WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поперднє розслідування - Реферат

Поперднє розслідування - Реферат

які принижують гідність освідуваної особи або небезпечні для її здоров`я. Прорезультати освідування, проведеного слідчим, складається протокол, який підписують слідчий та освідуваний. При судово-медичному освідуванні складають акт, а коли освідування проводить лікар, він видає довідку (ст. 193 КПК).
Відтворення обстановки й обставин події може відбуватися у формі слідчого експерименту й перевірки показань на місці. З метою перевірки та уточнення результатів допиту свідка, потерпілого, обвинуваченого чи підозрюваного або даних, одержаних під час проведєння огляду та інших слідчих дій, слідчий може виїхати на місце і в присутності понятих, а в необхідних випадках - і з участю спеціаліста, свідка, потерпілого й обвинуваченого відтворити обстановку й умови, в яких ті чи інші події могли відбуватися в дійсності. Виконання цих дій допускається за умови, коли вони не принижують гідність осіб, що беруть у них участь, і не є небезпечними для їхнього здоров'я. Про проведення зазначених дій складається протокол, який підписують особи, які брали в них участь, поняті та слідчий. До протоколу додаються відповідні схеми, фотознімки, плани, документи (ст. 194 КПК).
Проведення експертизи. Експертиза призначається у випадках, коли для дослідження обставин справи необхідні наукові, технічні або інші спеціальні знання.
За необхідності проведення експертизи слідчий складає мотивовану постанову, в який вказує:
- підстави для проведення експертизи;
- прізвище експерта або назву установи, експертам якої доручається провести експертизу;
- питання, щодо яких експерт повинен дати висновок;
- об`єкти, які мають бути досліджені;
- перелічує матеріали, що пред'являються експертові для ознайомлення.
Постанова про призначення експертизи оголошується підозрюваному або обвинуваченому. При цьому йому роз`яснюються права, зокрема право заявити відвід експерту, просити про призначення експерта з числа вказаних ним осіб, ставити перед експерт додаткові питання, про що складається протокол, який підписують слідчий, підозрюваний або обвинувачений (ст. 197 КПК).
Експертиза може бути проведена в спеціальній експертній установі, наприклад у Науково - дослідному інституті судової експертизи, або поза експертною установою - особами, які мають спеціальні знання. Після проведення необхідних досліджень експерт складає висновок. Ознайомившись з висновком експерта, слідчий має право допитати експерта з метою одержання роз яснення або доповнення висновку. Про допит експерта складається протокол.
Матеріали експертизи пред`являються підозрюваному або обвинуваченому, про що складається протокол. У протоколі слідчий зазначає їхні пояснення, зауваження, заперечення й клопотання. Клопотання ці вирішуються слідчим. Про відмову в клопотанні слідчий виносить мотивовану постанову.
4. Пред`явлення обвинувачення і допит обвинуваченого. Ст. 131 КПК зобов'язує слідчого винести постанову про притягнення даної особи як обвинуваченого, коли є достатньо доказів, які вказують на вчинення нею злочину. Копія постанови негайно надсилається прокуророві.
Обвинувачення має бути пред`явлене не пізніше двох днів з моменту винесення слідчим постанови про притягнення даної особи як обвинуваченого, і принаймні не пізніше дня явки обвинуваченого або його приводу. В разі відмови обвинуваченого поставити підпис на постанові про притягнення його як обвинуваченого слідчий робить на ній відмітку про оголошення її тексту обвинуваченому й про відмову його від підпису, про що сповіщає прокурора (ст. 133, 140 КПК).
Слідчий зобов'язан допитати обвинуваченого негайно після його явки або приводу, в усякому разі не пізніше як за добу після пред'явлення йому обвинувачення. На початку допиту слідчий повинен запитати обвинуваченого, чи визнає він себе винним у пред'явленому обвинуваченні, після чого пропонує йому дати показання по суті обвинувачення. Слідчий вислуховує показання обвинуваченого і в разі необхідності ставить йому запитання.
Показання обвинуваченого та відповіді на поставлені йому запитання викладаються від першої особи й по можливості дослівно. Після закінчення допиту слідчий пред'являє протокол обвинуваченому для прочитання. Обвинувачений має право вимагати доповнення протоколу і внесення до нього поправок. Ці доповнення і поправки підлягають обов'язковому занесенню до протоколу. Протокол підписують обвинувачений і слідчий. Якщо протокол написаний на кількох сторінках, обвинувачений підписує кожну сторінку окремо (ст. 143, 145 КПК).
5. Зупинення попереднього слідства - це тимчасова перерва провадження в справі. Справа може бути зупинена, коли місцезнаходження обвинуваченого невідоме, коли психічне або інше тяжке захворювання обвинуваченого перешкоджає закінченню провадження в справі або коли не встановлено особу, яка вчинила злочин. Попереднє слідство зупиняється мотивованою постановою слідчого, копія якої направляється прокуророві (ст.206 КПК).
Справа, в який слідство зупинено, підлягає закриттю: після закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності; внаслідок зміни обстановки, в силу чого вчинене винним діяння втратило суспільно-небезпечний характер або ця особа перестала бути суспільно небезпечною; внаслідок акту амністії або помилування; за наявності вироку суду за тим же обвинуваченням або нескасованої постанови органу дізнання, слідчого, прокурора про закриття справи за тим же обвинуваченням. Закриття справи провадиться мотивованою постановою слідчого (ст. 211 КПК).
6. Закінчення попереднього слідства. Провадження попереднього слідства закінчується: складанням обвинувального висновку; винесенням постанови про закриття справи; винесенням постанови про направлення справи до суду для вирішення питання про застосування примусових заходів медичного характеру (ст.212 КПК).
У більшості випадків попереднє слідство закінчується складанням обвинувального висновку й передачею справи через прокурора до суду. Для забезпечення прав і законних інтересів усіх учасників процесу закон зобов'язує слідчого, перш ніж приступити до складання обвинувального висновку, виконати ряд процесуальних дій.
Визнавши попереднє слідство в справі, яка підлягає направленню для віддання обвинуваченого до суду, закінченим, слідчий повідомляє про це потерпілого, цивільного відповідача або їхніх представників і роз`яснює їм їхнє право ознайомитися з матеріалами справи; про це слідчий складає відповідний протокол або додає до справи копію письмового повідомлення. У разі письмового або усного клопотання зазначених осіб про ознайомлення їх з матеріалами справи слідчий повинен надати цим особам та їхнім представникам можливість ознайомитися з ними. Зазначені особи мають право робити виписки зі справи й заявляти клопотання про доповнення слідства. Оголошення про закінчення слідства і пред'явлення матеріалів справи для ознайомлення оформляються протоколом

 
 

Цікаве

Загрузка...