WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність" - Реферат

Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність" - Реферат

вимірювань;
своєчасності надання засобів вимірювальної техніки на повірку і калібрування;
додержання умов і правил проведення повірки і калібрування засобів вимірювальної техніки та проведення вимірювань, що виконуються акредитованими повірочними, калібрувальними та вимірювальними лабораторіями;
додержання вимог нормативних документів із метрології.
2. Метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, підприємств і організацій мають право за результатами метрологічного нагляду видавати приписи щодо припинення та усунення порушень метрологічних норм і правил.
3. Порядок проведення метрологічного нагляду за забезпеченням єдності вимірювань, видачі приписів за результатами метрологічного нагляду встановлюється центральними органами виконавчої влади, підприємствами і організаціями з додержанням вимог законодавства.
Стаття 35. Особливості метрологічної діяльності у сфері оборониУкраїни
Особливості метрологічної діяльності у сфері оборони України регламентуються окремим положенням, яке затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства оборони України і Держстандарту України і не повинно суперечити цьому Закону.
Стаття 36. Особливості метрологічної діяльності у сфері наукових досліджень і розробок в Україні
Особливості метрологічної діяльності у сфері наукових досліджень і розробок в Україні регламентуються окремим положенням, яке затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Національної академії наук України і Держстандарту України і не повинно суперечити цьому Закону.
Р о з д і л VI
ФІНАНСУВАННЯ МЕТРОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття 37. Фінансування діяльності Державної метрологічної служби
1. Фінансування діяльності Державної метрологічної служби здійснюється за рахунок:
коштів державного бюджету;
надходжень від виконання робіт із державного метрологічного контролю, інших метрологічних робіт та надання метрологічних послуг;
коштів від виконання науково-дослідних робіт;
інших надходжень, передбачених законом.
2. Обов'язковому фінансуванню за рахунок коштів Державного бюджету України підлягають:
фундаментальні дослідження та розроблення нормативних документів у галузі метрології;
створення, вдосконалення, придбання, утримання та експлуатація державних еталонів;
роботи, пов'язані з діяльністю державних служб єдиного часу і еталонних частот, стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів, стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів;
роботи, пов'язані з виконанням державних та багатогалузевих науково-технічних програм у галузі метрології;
роботи з державного метрологічного нагляду.
Кошти на виконання перелічених робіт визначаються щорічно під час формування Державного бюджету України та Програми економічного і соціального розвитку України на відповідний рік виходячи із можливостей Державного бюджету України.
3. У соціально-економічних і науково-технічних програмах обов'язково повинні передбачатися розділи з метрологічного забезпечення та визначатися джерела фінансування робіт щодо виконання завдань цих розділів.
Стаття 38. Оплата метрологічних робіт та використання коштів отриманих за виконання цих робіт і надання метрологічних послуг
Підприємства, організації і громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності оплачують метрологічні роботи, пов'язані із здійсненням на госпрозрахункових засадах всіх видів державного метрологічного контролю, визначених статтею 17 цього Закону, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Кошти, отримані за виконання зазначених метрологічних робіт та надання метрологічних послуг, передбачених частиною 5 статті 12 цього Закону, можуть використовуватися метрологічними центрами і територіальними органами Держстандарту України для забезпечення їх виробничої та наукової діяльності.
Стаття 39. Фінансування діяльності метрологічних служб центральних органів виконавчої влади, підприємст і організацій
1. Метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, а також підприємств і організацій, що належать до сфери їх управління, які фінансуються із Державного бюджету України, виконують всі роботи, пов'язані із забезпеченням єдності вимірювань, за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на їх утримання на відповідний рік, згідно з їх розрахунками, а також коштів, одержаних за надання метрологічних послуг.
2. Фінансування діяльності метрологічних служб всіх інших підприємств і організацій проводиться за рахунок коштів цих підприємств і організацій.
Р о з д і л VII
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 40. Визнання результатів метрологічних робіт, проведених в іноземних державах
Відповідно до міжнародних договорів України можуть визнаватися результати державних випробувань, затвердження типу, повірки, калібрування і метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки, атестації методик виконання вимірювань, проведених в іноземних державах.
Стаття 41. Відповідальність за порушення законодавства про метрологію та метрологічну діяльність
Особи, винні в порушенні законодавства про метрологію та метрологічну діяльність, можуть притягатися до дисциплінарної, цивільної, адміністративної чи кримінальної відповідальності.
Стаття 42. Введення в дію цього Закону
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім статті 38, яка набирає чинності через три місяці з дня опублікування цього Закону.
2. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін після опублікування цього Закону подати до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону.
4. Кабінету Міністрів України до 1 липня 1998 року:
розробити і привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
5. Визнати таким, що втратив чинність, Декрет Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1993 року N 40-93 "Про забезпечення єдності вимірювань" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 26, ст.278), крім статті 31, яка втрачає чинність через три місяці з дня опублікування цього Закону.

 
 

Цікаве

Загрузка...