WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні - Реферат

Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні - Реферат

навколишнього природного середовища та ядерна безпека у розмірі 3,4 трлн. крб. Це означає, що внаслідок розробки і впровадження нового економічного механізму природокористування і фінансування загальнодержавних природоохоронних програм та заходів екологічний розділ Державного бюджету став збалансованим.
Загальні поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища в Україні в 1995 році склали 238 трлн. крб., в тому числі :
- на охорону та раціональне використання водних ресурсів - 140,9 трлн. крб.,
- на охорону атмосферного повітря - 36,8 трлн. крб.,
- на охорону земель від забруднення відходами виробництва і споживання - 59 трлн. крб.,
- на рекультивацію земель - 1,3 трлн. крб.
Капітальні вкладення на охорону навколишнього природного середовища і раціональне використання природних ресурсів за рахунок централізованих коштів і коштів підприємств і організацій ( державна і колективна власність ) загалом по Україні склали 24,7 трлн. крб., при плані 28,1 трлн. крб. Низький рівень освоєння у Сумській області - 46 % , Черкаській - 47,4 % , Волинській - 49,2 % , Закарпатській - 59,2 % .
У табл. 1 наведені дані про надходження та використання коштів позабюджетних фондів охорони навколишнього природного середовища всіх рівнів. Табл. 1. Надходження і використання грошових коштів позабюджетних фондів охорони навколишнього природного середовища в 1995 році ( млн. крб. )
В тому числі позабюджетні фонди
Показники Всього Республіканський Автономної Республіки Крим, обласних Київської та Севастопольської міських Рад Сільських, селищних, міських Рад
Залишок коштів на 1.01.1995 р. 127,7 6,1 33 88,6
Надійшло коштів всього : 699,4 32,7 104,7 562
Витрачено коштів всього : 605,3 12,1 108,2 485
Залишок коштів на 1.01.1996 р. 221,8 26,7 29,5 165,
Досвід роботи в 1994 - 1995 роках по формуванню і виконанню Державного бюджету в умовах обмеженості фінансових ресурсів показав необхідність чіткої регламентації видів і напрямків природоохоронних робіт, визначення пріоритетів та забезпечення механізму реалізації. У зв'язку з цим міністерством розроблений Перелік природоохоронних заходів та Порядок формування і контролю за правильним і ефективним використанням коштів на природоохоронні заходи, що виділяються з Державного бюджету по розділу ' Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека'. Кабінет Міністрів України погодив їх у жовтні 1995 р., а також доручив міністерствам і відомствам, Уряду Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям встановити контроль за виконанням природоохоронних заходів і ефективним використанням асигнувань.
З метою забезпечення цільового використання місцевих бюджетних і позабюджетних коштів міністерством розроблений і погоджений з усіма заінтересованими міністерствами та відомствами проект постанови Кабінету Міністрів України ' Про затвердження Переліку природоохоронних заходів і видів робіт, який було подано на розгляд та затвердження Кабінету Міністрів.
Таким чином, в результаті комплексу еколого-економічних інструментів, ініційованих і здійснюваних міністерством, в Україні сформовано економічні основи раціонального природокористування і охорони навколишнього природного середовища. Протягом декількох років реально здійснено трансформаційні реформи, які вводять природні ресурси в повноцінний економічний обіг, стимулюють ресурсозбереження, охорону і відтворення природних ресурсів.
Регулювання ядерної та радіаційної безпеки в Україні
Згідно із законодавством України функції державного регулювання безпеки використання ядерної енергії здійснюють Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України і Міністерство охорони здоров'я України.
В Міністерстві охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України структурними одиницями, які реалізують державну політику захисту населення та навколишнього природного середовища від впливу іонізуючого випромінення, а також виконують функції регулювання ядерної та радіаційної безпеки ядерного устаткування, є Адміністрація ядерного регулювання, створена на базі колишнього Держатомнагляду України, Головна державна інспекція з нагляду за ядерною безпекою та інспекція з радіаційної безпеки, що входить до складу Державної екологічної інспекції.
Важливе значення в процесі становлення системи державного регулювання безпеки використання ядерної енергії в Україні має розробка ядерного законодавства. Велике значення мало прийняття Верховною Радою Законів України ' Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку та Про поводження зрадіоактивними відходами ( відповідно 8.02.1995 р. та 30.06.1995 р.), а також Закону України "Про радіаційний захист населення". Ці закони встановлюють пріоритет безпеки людини та довкілля, права і обов'язки громадян у сфері використання ядерної енергії, регулюють діяльність, пов'язану з використанням ядерних установок та джерел іонізуючого випромінення, включаючи радіоактивні відходи, встановлюють правові основи міжнародних зобов'язань України щодо використання ядерної енергії.
Нормативна база України в галузі ядерної та радіаційної безпеки базується на документах колишнього СРСР, дія яких була поширена на Україну постановою Держатомнагляду України. Тому Адміністрація ядерного регулювання переглядає та розробляє норми, правила і стандарти з ядерної та радіаційної безпеки, які встановлюють нормативні критерії і вимоги, що визначають умови безпечного використання ядерних установок та джерел іонізуючого випромінення.
Підсумовуючи, мені здається, ми можемо стверджувати, що попри негаразди та економічну скруту, за останні роки в Україні закладено базові основи ( інституціональні, науково-методологічні, правові, економічні ) державної екологічної політики, що притаманні країнам з ринковою економікою. Люди починають розуміти, що забруднювати довкілля та надмірно споживати природні ресурси - економічно невигідно, особливо сьогодні. Це головний результат проведеної роботи, адже доки люди не зрозуміють, що забруднювати довкілля - плювати в колодязь, з якого п'єш воду, то все лишатиметься тільки на папері. Безумовно, ефективність всього, що зроблено, зросте у багато разів за умов виходу економіки з кризи. Причому, підйом виробництва не повинен загрожувати втратою найціннішого, що є у державі - чистого довкілля.
Використана література
1. Охорона навколишнього природного середовища в Україні. 1995 - 1996
2. Закон України ' Про охорону навколишнього природного середовища ( від 25.03.1991 р. зі змінами та доповненнями на 6.03.1996 р. )
3. В.І.Андрейцев. Екологічне право

 
 

Цікаве

Загрузка...