ради України пропозицій щодо встановлення та зміни меж районів, міст;
з) встановлення і зміна меж сіл, селищ;
й) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону.
Територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території.
Відповідно до ст. 134 Конституції України Автономна Республіка Крим є невід'ємною складовою частиною України і в межах повноважень, визначених Конституцією України, вирішує питання, віднесені до її відома.
Згідно з Конституцією Автономної Республіки Крим 1998 року Верховна Рада автономії здійснює представницькі, нормотворчі, контрольні функції та повноваження у межах, передбачених законодавством України.
Зазначені повноваження Верховної Ради АРК в галузі регулювання земельних відносин суттєво не відрізняються від відповідних повноважень інших регіональних суб'єктів адміністративно-територіального устрою України.
Стаття 8. Повноваження обласних рад у галузі земельних відносин.
До повноважень обласних рад у галузі земельних відносин на території області належить:
а) розпорядження землями, що знаходяться у спільній власності територіальних громад; !
б) підготовка висновків щодо вилучення (викупу) та надання земельних ділянок із земель державної власності, що проводяться органами виконавчої влади;
в) забезпечення реалізації державної політики в галузі використання та охорони земель;
г) погодження загальнодержавних програм використання та охорони земель, участь у їх реалізації на відповідній території;
ґ) затвердження та участь у реалізації регіональних програм використання земель, підвищення родючості ґрунтів, охорони земель;
д) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів;
е) організація землеустрою;
є) внесення до Верховної Ради України пропозицій щодо встановлення та зміни меж районів, міст;
ж) встановлення та зміна меж сіл, селищ;
з) вирішення земельних спорів;
й) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону.
Області України входять складовою частиною в систему адміністративно-територіального устрою держави.
У відповідності з Законом України від 21.05.1997 р. "Про місцеве самоврядування в Україні" обласні і районні ради являють собою органи місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територі-альних громад сіл, селищ та міст.
Відповідно до п. 21 ст. 43 зазначеного Закону виключно на пленарних засіданнях обласної і районної ради здійснюється вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин. Але ст. 44 передбачалось, що обласні і районні ради делегують певні повноваження відповідним державним адміністраціям. Це, зокрема, підготовка питань про визначення у встановленому законом порядку території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією.
Але п. б) ст. 8 зазначає, що обласні ради забезпечують підготовку висновків щодо вилучення (викупу) та надання земельних ділянок із земель державної власності, що проводяться органами виконавчої влади і не тільки для містобудівних потреб.
Крім того, ст. 5 Закону України від 6.10.1998 р. "Про оренду землі" вказує, що орендодавцями земельних ділянок державноївласності виступають районні, обласні, Київська і Севастопольська державні адмініс-трації, Рада Міністрів АРК і Кабінет Міністрів України в межах їх повноважень. Рішення про надання в оренду земельних ділянок наведені органи державної влади приймають при попередньому узгодженні цих питань на сесіях відповідних рад.
Стаття 9. Повноваження Київської і Севастопольської міських рад
у галузі земельних відносин.
До повноважень Київської і Севастопольської міських рад у галузі земельних відносин на їх території належить:
а) розпорядження землями територіальної громади міста;
б) передача земельних ділянок комунальної власності у власність

 
 

Цікаве

Загрузка...