WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Податкове стимулювання - Реферат

Податкове стимулювання - Реферат

було засновано Німецько-український фонд, стартовий капітал якого становив 10 млн. нім. марок. Метою фонду є надання кредитів середнім підприємствам та технічна підтримка українських комерційних банків в рамках фінансування цільової групи, тобто середніх підприємств, що є спільними українсько-німецькими, перебувають переважно у приватній власності і мають не більше 500 працівників. Фонд фінансує як оборотний капітал, так і інвестиції даного підприємства. Максимальна сума кредиту - 500 тис. нім. марок та процентна ставка - 13% річних.
Для вирішення проблеми фінансування роботи середніх підприємств варто розглянути наступні пропозиції:
" нині на пільгових умовах кредити видають лише фонди підтримки малого бізнесу без особливих вимог щодо їхнього ефективного використання, хоча завждиіснує ризик їх неповернення. Тому доцільно було б надавати пільгові кредити за умови, щоб обсяг виробництва становив не менше 70% загального обсягу, з гарантією повернення;
" треба використовувати нетрадиційні послуги для комерційних банків, наприклад, лізингові кредити або лізинг нерухомості;
" можна також застосовувати факторингові операції та приватне або спонсорське фінансування;
" також вигідним є співробітництво середніх підприємств з великими фінансово-промисловими групами на підставі контрактних, підрядних та орендних відносин;
" а гарантом повернення кредиту можуть бути цільові фонди, товариства взаємного кредиту та торгово-промислові палати.
Податкове стимулювання інвестиційної діяльності
Вивчення зарубіжного досвіду, його узагальнення свідчать про наявність різноманітних підходів, моделей, механізмів та інструментів стимулювання інвестиційних проектів в інтересах держави. Серед них, у контексті окремого проекту, слід виділити:
" вплив на визначення учасників проекту, інвесторів, видів та форм інвестицій;
" впровадження системи інвестиційних пільг;
" регулювання отримання прибутку учасниками проекту;
" регулювання змін відносин власності;
" гарантії дотримання прав учасників на протязі проекту.
В умовах відносної обмеженості інвестиційних ресурсів в Україні важливого значення набуває вміння застосувати апробовані у світовій господарській практиці дійові форми та інструменти стимулювання інвестиційної діяльності (табл.1).
Таблиця 1. Форми стимулювання інвестиційного процесу
Форми Інструменти
1. Кредитне стимулювання 1.1. Безпроцентнi кредити.
1.2. Пільгові кредити.
1.3. Інвестиційні гарантії.
2. Податкове стимулювання 2.1. Зниження ставки податку.
2.2. Податковi угоди з іншими країнами.
2.3. Зняття податків на реінвестиції.
2.4. Безмитний імпорт обладнання та/або сировини.
2.5. Податковi кредити.
3. Стимулювання інфраструктурного забезпеченя 3.1. Надання землі у безкоштовне користування або за пільговими цінами.
3.2. Надання будiвель та споруд в безкоштовне користування або за пільговими умовами.
4. Стимулювання конкретних інвестиціних проектів 4.1. Цільове фінансування ресурсо- природо-зберiгаючих технологій.
4.2. Цільове фінансування проектів, оріентованих на підвищення кваліфікації і перепідготовку кадрів, покращання умов праці.
4.3. Сприяння в проведенні техніко-економічних обгрунтовань проектів.
5. Протекцiоністськi заходи 5.1. Диференцiйовані тарифи на імпорт та експорт.
За фіксованих умов податкового середовища, зформований інвестиційний проект у випадку його реалізації створює додану вартість - ДВр , до складу якої входять: чистий прибуток підприємства - ДВрrofit , плата інвесторові за залучені кошти - ДВ% , заробітна плата зайнятого персоналу - ДВрersons і податки - ДВрtax1, на які претендує держава.
При цьому проект характризується певною сукупністю показників ефективності серед яких: період окупності, чиста теперішня вартість (NPV), внутрішня ставка прибутковості (IRR), прибутковість вкладеного капіталу, тощо.
Звичною ситуацією для вітчизняних ініціаторів проекту - підприємств та підприємців є нестача фінансових ресурсів. Відповідно відбувається пошук їх на внутрішньому та зовнішньому ринках. І ось коли співставляються показники ефективності проекту з вимогами до них з боку потенційних інвесторів, має місце невідповідність показників проекту вимогам цих інвесторів. В результаті проект відхиляється. Ця ситуація типова для України. Її не змінити ні семінарами, ні міждержавними угодами, якщо відсутній економічний інтерес. Відхиляється проект - втрачається додана вартість ДВр. Втрачаються і податки - ДВрtax 1, на які претендувала держава !
Логічним видається запровадження у аналітичну практику, назвемо так "податкового інвестиційного ресурсу" І-tax - капіталу з від'ємною вартістю. Додавання його до сукупності ресурсів, на які витрачаються фінансові кошти в межах інвестиційного проекту, призводить до зменьшення потреби в інвестиційних коштах. Це, відповідно, може призвести то того, що показники ефективності проекту, з огляду на які приймається рішення про участь в ньому стороннього фінансового інвестора, задовільнять його і проект "піде". В результаті всі отримають певну частку доданої вартості.
При цьому, очевидно,:
ДВрtax 2 < ДВрtax 1
І-tax = ДВрtax 1 - ДВрtax 2
Таким чином, маємо формулу для розрахунку ефективності проекту для держави:
Etax= ДВрtax 2/ І-tax = ДВрtax 2/ (ДВрtax 1 - ДВрtax2)
З першого погляду, держава втрачає, але лише у випадку, коли проект реалізувася б і без зміни умов участі в ньому держави. Практично ж, як ми знаємо, більшість проектів відхиляються.
На цьому можна було б зупинитись. Але також логічною видається вимога з боку держави претендувати і на певну плату за інвестування "податкового інвестиційного ресурсу", за аналогією до всіх інших ресурсів. І це часто є можливим, бо поступки у платежах на ранніх стадіях створюють умови для оплати відповідних сум пізніше. За умови прийняття тези про рівноцінність грошових коштів в економіці, чи то у вигляді кредитів банку, чи то у вигляді податкових платежів, таку пільгу з боку держави можна було б встановлювати на рівні, який корелює зі ставками банківських позик.

 
 

Цікаве

Загрузка...