WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Конституція України – фундамент подальшої розбудови правової держави - Реферат

Конституція України – фундамент подальшої розбудови правової держави - Реферат

відповідно до суті справи в терміни, встановлені чинним законодавством, та обгрунтованість відповідей.
Конституція України містить розгорнуту систему економічних, соціальних і культурних прав. Зокрема, право кожного володіти, користуватися й розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності (ст. 41) є ні чим іншим, як закріпленням і Конституції права приватної власності, яка являє собою економічну основу громадянського суспільства, розвитку ринкових відносин.
З цим правом тісно пов'язане право на підприємницьку діяльність (ст. 42). Держава бере на себе зобов'язання сприяти розвитку підприємництва в Україні.
До економічних прав слід віднести також право на працю, гарантовану ст. 43 Конституції України.
До кола соціальних прав людини належать права на відпочинок, на соціальний захист, на житло, на достатній життєвий рівень, на охорону здоров'я, на безпечне довкілля (ст. 45, 46, 47, 48, 49, 50), а також право на укладення шлюбу, грунтованого на вільній згоді жінки і чоловіка, та право на захист материнства, дитинства і сім'ї (ст. 50, 51).
Соціальним і водночас культурним правом громадян є право на освіту (ст. 53). Конституція передбачає обов'язковість загальної середньої освіти, існування розвинутої винуватої системи навчальних закладів. Держава зобов'язана забезпечити доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої та професійно-технічної освіти.
Право свободи творчої діяльності (ст. 54) є необхідною умовою розвитку культури в широкому її розумінні, охоплюючи різноманітні галузі (мистецтво, література, наука, техніка тощо). Держава гарантує захист інтелектуальної власності, авторських прав громадян.
Статті 55, 56, 57, 59 та 64 Конституції закріплюють конституційні гарантії прав людини, а саме:
- право на судовий захист;
- право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди;
- право громадянина на знання своїх прав і обов'язків;
- право на правову допомогу.
2.3. Конституція України про систему
органів державної влади.
Як вже зазначалося, побудова системи органів влади в Україні грунтується на принципі поділу влади на три гілки: законодавчу, виконавчу й судову. Порядку формування і діяльності даної системи присвячено переважну більшість розділів Конституції - розділи IV, V, VI, VII, VIII, XI. XII та, певною мірою, розділ III.
Єдиним органом законодавчої влади в Україні є Верховна Рада України, що складається з 450 депутатів, обраних по виборчих округах на засадах загального виборчого права на 4 роки. Ст. 85 Конституції містить перелік 36 повноважень Верховної Ради України. Найважливішим з них, на мою думку, є третє - прийняття законів. Верховна Рада скликається на сесії не менше двох разів на рік, обирає для керівництва своєю роботою Голову Верховної Ради, яким нині є представник Селянської партії України О. Ткаченко.
Главою Української держави є, згідно Конституції, Президент, що обирається громадянами на 5 років. Ст. 106 Конституції викладає 31 повноваження Президента, серед яких, зокрема, такі: "Президент України:
1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави ;
3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України ;
17) є верховним головнокомандувачем Збройних Сил України ;
29) підписує закони, прийняті Верховною Радою України;
30) має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів із наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України " [1;46-48].
Крім того, Президент призначає багатьох вищих посадових осіб держави.
Зараз Президентом України є Л.Кучма. На 31 жовтня в нашій країні призначено президентські вибори, на яких має бути обрано нового Президента.
У відповідності до Конституції України Президент призначає за згодою Верховної Ради Прем'єр-міністра, який очолює Кабінет Міністрів України - вищий орган виконавчої влади. Членів Кабінету Міністрів також призначає Президент - за поданням Прем'єр-міністра.
Ст. 116 Конституції визначає повноваження Кабінету Міністрів: "Кабінет Міністрів України:
1) забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів України, актів Президента України;
2) вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина;
3) забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики, політики у сфері праці й зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування;
4) розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України…" [1;53-54].
Іншими органами виконавчої влади є обласні, районні та міські (в Києві й Севастополі) державні адміністрації, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим.
Органами судової влади в Україні є Верховний Суд України, Конституційний Суд України, суди загальної юрисдикції, спеціалізовані суди. "Перше призначення на посаду професійного судді строком на п'ять років здійснюється Президентом України. Всі інші судді, крім суддів Конституційного Суду України, обираються Верховною Радою України безстроково, в порядку, встановленому законом" [1;60]. Останній формується на паритетних засадах Президентом, Верховною Радою та з'їздом суддів України, кожен з яких призначає по 6 суддів Конституційного Суду на 9 років.
Конституція України признає місцеве самоврядування правом територіальної громади - жителів села, об'єднання декількох сіл, селища, міста, а органами місцевого самоврядування - сільські, селищні, міські ради, до складу яких входять депутати, обрані жителями села, селища, міста на 4 роки.
3. Конституція України і перспективи подальшої розбудови правової держави
Прийняття в 1996 році нової Конституції України заклало підвалини для розбудови в нашій Батьківщині правової держави. Разом з тим цей документ сам по собі не означає, що таку державу громадяни України вже мають. Її формування - це тривалий багатоплановий процес, на початку якого ми тепер перебуваємо.
Розглядаючи Конституцію як основу розвитку законодавства нашої держави, В.Опришко виділяє три напрями такого розвитку: "Перший - це прийняття абсолютно нових законів, які випливають з Конституції. Другий зводиться до приведення чинного законодавства у відповідність з Основним Законом. Якщо вести мову про третій напрям, то він полягає у вдосконаленні

 
 

Цікаве

Загрузка...