WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Концепція податкової реформи - Курсова робота

Концепція податкової реформи - Курсова робота

платником податку за рахунок частини отриманого ним прибутку. Це робиться з метою мотивувати підприємства спрямовуватикошти на розвиток власного виробництва та активізацію капіталовкладень в основні фонди і застосування нових технологій.
Передумовою забезпечення конкурентоспроможності продукції національних виробників є використання сучасного обладнання та технологій. З цією метою встановлюються норми, за якими збільшуються ставки амортизації і, відповідно, зменшуються її терміни.
7. Забезпечення умов розвитку суб'єктів малого підприємництва.
З метою створення сприятливого середовища для розвитку та поширення діяльності малих підприємств в податковому законодавстві передбачається застосування особливих режимів оподаткування цих категорій платників податків. При цьому як один з можливих варіантів особливого режиму оподаткування суб'єктів малого підприємництва виступатиме застосування податку з продаж до певних категорій платників податків. Це дасть змогу зменшити витрати на адміністрування сплати податків суб'єктами малого підприємництва та зменшить їх податковий тягар. Звільнення представників малого підприємництва від обов'язку ведення докладного обліку витрат, послаблення податкового тиску на них та реалізація політики підтримки суб'єктів малого бізнесу на державному рівні призведе до створення додаткових робочих місць, зростання прошарку середнього класу та загальної стабілізації економіки країни.
8. Розробка нового механізму податкового адміністрування та вдосконалення системи відповідальності за податкові правопорушення.
Для побудови ефективної системи стягнення податків та гарантії прав і законних інтересів платників податків (зборів) вирішення справ про виконання податкових зобов'язань та стягнення несплачених сум податків, пені та штрафних санкцій має проводитись лише у судовому порядку. При застосуванні такого порядку у разі виявлення податковим органом порушення щодо виконання платником податку свого обов'язку по сплаті податку (збору), такий податковий орган надсилає платнику податку податкову вимогу. У разі незгоди платника податку з висновками податкового органу, податковий орган звертається до суду з заявою про стягнення суми податку (збору) та передбачених податковим законодавством фінансових санкцій.
В податкове законодавство необхідно ввести таке поняття, за яким буде встановлена відносна величина впливу заподіяного правопорушення в сфері оподаткування, у випадку неперевищення якої платник податку буде звільнений від відповідальності за таке малозначне правопорушення і повинен буде лише виконати своє податкове зобов'язання. Крім цього, у разі виникнення різночитань в податковому законодавстві, подібні колізії повинні тлумачитись виключно на користь платника податків.
Що стосується внутрішньої структурної побудови системи податкових органів, то для підвищення ефективності здійснення податкового адміністрування вважається за можливе перехід від адміністративно-територіальної побудови структури органів державної податкової служби на регіональному рівні до утворення податкових округів. Побудова структури податкових органів за податковими округами передбачає об'єднання в податковій округи декількох областей, які мають близьке географічне положення, схожі природні умови та подібний рівень розвитку однакових галузей господарства.
Правове регулювання податкових відносин базується на таких принципах оподаткування:
1) принцип економічної обгрунтованості - встановлення податків та зборів відповідно до фінансових можливостей платників з урахуванням необхідності досягнення збалансованості витрат та доходів бюджету;
2) принцип стабільності - незмінності видів податків та правил їх нарахування і стягнення протягом тривалого періоду;
3) принцип передбачуваності - соціально-економічної обгрунтованості змін податкового законодавства;
4) принцип антиінфляційної спрямованості податків - запобігання інфляції шляхом оптимальних податкових вилучень;
5) принцип рівності - рівного обов'язку платників податків при рівних умовах оцінки та розмірах доходів;
6) принцип стимулювання - формування економічної та правової зацікавленості у здійсненні певної діяльності, виходячи з умов її оподаткування та отримання більш високих доходів;
7) принцип економічності - співмірність витрат, пов'язаних зі стягненням податків, з доходами, одержаними від їх збору.
Одним з ключових моментів проведення реформи системи оподаткування в Україні має стати прийняття Податкового кодексу України, в якому би врегулювалися усі відносини, пов'язані з оподаткуванням в Україні, та визначилися правові основи, принципи побудови і функціонування податкової системи. Податковий кодекс України повинен виконувати такі функції:
1) встановлення системи податків та зборів, які стягуються на всій території України;
2) визначення порядку встановлення, зміни та скасування податків та зборів;
3) встановлення прав та обов'язків платників податків та зборів, податкових органів та інших учасників правовідносин, які регулюються податковим законодавством;
4) встановлення підстав виникнення, зміни, припинення та порядку виконання обов'язків щодо сплати податків (зборів);
5) визначення форм та методів податкового контролю;
6) встановлення порядку та умов притягнення до відповідальності за порушення податкового законодавства платників податків та посадових осіб податкових органів;
7) встановлення порядку оскарження дій (бездіяльності) податкових органів та їх посадових осіб.
В Податковому кодексі України має бути закладено правовий фундамент системи податкових відносин, визначено основні засади процесу оподаткування в Україні, а також вміщено положення, які регламентують:
1) основні засади правового регулювання податкових правовідносин;
2) склад податкового законодавства України, його дію в часі та співвідношення з міжнародними договорами;
3) систему податків та зборів, їх перелік та сутність елементів податків (зборів);
4) компетенцію органів щодо встановлення та скасування податків та зборів;
5) коло суб'єктів податкових правовідносин і права та обов'язки кожного з них;
6) підстави виникнення (зміни, припинення) та порядок виконання обов'язків щодо сплати податків (зборів);
7) склад і порядок подання податкової звітності та форми і методи проведення податкового контролю;
8) види податкових правопорушень і відповідальності за їх вчинення (фінансова, кримінальна, адміністративна, дисциплінарна, цивільно-правова), давність притягнення до такої відповідальності, а також розмір податкових санкцій;
9) процесуальні моменти податкового провадження під час вирішення справ про належне виконання обов'язку платником податку (збору) та про податкові правопорушення;
10) порядок оскарження дій (бездіяльності)

 
 

Цікаве

Загрузка...