WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Загальна характеристика юридичних спеціальностей - Контрольна робота

Загальна характеристика юридичних спеціальностей - Контрольна робота


Контрольна робота
з курсу: " Юридична деонтологія"
План
1. Загальна характеристика юридичних спеціальностей.
2. Система юридичної діяльності.
Загальна характеристика юридичних спеціальностей.
Професія юриста дуже різноманітна і тому об'єктивно склалась відповідна спеціалізація
в конкретних сферах застосування правових знань.
Суддя. Суддя не просто має відношення до закону, йому довірена вища влада законності, і тому тут замало однієї юридичної грамотності, треба бути ще й життєво мудрим. Адже доводиться розбиратися в найскладніших ситуаціях, а істина одна. Тобто основне призначення судді - встановити істину в справі і прийняти єдине правильне рішення
Правовий статус судді передбачений в законодавчих актах, в яких визначаються і порядок виборів, і порядок здійснення повноважень, і гарантії діяльності, і відповідальність за помилки. Відповідно до Закону України від 15 грудня 1992 р. "Про статус суддів" судді є посадовими особами державної влади, які в конституційному порядку наділені повноваженнями здійснювати правосуддя і виконувати свої обов'язки на професійній основі в Конституційному Суді України, Верховному Суді України, Верховному Суді Республіки Крим, обласних, Київському і Севастопольському міських, районних (міських), міжрайонних (окружних), військових судах, Вищому Арбітражному Суді України, Арбітражному Суді Республіки Крим. обласних, Київському міському арбітражному судах.
До складу Конституційного Суду входять голова, його заступники і 12 членів, які здійснюють свої повноваження шляхом розгляду в судовому засіданні справ про конституційність законів і інших нормативних актів, а також шляхом дачі висновків з питань, які відносяться до компетенції Конституційного Суду України. Судді Конституційного Суду обираються Верховною Радою України строком на 10 років. До складу Конституційного Суду може бути обраний громадянин України, який досяг на день виборів 40 років, має вищу юридичну освіту, стаж практичної, наукової чи пе-дагогічної діяльності в галузі права не менше 15 років. Право на заняття посади судді районного (міського), міжрайонного (окружного), військового суду гарнізону має громадянин України, що досяг на день виборів 25 років, має вищу юридичну освіту і стаж роботи за спеціальністю не менше 2 років. Судді районних (міських), міжрайонних (окружних) судів обираються на 10 років відповідно обласними, Київським Севастопольським міськими Радами народних депутатів, в Республіці Крим - Верховною Радою Республіки Крим.
Суддею Верховного Суду Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міського, військового суду регіону і Військово-Морських Сил може бути громадянин України, що досяг на день виборів ЗО років, має вищу юридичну освіту, стаж роботи по юридичній спеціальності не менше 3 років, в тому числі не менше 3 років на посаді судді.
Суддею Верховного Суду України може бути громадянин України, який на день виборів досяг 35 років, має вищу юридичну освіту, стаж роботи по юридичній спеціальності не менше 10 років, в тому числі не менше 5 років - на посаді судді.
Судді Верховного Суду України, обласних, Київського і Севастопольського міських, військових судів обираються Верховною Радою України строком на 10 років. Судді, які вперше пройшли конкурсний відбір, обираються на 5 років.
Згідно Закону України від 4 липня 1991 р. "Про арбітражний суд" арбітражні суди утворюються з призначенням всіх арбітрів Верховною Радою України безстрокове. На посаду арбітра Вищого Арбітражного Суду України призначається особа, яка досягла на день призначення ЗО років, має вищу юридичну освіту і стаж роботи за спеціальністю не менше 5 років. На посаду арбітра Арбітражного Суду Республіки Крим, арбітражних судів областей і м. Києва призначається особа, що досягла на день призначення 25 років, має вищу юридичну освіту і стаж роботи за спеціальністю не менше 3 років.
Слідчий .Особливий професійний характер має діяльність такого спеціаліста, як слідчий. Він один з перших торкається фактів злочину і тому повинен бути скрупульозним у відборі матеріалу, уважно аналізувати об-ставини справи, бути сміливим і рішучим в прийнятті рішення. Підсумковим документом слідчого впровадження є звинувачувальний висновок.
Слідчий корпус згідно зі ст. 102 КПК України поділяється на слідчих прокуратури (територіальної, транспортної і військової), МВС, СНБ. Специфічний статус мають слідчі з особливо важливих справ, що безпосередньо підкоряються відповідним прокурорам керівникам правоохоронних відомств.
Призначення на посаду слідчого здійснюється відповідними прокурорами чи вищими керівниками правоохоронних органів. Повноваження слідчого містяться у впровадженні попереднього розслідування у всіх справах, що віднесені до його компетенції. Порядок впровадження слідства регулюється кримінально-процесуальним законодавством.
Прокурор - це спеціаліст, який згідно Закону України від 5 листопада 1991 р. "Про прокуратуру" покликаний здійснювати вищий нагляд за дотриманням і правильним застосуванням законів органами державної виконавчої влади, місцевого і регіонального самоврядування, політичними партіями, громадськими організаціями, підприємствами, закладами, організаціями незалежно від форм власності, підкореності і приналежності, посадовими особами і громадянами.
Прокурорами можуть призначатися громадяни України, які мають вищу юридичну освіту і володіють необхідними діловими і моральними якостями.
Генеральний прокурор України призначається Верховною Радою України за поданням Голови Верховної Ради України. Строк повноважень Генерального прокурора і підкорених йому прокурорів - 5 років. На посаду прокурорів Республіки Крим, областей, м. Києва й прирівняних до них прокурорів призначаються особи у віці не молодше ЗО років, які мають стаж роботи не менше 7 років; на посаду районних і міських прокурорів - у віці не молодше 25 років зі стажем роботи в органах прокуратури чи на судових посадах не менше 3 років.
Адвокат - це спеціаліст, безпосередньою функцією якого є надання юридичної допомоги громадянам і організаціям, захист і охорона їх прав і законних інтересів. Адвокати на правах добровільного членства об'-єднуються у відповідні колегії. За Законом України "Про адвокатуру" адвокатом може бути лише громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи за спеціальністю юриста не менше 2 років, склав професійний іспит, прийняв присягу адвоката, зберігає адвокатську таємницю, не має судимості, несе певні обов'язки, дисциплінарну та матеріальну відповідальність за якість своєї роботи.
Всі названі юридичні спеціальності в тій чи іншій мірі пов'язані з правосуддям як одним з найбільші гострих ділянок юридичної практики. Тільки цим, мабуть, можна пояснити увагу, яка приділяється їй в системі юридичної освіти.
Юрисконсульт. Це спеціаліст, основне призначення якого - проведення правової роботи в міністерствах та інших центральних і місцевих органах виконавчої влади, напідприємствах. Суть правової роботи, як це витікає із змісту-законодавства, полягає в здійсненні завдань по зміцненню законності в діяльності тих органів і підприємств, де працює юрисконсульт, в активному використанні всіх правових засобів, що забезпечують ефектив-ність їх діяльності тощо. На посаду юрисконсульта призначають осіб, які, як

 
 

Цікаве

Загрузка...