WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове забезпечення екологічної безпеки - Реферат

Правове забезпечення екологічної безпеки - Реферат

здійснює Верховна Рада України. Стаття 5. Об'єкти правової охорони навколишнього природного середовища. Державній охороні і регулюванню використання на території України підлягають: навколишнє природне середовище як сукупність природних і природно-соціальних умов та процесів, природні ресурси, як залучені в господарський обіг, так і не використовувані в народному господарстві в даний період (земля, надра, води, атмосферне повітря, ліс та інша рослинність, тваринний світ), ландшафти та інші природні комплекси. Особливій державній охороні підлягають території та об'єктиприродно-заповідного фонду України й інші території та об'єкти, визначені відповідно до законодавства України. Державній охороні від негативного впливу несприятливої екологічної обстановки підлягають також здоров'я і життя людей. (Від неконтрольованого та шкідливого біологічного впливу, від акустичного електромагнітного, іонізуючого впливу, фізичних факторів та радіоактивного забруднення, від забруднення виробничими, побутовими, іншими відходами.)
Стаття 6. Державні екологічні програми З метою проведення ефективної і цілеспрямованої діяльності України по організації і координації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів на перспективу розробляються і приймаються державні республіканські, міждержавні, регіональні, місцеві та інші територіальні програми. Порядок розробки державних екологічних програм визначається Кабінетом Міністрів України. Стаття 7. Освіта і виховання в галузі охорони навколишнього природного середовища Підвищення екологічної культури суспільства і професійна підготовка спеціалістів забезпечуються загальною обов'язковою комплексною освітою та вихованням в галузі охорони навколишнього природного середовища, в тому числі в дошкільних дитячих закладах, в системі загальної середньої, професійної та вищої освіти, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів. Екологічні знання є обов'язковою кваліфікаційною вимогою для всіх посадових осіб, діяльність яких пов'язана з використанням природних ресурсів та призводить до впливу на стан навколишнього природного середовища. Спеціально визначені вищі та професійні навчальні заклади здійснюють підготовку спеціалістів у галузі охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів з урахуванням суспільних потреб.
Стаття 8. Наукові дослідження в Україні проводяться систематичні комплексні наукові дослідження навколишнього природного середовища та природних ресурсів з метою розробки наукових основ їх охорони та раціонального використання, забезпечення екологічної безпеки. Координацію та узагальнення результатів цих досліджень здійснюють Академія наук України та Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України.
Механізм правового забезпечення екологічної безпеки.
Механізм правового забезпечення екологічної безпеки - сукупність державно-правових засобів, спрямованих на регулювання діяльності, спроможної посилювати рівень екологічної безпеки, попередження погіршення екологічної обстановки та виникнення небезпеки для населення та природних систем, локалізацію проявів екологічної небезпеки.
Організаційно-превентивні заходи - комплекс юридично значимих дій, які спрямовані на виявлення екологічно небезпечних об'єктів, зон, територій і видів діяльності, впровадження і застосування важелів щодо попередження виникнення екологічної небезпеки.
Форми.
" Обліково - установчі.
1) Виявлення екологічно небезпечних джерел, об'єктів, територій.
2) Інвентаризація екологічно небезпечних джерел, об'єктів, зон, територій.
3) Класифікація екологічно небезпечних джерел, об'єктів, зон, територій.
" Реєстраційно - ліцензійні.
1. Реєстрація екологічно небезпечних джерел, об'єктів, зон, територій.
2. Паспортизація екологічно небезпечних підприємств.
3. Сертифікація екологічно небезпечної продукції.
4. Ліцензування екологічно небезпечних видів діяльності.
5. Посилене нормування викидів і скидів шкідливих фізичних впливів екологічно небезпечних об'єктів.
" Експертно - оціночні.
1. Проведення екологічних експертиз об'єктів, небезпечних для стану навколишнього природного середовища, здоров'я і життя людей.
2. Запровадження попередньої оцінки екологічного впливу тих об'єктів.
3. Проведення відкритих громадських слухань.
4. Обговорення населенням проектів екологічно небезпечної діяльності, що намічаються до реалізації.
" Інформаційно - прогностичні.
1. Систематичне інформування державних органів про екологічний стан та стан захворюваності людей.
2. Періодичне інформаційне екологічне забезпечення населення.
3. Моделювання, програмування і прогнозування зміни екологічного стану внаслідок дії екологічно небезпечних джерел і об'єктів.
Регулятивно - стимулюючі заходи-система юридичних норм і правил, спрямованих на регулювання відносин , забезпечення дотримання пріоритетів, нормативів, стандартів, лімітів та інших вимог у галузі екологічної безпеки.
" Нормативно - технічні засоби
1. Стандарти в галузі екологічної безпеки.
2. Нормативи екологічної безпеки.
3. Правила проектування і експлуатації екологічно небезпечних об'єктів.
4. Норми радіо екологічної безпеки.
5. Правила поводження з екологічно небезпечними речовинами та джерелами.
" Нормативно - правові засоби.(Законодавчі акти)
1. Імперативи.
2. Пріоритети.
3. Принципи.
" Нормативно - економічні засоби(Підзаконні акти)
1. Нормативні плати (Договірне цільове фінансування розвитку екологічно безпечних технологій і виробництв)
2. Платежі (Страхування за екологічний ризик).
3. Пільги (Кредитні, позикові, податкові)
" Нормативно - обмежувальні (організаційні засоби)
1. Нормування екологічно небезпечної діяльності.
2. Лімітування екологічно небезпечної діяльності.
3. Надання дозволів на здійснення екологічно небезпечної діяльності.
4. Регламентування екологічно небезпечних об'єктів.
5. Зонування екологічно небезпечних територій.
Розпорядчо - виконавчі заходи-цілеспрямована діяльність спеціально уповноважених органів щодо реалізації заходів та функцій в сфері забезпечення екологічної безпеки.
" Структурно - функціональне забезпечення.
1. Верховна Рада України( визначає повноваження органів місцевого самоврядування, органів управління в галузі забезпечення екологічної безпеки)
2. Комісія з питань ядерної політики екологічної безпеки при Президентові України (Вироблення науково обгрунтованих пропозицій з питань формування державної ядерної

 
 

Цікаве

Загрузка...