WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Припинення адміністративних правопорушень - Курсова робота

Припинення адміністративних правопорушень - Курсова робота


План:
1. Вступ 2
2. Поняття припинення адміністративних правопорушень. 3
3. Види заходів адміністративного припинення, їх правова характеристика:
6
а) Адміністративне затримання; 8
б) Вказівка порушникові на протиправність його дій та вимога їх негайного припинення; 10
в) Вилучення речей та документів; 10
г) Тимчасове відсторонення від виконання певних ро-біт або вилучення документів на право їх ведення чи експлуатацію механізмів; 11
д) Перевірочний огляд; 11
е) Застосування заходів фізичного впливу та спецза-собів. 12
4. Висновок. 14
1. Вступ.
Керівництво суспільством, забезпечення громадської дисципліни та правопорядку здійснюється за допомогою активних засобів цілеспрямованого впливу на свідомість та поведінку людей. В якості цих засобів виступають і такі методи державної і громадської діяльності, як переконання та примус. Переконання та примус, як методи державного управління, явища суспільні, так як вони знаходять свій вияв у змісті зв'язків між учасниками конкретних суспільних відносин. "Переконання передує примусові, який застосовується до громадян, не здатних скеровувати свою поведінку у відповідності з державною волею". Примус існує у будь-якому суспільстві і є необхідним елементом організації самого суспільства. Якщо на ранніх етапах розвитку суспільства він грунтувався на авторитеті старійшин, вождів, то в сучасному суспільстві - на владі держави. Отже, примус тісно пов'язаний з державною владою та визначає характер цієї влади.
"Інтереси охорони законності і правопорядку, підтримки державної дисциплини потребують, щоб органи держави забезпечували проведення в життя державної волі, застосовуючи в разі необхідності до тих, хто не слідує цій волі добровільно, і примусові заходи, які допускаються законом". Державний примус застосовується на підставі переконання, у суворих рамках законності. "Найбільш важливими принципами боротьби з правопорушеннями є неминучість впливу на правопорушника..., законність, справедливість, гуманізм". Державний примус - це засіб захисту інтересів суспільства, вимушена реакція на неправомірні дії. Адміністративний примус - різновид державного, окремий, самостійний інститут адміністративного права. По суті це втручання у сферу правових інтересів правопорушника, інших суб'єктів права. Адміністративний примус включає в себе заходи припинення адміністративних правопорушень, адміністративного попередження та адміністративні стягнення. Основою ж застосування цих заходів є кодекс про адміністративні проступки та митний кодекс, закони про міліцію, про службу безпеки, про державний кордон тощо.
2. Поняття припинення адміністративних
правопорушень.
Вирішальна роль в боротьбі з правопорушеннями належить державі. Вона має спеціальний апарат примусу. Правові норми визначають, в яких випадках державні органи можуть застосовувати заходи адміністративного припинення, адміністративного попередження та адміністративні стягнення, види та розміри примусових заходів (санкцій) та порядок їх застосування. Державний примус, "опосередковуючись у праві, виступає у формі правового примусу і, як правило, виявляється в конкретних заходах примусового характеру, які застосовуються уповноваженими на це органами держави (посадовими особами) у зв'язку з невиконанням правових норм."
Але потрібно усвідомлювати, що самі види адміністративного примусу (адміністративне припинення, попередження та стягнення) різняться між со-бою. Так "заходи припинення і попередження мають запобіжно-захисний ха-рактер" , в той час як адміністративне стягнення є покаранням, формою від-повідальності. Воно не може застосовуватися без юридичної оцінки вчинено-го діяння, встановлення вини правопорушника, наявності інших елементів складу конкретного правопорушення. На відміну від стягнення для застосу-вання адміністративного припинення не потрібне встановлення вищезгаданих факторів. Адміністративне припинення стосується майбутнього діяння. Заходи адміністративного припинення впливають на поведінку особи, а не безпосередньо на особу, як це відбувається у випадку застосування адміністративного стягнення. Саме ж припинення, на відміну від покарання взагалі, чітко не визначається у законі за обсягом дій. Тому ототожнювати заходи припинення з іншими заходами адміністративного примусу немає підстав.
Таким чином адміністративне припинення можна визначити як "сукуп-ність заходів державно-примусового припинення відповідних правопо-рушень, що розпочалися або готуються, поновлення порушених ними юридичних відносин, попередження шкідливих наслідків діянь, забезпечення умов для притягнення винних до відповідальності".
Виділення заходів адміністративного припинення, як і взагалі класифікація видів адміністративного примусу, має, на думку В.Е.Севрюгина, велике теоретичне та практичне значення. По-перше, для усвідомлення сутності різноманітних заходів примусу, їх мети та взаємодії. По-друге, це має велике значення для застосування цих заходів та забезпечення їх ефективності. По-третє, вірна класифікація є необхідною для їх наукової кодифікації.
Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що заходи адміністративного припинення спрямовані на припинення протиправних дій, вони використовуються для того, щоб не допустити нових правопорушень та настання шкідливих наслідків.
Взагалі з приводу класифікації заходів адміністративного примусу в науці адміністративного права існує дві основні точки зору.
Перша була запропонована наприкінці 40-х років Студенкіним С.С., Ямпольською Ц.А. та іншими та зводилася до виділення адміністративного стягнення та інших заходів адміністративного примусу. В основу цього поділу була закладена формальна ознака - наявність адміністративних санкцій.
Інша була висунута М.І.Єропкіним наприкінці 50-х років та отримала найбільше розповсюдження. Ця точка зору передбачає існування трьох видів заходів адміністративного примусу, серед яких виділяються і заходи припи-нення.
Заходи адміністративного припинення використовуються як засіб при-мусового припинення правопорушень та відвернення їх шкідливих наслідків. Заходи припинення відрізняються від адміністративних стягнень та заходів адміністративного попередження за своєю метою, яка полягає у припиненні протиправної поведінки, усуненні протиправної ситуації, примушенні право-порушника діяти у рамках встановлених правил співжиття.
Точки зору щодо застосування заходів адміністративного припинення у конкретних випадках існують різні. Одні автори вважають, що ці заходи можуть застосовуватися тільки при наявності правопорушення, тобто у зв'язку з вчиненим правопорушенням. Інші - як при наявності, так і при відсутності правопорушення, тобто для припинення майбутніх правопору-шень.
Наприклад, Севрюгин В.Е.

 
 

Цікаве

Загрузка...