WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове забезпечення екологічної безпеки - Реферат

Правове забезпечення екологічної безпеки - Реферат

природне середовище, встановлених для відповідного типу транспорту; проектування, розміщення, будівництва, реконструкції, введення в дію підприємств, споруд, пересувних засобів та інших об'єктів; зберігання, транспортування, використання, знешкодження та захоронення хімічних засобів захисту рослин, мінеральних добрив, токсичних та радіоактивних речовин, виробничих, побутових та інших видів відходів; добування, використання та охорони корисних копалин; використання підземних і поверхневих вод та охорони їх від виснаження, засмічення і забруднення промисловими, побутовими, дренажними та іншими стічними водами і скидами та у ході проведення різних видів робіт на водних і водогосподарських об'єктах і в прибережних водоохоронних зонах (смугах); використання природних ресурсів територіальних вод, континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони; використання повітряного басейну та охорони атмосферного повітря від забруднення для всіх видів народногосподарської діяльності;
використання та охорони земель; використання та охорони рослинного світу, у тому числі лісів; використання, охорони, відтвореннядиких тварин та інших об'єктів тваринного світу, в тому числі рибних запасів, додержання встановлених правил, норм, лімітів і термінів у веденні мисливського та рибного господарства; використання та охорони територій і об'єктів природно-заповідного фонду, а також охорони видів рослин і тварин, занесених до Червоної книги України; здійснення регулювання чисельності, акліматизації, реакліматизації, схрещування, торгівлі, створення зоологічних колекцій та інших вимог використання і охорони тваринного світу; додержання вимог, установлених дозволами на проведення робіт, направлених на штучні зміни стану атмосфери і атмосферних явищ в господарських цілях; виконання заходів щодо скорочення і регулювання викидів, скидів забруднюючих речовин в навколишнє природне середовище в періоди несприятливих гідрометеорологічних умов, запобігання аварійним (залповим) викидам, скидам забруднюючих речовин в
навколишнє природне середовище і ліквідації їх наслідків;
2) здійснює державний контроль за додержанням стандартів та нормативів у галузі охорони навколишнього природного середовища, встановлених лімітів (квот) використання і добування всіх видів природних ресурсів;
3) здійснює державний контроль за додержанням вимог екологічної безпеки, в тому числі: в процесі проведення наукових, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, впровадження відкриттів, винаходів, застосування нової техніки, імпортного устаткування, технологій і систем; на військових та оборонних об'єктах, об'єктах органів внутрішніх справ, Служби безпеки та прикордонних військ, а також під час передислокації військових частин, проведення військових навчань, маневрів, переміщення військ і військової техніки;
4) здійснює лабораторний контроль для визначення: якості стічних вод, що скидаються підприємствами у водні джерела, та якості викидів в атмосферне повітря; ефективності роботи очисних споруд і обладнання під час інспекційних перевірок підприємств і організацій; стану забруднення навколишнього природного середовища, в тому числі радіоактивного, в місцях викидів і скидів забруднюючих речовин підприємствами, а також у разі аварій;
5) надає методичну допомогу та контролює роботу служб охорони навколишнього природного середовища підприємств та організацій;
6) вивчає та впроваджує в практику роботи досягнення вітчизняної та зарубіжної науки і техніки в процесі здійснення контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища;
7) контролює виконання вимог міжнародних договорів України щодо охорони і використання природних ресурсів;
8) бере участь у формуванні розподіленні відповідних позабюджетних фондів хорони навколишнього природного середовища.
6. Головна екологічна інспекція: організує і здійснює методичне забезпечення роботи
регіональних і територіальних органів Державної екологічної інспекції та відповідно до чинного законодавства -відомчий метрологічний контроль; організує і здійснює професійну перепідготовку кадрів Державної екологічної інспекції; координує роботу екологічних інспекцій з контролю за виконанням загальнодержавних, регіональних та галузевих програм і заходів у частині додержання законодавства про охорону навколишнього природного середовища; здійснює контроль за організацією природоохоронної діяльності у міністерствах і відомствах, її станом в об'єднаннях, установах і на підприємствах; координує і контролює відповідно до чинного законодавства діяльність спеціально уповноважених органів контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища інших міністерств, відомств та органів державної виконавчої влади; надає допомогу екологічним інспекціям у здійсненні ними контролю на особливо складних об'єктах, у випадках надзвичайних
екологічних ситуацій тощо; здійснює перевірку діяльності регіональних та територіальних органів Державної екологічної інспекції; організує забезпечення регіональних та територіальних органів Державної екологічної інспекції форменим одягом установленого зразка, вогнепальною зброєю та контролює їх використання;
виконує інші види робіт згідно з Положенням про Головну екологічну інспекцію, що затверджується Мінприроди.
7. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Державної екологічної інспекції, визначення найважливіших напрямів ії діяльності утворюється колегія у складі головного державного інспектора України з охорони навколишнього
природного середовища (голова колегії), його заступників за посадою, а також інших працівників Державної екологічної інспекції.
8. Функції інспекцій охорони Чорного і Азовського морів та екологічних інспекцій відповідних територіальних органів Мінприроди Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя визначаються положеннями про ці підрозділи, що затверджуються головним державним інспектором України з охорони навколишнього природного середовища.
9. Державна екологічна інспекція має право:
1) обстежувати у встановленому порядку підприємства, їх об'єднання, установи і організації незалежно від форм власності та видів господарської діяльності, військові і оборонні об'єкти, а також об'єкти органів внутрішніх справ і державної безпеки в будь-який час їх роботи з метою перевірки додержання вимог екологічної безпеки, виконання заходів щодо охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів;
2) пред'являти підприємствам, їх об'єднанням,

 
 

Цікаве

Загрузка...