WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Теоретичні та практичні аспекти апеляційного і касаційного перегляду судових рішень в цивільному судочинстві - Реферат

Теоретичні та практичні аспекти апеляційного і касаційного перегляду судових рішень в цивільному судочинстві - Реферат

вирішив
питання щодо їх права і обов'язків, мають право оскаржити у
касаційному порядку рішення і ухвали, постановлені судом першої
інстанції, які були предметом розгляду суду апеляційної інстанції,
а також ухвали і рішення суду апеляційної інстанції.
Підставами касаційного оскарження, касаційного подання є
неправильне застосування судом норм матеріального права чи
порушення норм процесуального права.
( Стаття 320 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3083-III
( 3083-14 ) від 07.03.2002 )
Стаття 321. Строк на касаційне оскарження, касаційне подання
Касаційна скарга, касаційне подання прокурора подається
протягом одного місяця з дня проголошення ухвали або рішення суду
апеляційної інстанції.
У разі пропуску строку на касаційне оскарження з причин,
визнаних судом поважними, суд за заявою особи, яка подала скаргу,
чи подання прокурора може поновити цей строк, але не більше, ніж в
межах одного року з дня виникнення права на касаційне оскарження.
Про поновлення строку на касаційне оскарження або повернення
касаційної скарги, касаційного подання прокурора судом першої
інстанції виноситься ухвала.
( Стаття 321 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3083-III
( 3083-14 ) від 07.03.2002 )
Стаття 322. Форма і зміст касаційної скарги, подання
Касаційна скарга, касаційне подання прокурора викладається
чітким машинописним текстом.
У касаційній скарзі, касаційному поданні прокурора
зазначається:
1) назва суду, до якого подається скарга, подання;
2) особа, яка подає скаргу, подання, її місце проживання або
знаходження, поштовий індекс, номер засобів зв'язку;
3) прокурор, який подав касаційне подання;
4) посилання на рішення, ухвалу, що оскаржується, та межі
оскарження;
5) обгрунтування касаційної скарги, касаційного подання
прокурора: назва закону, з порушенням якого постановлено рішення,
ухвалу; в чому полягає порушення або неправильне його застосування
та яке свідчить про те, що рішення чи ухвала постановлені
внаслідок цього порушення;
6) прохання особи, яка подає скаргу, чи клопотання прокурора;
7) перелік письмових матеріалів, що додаються до скарги,
апеляційного подання прокурора.
Касаційна скарга підписується особою, яка її подає, або її
представником; касаційне подання прокурора - прокурором, що його
подав.
До касаційної скарги, поданої представником, додається
довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження
представника, якщо в справі немає такого документа.
До касаційної скарги, касаційного подання прокурора додаються
їх копії з додатковими матеріалами у кількості примірників
відповідно до числа осіб, які брали участь у справі.
Стаття 323. Порядок подачі касаційної скарги, касаційного
подання прокурора
Касаційна скарга, касаційне подання прокурора подається через
суд першої інстанції, в якому знаходиться справа.
До касаційної скарги, касаційного подання прокурора,
оформлених з порушенням вимог, встановлених статтею 322 цього
Кодексу, а також касаційної скарги, не оплаченої державним митом,
застосовуються правила статті 139 цього Кодексу.
Стаття 324. Надіслання копій касаційної скарги, касаційного
подання прокурора особам, які беруть участь у
справі, та пояснення на касаційну скаргу,
касаційне подання прокурора
Суд не пізніше наступного дня після отримання належно
оформленої касаційної скарги чи касаційного подання прокурора
надсилає їх копії та додані матеріали особам, які беруть участь у
справі, і встановлює строк, протягом якого вони можуть надати
пояснення на касаційну скаргу чи касаційне подання прокурора.
( Частину другу статті 324 виключено на підставі Закону
N 3083-III ( 3083-14 ) від 07.03.2002 )
Особи, які брали участь у справі, мають право у встановлений
судом строк подати пояснення на касаційну скаргу, подання.
Пояснення на касаційну скаргу, касаційне подання прокурора
подається відповідно до вимог статті 322 цього Кодексу.
( Стаття 324 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3083-III
( 3083-14 ) від 07.03.2002 )
Стаття 325. Передача справи до касаційного суду
Після закінчення встановленого судом строку для подання
пояснень на касаційну скаргу, касаційне подання прокурора суд
невідкладно надсилає касаційну скаргу, касаційне подання прокурора
разом з доданими до неї матеріалами та справу до касаційного суду.
Стаття 326. Приєднання співучасників до касаційної скарги
Співучасники та треті особи мають право приєднатися до
касаційної скарги, поданої особою, на стороні якої вони виступали.
Заява про приєднання до касаційної скарги подається в межах
строку на касаційне оскарження.
Заява про приєднання до касаційної скарги державним митом не
оплачується.
Стаття 327. Доповнення, зміна касаційної скарги, касаційного
подання прокурора або відмова від них
Особа, яка подала касаційну скаргу, чи прокурор, що подав
касаційне подання, мають право доповнити чи змінити її протягом
строку на касаційне оскарження.
Особа, яка подала касаційну скаргу, чи прокурор мають право
до початку розгляду справи відкликати її або відмовитися від неї
протягом усього часу розгляду справи.
Про відкликання касаційної скарги, касаційного подання
прокурора суд першої інстанції, якщо справа знаходиться в цьому
суді, або суд, який вирішує питання про допуск справи до
касаційного розгляду, постановлює ухвалу про повернення скарги.
Питання про прийняття відмови від касаційної скарги,
касаційного подання прокурора і закриття в зв'язку з цим
касаційного провадження вирішується судом, що розглядає справу, в
судовому засіданні. У разі закриття з цих підстав касаційного
провадження повторне оскарження судових рішень цією особою не
допускається.
Стаття 328.Підготовка касаційного розгляду справи
Справи з касаційними скаргами, касаційним поданням прокурора
подаються до суду касаційної інстанції через канцелярію суду, де
вони реєструються, оформляються і передаються в порядку черговості
судді-доповідачу.
Протягом десятиденного строку суд встановлює наявність
підстав для передачі справи на розгляд складу судової палати.
Справа обов'язково переглядається складом судової палати,
якщо:
1) наведені в скарзі, поданні прокурора доводи містять ознаки
неправильного застосування судом норм процесуального права, що
тягне скасування ухваленого рішення;
2) в касаційному провадженні суду знаходиться справа
аналогічного характеру;
3) суд допустив інше застосування закону ніж касаційна
інстанція при розгляді справи аналогічного характеру;
4) справа по першій інстанції розглянута апеляційним судом.
Справа може бути передана на розгляд складу

 
 

Цікаве

Загрузка...