WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Право власності на природні ресурси - Реферат

Право власності на природні ресурси - Реферат

засадах у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
Іноземним юридичним і фізичним особам нафтогазоносні надра надаються у користування на конкурсній основі на підставі угод (контрактів), порядок укладення яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.
У разі відкриття покладу нафти і газу надрокористувач, який здійснював пошук і розвідку родовищ, має переважне право на одержання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами цієї ділянки для видобування нафти і газу.
Особливістю надання спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України є спеціальний режим ведення робіт у нафтогазовій галузі, який погоджується з органами, що забезпечують охорону державного кордону України, органами, які регулюють судноплавство, здійснюють охорону, відтворення, раціональне використання водних живих ресурсів.
Надання спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами здійснюється з додержанням таких принципів:
надання державою необхідних гарантій надрокористувачам;
пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість додержання екологічних стандартів, нормативів та обмежень під час вивчення та використання нафтогазоносних надр;
забезпечення максимально ефективного і раціонального використання нафтогазоносних надр;
надання спеціального дозволу на конкурсних засадах;
сприяння конкуренції, диверсифікації технічного і фінансового забезпечення робіт і недопущення монополізму під час вивчення та використання нафтогазоносних надр;
платність за користування надрами;
попереднє погодження надання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами з органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів, водного господарства, геології та використання надр, охорони навколишнього природного середовища.
Спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами надається на строк для:
геологічного вивчення нафтогазоносних надр - не більш як 5 років;
видобування нафти і газу (промислова розробка родовищ) - не більш як 20 років;
геологічного вивчення надр з подальшою розробкою виявлених родовищ нафти і газу - на строк, що охоплює період дії спеціального дозволу на геологічне вивчення і видобування нафти і газу (промислова розробка родовищ);
спорудження та експлуатації підземних сховищ нафти чи газу - не більш як 20 років.
Надрокористувач, який належно виконував вимоги та умови, передбачені спеціальним дозволом, має переважне право на продовження строку дії спеціального дозволу. У разі продовження строку дії спеціального дозволу на новий строк його умови можуть бути змінені за згодою сторін.
Строк дії спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами починається з дня його реєстрації.
Надання земельних ділянок у користування для потреб нафтогазової галузі здійснюється у порядку, встановленому земельним законодавством України.
Ділянки нафтогазоносних надр, на користування якими надаються спеціальні дозволи, повинні обмежуватися відповідною площею і глибиною. Повний або частковий збіг ділянок для однакових видів надрокористування (крім геологічного вивчення надр) не допускається.
Взаємовідносини між надрокористувачами, що провадять свою діяльність у межах однієї і тієї ж території, визначаються в угодах, укладених між ними та погоджених із спеціально уповноваженим органом виконавчої влади в нафтогазовій галузі.
Для видобування і зберігання нафти і газу ділянки надр повинні повністю охоплювати виявлене родовище нафти чи газу або створене підземне сховище.
Площа ділянки надр, яка надається для видобування нафти і газу, повинна відповідати розміру родовища.
Розміри і межі ділянок, що надаються у користування, встановлюються центральним органом виконавчої влади з питань геології та використання надр за погодженням з відповідними органами виконавчої влади згідно із законодавством. Максимальна площа ділянок, які надаються для геологічного вивчення нафтогазоносних надр, не може перевищувати 500 квадратних кілометрів. Ділянки більшої площі надаються надрокористувачам за рішенням Кабінету Міністрів України.
Якщо виявлене родовище або створене підземне сховище виходить за межі ділянки надр, наданої у користування з метою геологічного вивчення, за заявкою надрокористувача площу цієї ділянки може бути збільшено для цієї ж мети без проведення конкурсу, якщо суміжна ділянка надр не надана в користування.
Надання спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами для створення та використання підземних сховищ здійснюється на підставі техніко-економічого обгрунтування доцільності їх створення.
Переважне право на одержання спеціального дозволу на створення підземного сховища газу у пористому пласті виснаженого родовища (покладу) газу має надрокористувач, який мав спеціальний дозвіл на видобування нафти і газу цього родовища.
Якщо під час розвідувальних робіт зроблено обгрунтований висновок про знаходження родовища (родовищ) нафти і газу в межах ділянок двох або більше надрокористувачів, укладається угода про спільну розвідку та розробку родовища, яка погоджується спеціально упоноваженим органом виконачої влади в нафтогазовій галузі.
У разі відсутності згоди між надрокористувачами щодо умов спільного користування надрами ці умови визначає спеціально уповноважений орган виконавчої влади в нафтогазовій галузі. У разі незгоди надрокористувачів із запропонованими умовами спільного надрокористування питання має вирішуватись у судовому порядку.
Спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами не надається у разі, коли:
документи подано з порушенням вимог проведення конкурсу на надання спеціального дозволу;
заявник подав органу, який видав спеціальний дозвіл, недостовірні відомості про себе;
заявник відмовляється від сплати збору за використання надр або не сплатив його в установлений строк.
Спори у разі відмови у наданні спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами вирішуються у судовому порядку.
Дія спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами може бути тимчасово призупинена органом, який видав спеціальний дозвіл, безпосередньо або за поданням органів державного гірничо-технічного, екологічного і санітарного контролю та органом місцевого самоврядування у разі:
порушення надрокористувачем умов спеціального дозволу;
виникнення внаслідок виконання робіт, пов'язаних з використаннямнадр на ділянці, безпосередньої загрози життю чи здоров'ю працівників надрокористувача або населення;
неодноразового порушення вимог і норм щодо охорони довкілля і раціонального використання надр;
виконання робіт на наданій ділянці, не обумовлених спеціальним дозволом;
Дія спеціального дозволу поновлюється після усунення надрокористувачем причин, що обумовили призупинення його дії.
Призупинення дії спеціального дозволу не позбавляє надрокористувача права проводити роботи, пов'язані із запобіганням виникненню аварійної ситуації.
Надрокористувач позбавляється спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами у разі:
коли зникла потреба у користуванні надрами;
закінчення встановленого строку його дії;
відмови надрокористувача від користування нафтогазоносними надрами;
призупинення дії спеціального

 
 

Цікаве

Загрузка...