WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Право як різновид соціальних норм - Реферат

Право як різновид соціальних норм - Реферат


Реферат
на
тему
Право як різновид соціальних норм
Соціальні норми - це правила поведінки загального характеру, що певним чином встановлюються та гарантуються з метою упорядкування суспільних відносин.
Різновиди соціальних норм
Різноманітність суспільних відносин визначає різноманітність соціальних норм, які можуть бути класифіковані за різноманітними критеріями.
І. За способом виникнення:
- Стихійні, що виникають в процесі функціонування суспільства без впливу свідомої діяльності людини;
- Свідомі, поява яких в суспільстві є усвідомленою, які спеціально створюються і мають більш високий організаційний вплив.
ІІ. За способом існування:
- Усні норми, що існують у свідомості суб'єктів і передаються з покоління в покоління;
- Письмові, що існують у формі чітко визначеного документу.
ІІІ. За способом забезпечення:
- Норми, що забезпечуються внутрішніми переконаннями суб'єктів (мораль, традиції, звичаї);
- Норми, що забезпечуються недержавними утвореннями (корпоративні норми);
- Норми, що забезпечуються засобами громадського впливу (норми культури, етики, естетики);
- Норми, що забезпечуються примусовими засобами (політичні та правові).
ІV. За особливістю сфери відносин, що регулюються:
- Норми моралі, тобто правила поведінки, що засновані на уявленнях суспільства про добро та зло, справедливість та несправедливість;
- Норми культури - правила поведінки, що відображають рівень духовного розвитку суспільства;
- Організаційні норми - правила поведінки, що регламентують порядок утворення та функціонування державних і недержавних структур;
- Традиції - правила поведінки, що виникають в результаті багаторазового їх застосування та існування у свідомості суб'єктів;
- Звичаї - правила поведінки, що передаються з покоління в покоління та мають тривале історичне функціонування;
- Політичні норми - правила поведінки, що регламентують взаємодію держави з політичними партіями, націями та громадянами в процесі здійснення політичної влади;
- Корпоративні норми - правила поведінки, що утворюються громадськими об'єднаннями та регламентують порядок їх функціонування;
- Релігійні норми - правила поведінки, що визначають порядок здійснення релігійних культів та засновуються на вірі в бога;
- Норми етики - засновуються на уявленнях про красу людських вчинків;
- Норми права - правила поведінки, що встановлюються чи санкціонуються державою з метою державно-владного впливу на суспільство.
Право та інші соціальні норми: спільні риси.
1. Право, як і інші соціальні норми, має об'єктивний характер - визначається об'єктивними умовами життєдіяльності суспільства;
2. Вони існують в реальній поведінці суб'єктів;
3. Регламентують поведінку людини шляхом надання прав та покладення обов'язків;
4. Мають загальний характер;
5. Певним чином встановлюються та гарантуються;
6. Протирічать свавіллю та беззаконню;
7. Виробляють повагу до прав людини.
Відмінності права та інших соціальних норм.
Правові норми Інші соціальні норми
1 Встановлюються чи санкціонуються державою. Існують в додержавному суспільстві і не залежать від держави.
2 Мають формально визначений характер. Існують в усній формі, а письмове закріплення не має документального характеру
3 Розробляються в чітко визначеному порядку в процесі правотворчості чи законотворчості. Розробляються у довільному порядку.
4 Є загальнообов'язковими і виконуються незалежно від відношення до них з боку суб'єктів. Виконуються лише у випадку авторитетності норми для конкретного суб'єкта.
5 Мають системний характер. Є просто сукупністю норм.
6 Чітко визначають права та обов'язки суб'єктів. Права та обов'язки не визначені.
7 Права та обов'язки мають взаємний характер, тобто виконання обов'язку є гарантією реалізації права. Виконання обов'язку не пов'язується з реалізацією прав.
8 Мають чітко визначену структуру (гіпотеза, диспозиція, санкція). Не мають структурних елементів.
9 Реалізуються в чітко визначеному порядку (дотримання, виконання, використання та застосування). Реалізуються в довільному порядку.
10 Гарантуються державою шляхом діяльності спеціально створених органів. Гарантуються суспільством в процесі його життєдіяльності.
11 Охороняються державою шляхом застосування, у випадку їх порушення, одного з видів юридичної відповідальності. Охороняються суспільством шляхом застосування засобів громадського впливу.
Право як різновид соціальних норм.
Право є різновидом соціальних норм. Воно характеризується певними особливостями, що надають можливість визначити право як найважливіший засіб забезпечення життєдіяльності суспільства.
САМЕ ПРАВО:
- Встановлюється чи санкціонується державою в процесі функціонування утворених нею органів;
- Існує як письмовий документ, тобто має формально визначений характер;
- Основу права складають норми, тобто правила поведінки, що мають чітко визначений зміст;
- Право має системний характер, тобто не є простою сукупністю норм, а характеризується їх ієрархічною підпорядкованістю;
- Право має загальнообов'язковий характер - є обов'язковим для всіх суб'єктів і не надає можливості щодо невиконання правових приписів будь-ким з цих суб'єктів;
- Право має імперативний характер - встановлює чіткі межі можливої (право) та необхідної (обов'язки) поведінки суб'єктів;
- Право має загальний характер - поширюється на невизначене коло суб'єктів та кількість життєвих випадків;
- Право охороняється державою за допомогою організаційних засобів - створення умов щодо реалізації правових приписів та примусового характеру застосування чітко визначених засобів впливу, у випадку невиконання суб'єктами покладених обов'язків чи порушення, наданих іншим суб'єктам, прав.
Отже, право - це система загальнообов'язкових, формально визначених, встановлених чи санкціонованих державою норм, що регламентують суспільні відносини шляхом надання суб'єктивних прав та покладення юридичних обов'язків учасникам цих відносин, і які гарантуються та охороняються державою.

 
 

Цікаве

Загрузка...