WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Основні функції та повноваження Кабінету Міністрів - Реферат

Основні функції та повноваження Кабінету Міністрів - Реферат

Основні функції та повноваження Кабінету Міністрів:
o у сфері економіки, фінансів, науки і технологій:
- здійснює прогнозування і антимонопольне регулювання економіки України, сприяє розвитку підприємництва на засадах рівності перед законом усіх форм власності та забезпечення соціальної спрямованості економіки, організовує управління об'єктами права державної власності, розробку і реалізацію загальнодержавних програм;
- вживає заходів щодо підтримки національного товаровиробництва, структурної перебудови економіки та пришвидшеного розвитку її пріоритетних галузей, проведення земельної реформи, залучення інвестицій в економіку України, утворює і використовує державні резервні фонди, визначає порядок формування та розміщення замовлень щ^ виробництво продукції для державних потреб;
- організовує розробку і виконання Державного бюджету України контролює обслуговування державного боргу України, дотримання! порядку державного ціноутворення, організовує державне страхування, випуск державних внутрішніх позик, проведення грошово-речових, лотерей, сприяє забезпеченню стабільності грошової одиниці України;
- вживає заходів для стимулювання інноваційної діяльності товаровиробників, обґрунтовує пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки, розробляє пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування науково-технічної сфери, створює, реорганізовує та ліквідовує державні наукові установи, які повністю або частково фінансуються з коштів Державного бюджету України; Я
o у сфері соціального розвитку, освіти і культури:
- вживає заходів для підвищення реального рівня життя населення, забезпечення його зайнятості, пріоритетності соціального розвитку села, професійної орієнтації, підготовки та перепідготовки працівників, соціального захисту непрацездатних і малозабезпечених верств населення, охорони сім'ї, материнства і дитинства, регулює міграційні процеси;
- створює матеріально-технічну базу та інші умови, необхідні для розвитку галузей охорони здоров'я, освіти, культури, спорту і туризму, забезпечує доступність для громадян усіх форм державних медичних, освітніх, культурних, фізкультурно-спортивних і рекреаційних послуг; забезпечує духовно-культурний розвиток української нації, всього І українського народу, збереження і охорону історико-культурних пам'яток, гармонійне функціонування міжнаціональних відносин, сприяє задоволенню національно-культурних потреб українців, які проживають за межами України;
oу сфері гарантування прав і свобод людини, законності та громадського порядку, національної безпеки і обороноздатності:
- організовує і контролює дотримання органами виконавчої влади законодавства, що визначає права та свободи людини і громадянина, гарантії їх реалізації та захисту;
- забезпечує охорону приватної та інших форм власності, зміцнення громадського порядку, активну боротьбу зі злочинністю, виконання судових рішень, вживає заходів щодо соціального захисту працівників (та членів їх сімей) правоохоронних і судових органів;
- забезпечує дотримання вимог законності у діяльності органів виконавчої влади та їх апарату і посадових осіб, вживає заходів для подолання бюрократичних та інших зловживань при здійсненні їх
повноважень;
- вживає заходів для зміцнення національної безпеки та обороноздатності України, охорони й захисту її державного кордону і території, керівництва цивільною обороною України;
- визначає в межах бюджетних асигнувань на оборону чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу і навчальні збори, забезпечує реалізацію прав та гарантій військовослужбовців і осіб, звільнених з військової служби (та членів їх сімей);
o у сфері охорони природи, екологічної, безпеки та природоко-ристування:
- організовує управління охороною та раціональним використанням природних ресурсів, розробляє і забезпечує виконання державних і міжурядових екологічних програм, вживає заходів для вдосконалення економічного механізму природокористування;
- забезпечує виконання програми ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, вживає заходів для ліквідації шкідливих наслідків інших значних аварій і катастроф, стихійного лиха, вирішує питання про обмеження, тимчасову заборону або припинення діяльності підприємств, установ і організацій на випадок порушення ними законодавства про охорону навколишнього середовища;
o у сфері зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності:
- бере участь у забезпеченні виконання міжнародних договорів України, приймає рішення і проводить переговори та підписує міжнародні договори України, укладені від імені Кабінету Міністрів України;
- організовує управління зовнішньоекономічною діяльністю держави, митною справою, складання платіжного балансу України, забезпечує раціональне використання державних валютних коштів.
Кабінет Міністрів може здійснювати й інші функції та повноваження, що можуть бути визначені Конституцією і законами України та указами Президента;
o стосовно повноважень уряду у відносинах з іншими державними органами. Кабінет Міністрів спрямовує, координує і контролює діяльність міністерств України, державних комітетів, інших центральних органів ! виконавчої влади, які безпосередньо підвідомчі урядові.
Кабінету Міністрів підзвітні та підконтрольні обласні й районні державні адміністрації, а також державні адміністрації міст Києва і Севастополя, голови яких при здійсненні повноважень також відповідальні перед ним;
o специфіка відносин уряду України з Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, яка не є безпосередньо підпорядкованим йому органом виконавчої влади. Він спрямовує, координує і контролює її діяльність та виконання нею вимог Конституції, законів України, указів Президента, актів Кабінету Міністрів України.
Для здійснення постійних зв'язків Кабінету Міністрів України з Радою Міністрів Автономної Республіки Крим у столиці України - місті Києві - діє постійне представництво уряду Автономної Республіки Крим;
o повноваження Кабінету Міністрів України щодо органів місцевого самоврядування спрямовані на максимальне сприяння їх діяльності і розвитку без будь-якого втручання у їхню безпосередню діяльність.
Разом з цим, органи місцевого самоврядування в частині делегованих їм законом повноважень органів виконавчої влади підконтрольні та підзвітні Кабінету Міністрів України.

 
 

Цікаве

Загрузка...