WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Юридична відповідальність: ознаки і функції - Реферат

Юридична відповідальність: ознаки і функції - Реферат


Тема: Юридична відповідальність: ознаки і функції
ПЛАН
1. Вступ
2. Юридична відповідальність, види, ознаки.
3. Юридична відповідальність неповнолітніх.
4. Висновок.
Ще не вмерла Україна
Ні слава, ні волі
Ще нам братці українці
Усміхнеться доля.
Такими словами сформувалася наша незалежна Україна і до цього часу розвивається на їх основі. 24 серпня 1991 року з'явилася на карті світу нова частина суходолу під назвою Україна. Тяжка доля формування триває й до цього часу. Український народ. Є основою. Цієї землі. В своєму розвитку він несе всі моральні. Фізичні, духовні якості, які відбуваються на всій території держави. Якщо процитувати Франса Рабе то з усього випливає слідуюче: "Нічого в світі немає бездоганного, воно може виникнути лише за допомогою людини". Ці короткі слова можна підставити з будь-яку проблему нашої держави, а в нас їх є досить багато. Передусім це нестабільна економіка, яка порушує рівновагу країни, велика кількість правопорушень, які роблять державу кримінальним полем битви різних кримінальних груп. Різні захворювання, які забирають багато людських життів, а як відомо соціальну основу держави повинно становити суспільство, а це без біологічної людини неможливо. Багато ще чинників розрегульовують роботу держави, але вище названі найголовніші. Для кращого розуміння проблеми для прикладу візьмемо будь-який чорний метал, з часом він покривається корозією і руйнується, відповідно до прикладу можна поставити і нашу Україну у формі металу: злочини, вбивства, корупція, контрабанда та ще багато - ніби корозія руйнує структуру держави, таку якщо додати до прикладу проти корозійні матеріали вони захистять метал, відповідно напроти бандитизму та грабежам стоять спеціальні служби захисту держави та суспільства. Найвідповіднішою і найкращою у роботі на мою думку є юридична служба, тому що вона об'єднує всі русла моральності та відповідальності перед країною. Ставить позитивні і негативні полоси в одному напрямку, зберігаючи стабільність країни.
Юридична відповідальність це не лише відповідальність перед цільовими юрисдикціями, а й перед народом, який складає основну частку суспільства. На превеликий жаль у державі проти правову діяльність ведуть не лише посадовці вищих органів, але й підростаюче покоління (цвіт нації), яке буде формувати в майбутньому демократично-суспільну державу. Тому над питанням юридичної відповідальності та юридичної відповідальності неповнолітніх, ознак і функцій потрібно краще задуматися і зваживши всі за і проти визначити себе у суспільстві. Користуючись фразою грецького філософа: "людина без сім'ї без батьків, без держави не має права на майбутнє". З цими словами нам потрібно не розлучатися і дотримуватись "Святих" законів держави в якій ми існуємо.
Юридична відповідальність: ознаки і функції.
Поняття відповідальності доволі містке. Воно охоплює почуття відповідальності, підвищення відповідальності та зняття з себе відповідальності, притягненні до відповідальності та звільнення від неї. Усі ці різні за змістом поняття є складовими одного явища - соціальної відповідальності. Соціальна відповідальність відбиває взаємозв'язок суспільства і окремої людини.
Жити у суспільстві й бути вільним від нього неможливо. Людина в будь-яких життєвих ситуаціях повинна порівнювати свої вчинки з існуючими в суспільстві нормами й цінностями, з інтересами інших людей. Діючи у згоді з ними, вона повинна поводитись відповідально. У свою чергу, суспільство постійно контролюють поведінку людини, адекватно реагувати на неї - схвалюючи або караючи. Тому відповідальність у широкому соціальному значення - це суспільні відносини між суб'єктом (людиною) і контролюючою його поведінку інстанцією - суспільством, державою, колективом. Соціальна відповідальність забезпечує організованість і порядок у суспільстві.
Оскільки поведінка людини має два полярних різновиди - соціальний корисний і соціально шкідливий, то й відповідальність може бути позитивною і негативною.
Відповідальність у позитивному значенні - це характеристика соціально корисної діяльності особи, усвідомлення нею важливості своїх дій для суспільства. Прагнення виконати їх якісно, якнайефективніше і якнайшвидше. Це відповідальність за доручену справу, за виконання соціальних норм.
У правовій сфері позитивна відповідальність - це активність , ініціатива при виконанні правових приписів. Таким чином, позитивна відповідальність - це відповідальність - це відповідальність за результати виконання соціальних норм.
Відповідальність у негативному значенні - це відповідальність за скоєний негативний вчинок, яким особа зашкодила суспільству, державі. Ця відповідальність може бути моральною, суспільною тощо. Серед видів негативної відповідальності провідне місце посідає юридична відповідальність як найважливіший різновид відповідальності соціальної.
Юридична відповідальність - це застосування до порушника або злочинця передбачених законом заходів державного примусу особистого, організаційного чи майнового характеру.
До основних ознак юридичної відповідальності належать такі:
1. Юридична відповідальність передбачає державний примус.
2. Державний приму, тобто чітко окреслений, певного обсягу кількісний показник, який встановлюється відповідно до міри порушення чи покарання.
3. Юридична відповідальність, що пов'язана з правопорушеннями настає після нього і настає на правопорушника.
4. Юридична відповідальність спричинює негативні наслідки для правпорушника.
5. Характер і обсяг юридичної відповідальності встановлюються в санкції юридичної норми.
6. Державно-примусові заходи застосовуються виключно компетентними державними органами в судово визначених законом порядку і формах. Застосування юридичної відповідальності неможливе без процесуальної форми.
Завдання юридичної відповідальності - регулювати і охороняти існуючий лад і суспільний порядок. Це завдання визначає функції юридичної відповідальності.
Основна функція відповідальності - охоронна. Вона складається з кількох видів.
Штрафна (каральна) функція. Це реакція суспільства в уособленні держави на шкоду "заподіяну правопорушником. Покарання - це засіб самозахисту суспільства, що може виявлятися у вживанні до злочинця моральних, особистих, матеріальних санкцій. Покарання реалізує шляхом зміни юридичного статусу правопорушника, накладення на нього певних обов'язків.
Попереджувальна (превентивна) функція. Полягає у попередженні здійснення правопорушення, у дії на свідомість правопорушника в напрямі усвідомлення їм невідворотності покарання в разі нових правопорушень. Попереджувальне діяння впливає не тільки на правопорушника, а й на оточуючих.
Виховна функція. Ефективна боротьба з правопорушеннями, своєчасне і обов'язкове покарання винних створюють у громадіння про твердість існуючого правопорядку, зміцнюють віру у справедливість і міць державної влади, впевненість у захисті їх законних прав таінтересів. Це, у свою чергу, сприяє підвищенню рівня політичної та правової культури, відповідальність та дисципліні громадян, і зрештою, укріплення законності та правопорядку.
Компенсаційна (право відновлювана) функція. Найчастіше заходи юридичної відповідальності спрямовані не на формальне покарання винного, а на відновлення порушеного інтересу суспільства, особи, Найактивніше ця функція застосовується в цивільному праві, де передбачається така санкція, як відшкодування збитків.
Організаційна, або регулятивна, функція. Власне факт існування і обов'язковості покарання є організаційною засадою діяльності суспільства.
Юридична відповідальність неповнолітніх.
Підставою для законного залучення особи до відповідальності є необхідність вважати її суб'єктом для цього виду правопорушень. Однією з вимог до суб'єкта правопорушення вважається досягнення ним певного віку.
У кримінальному праві неповнолітніми вважаються особи віком до 18 років. За загальними засобами кримінальна відповідальність настає з шістнадцяти років, а за окремі види злочинів - з 14 років.
З чотирнадцяти років кримінальна відповідальність настає:
1. За всі види вбивства
2. Умисне заподіяння тілесних

 
 

Цікаве

Загрузка...