WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Інтелектуальна власність в Україні - Реферат

Інтелектуальна власність в Україні - Реферат


Реферат на тему:
Інтелектуальна власність
в Україні
Що таке iнтелектуальна власнiсть?
Інтелектуальна власність (intellectual property) означає не "матеріальні цінності", а результат творчої діяльності людини.
Але не всякий результат !
Відповідно до документів Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) та Всесвітньої організації торгівлі (ВОТ) інтелектуальна власність як юридичне поняття включає дві сфери права, а саме:
o промислову власність
o авторське право
" промислова власність (industrial property) охоплює такі об'єкти як патенти на винаходи, кориснi моделi, промисловi зразки, знаки для товарів і послуг, фірмові найменування, а також найменування місць походження товару.
" авторське право (copyright) охоплює літературні, художні, музичні, фотографічні, аудіовізуальні твори, комп'ютерне програмне забезпечення, топології інтегральних мікросхем.
" ніякі інші об'єкти, наприклад, плани комерційної, фінансової, підприємницької діяльності, а також ідеї, задуми ніде не визнаються об'єктами охорони інтелектуальної власності.
Патенти, винаходи, наукові відкриття, авторські права
" Патентом може бути захищений винахід, що стосується продукту або способу в будь-якій галузі промисловості.
" Патентоспроможний винахід повинен бути новим, мати винахідницький рівень (inventive step) і бути промислово придатним.
" Наукове відкриття - це встановлення невідомих раніше закономірностей, властивостей, явищ матеріального світу, які піддаються перевірці.
" Наукове відкриття не може дістати правовий захист і стати власністю, що охороняється законом, оскільки воно непатентоспроможне.
" Наприклад відома формула E0 = mc2 відразу після опублікування стала надбанням всього людства і "вийшла з під контролю" її автора - Альберта Ейнштейна.
" Ця формула не має прямого "промислового вико-ристання". Рівняння E0 = mc2 просто є математич-ним виразом фундаментального закону природи, що існував споконвічно, чекаючи на вченого, який би записав його в раціональній формі.
" Лише написані Ейнштейном статті, книжки, доповіді присвячені цьому закону охороняються як об'єкти авторського права і можуть бути джерелом прибутку для власників прав на них.
Патенти, винаходи, наукові відкриття, авторські права
" Існує припущення, що Ейншейн мав значно більші прибутки від коммерціалізації винаходу "Refrigeration", ніж від усіх своїх чисто наукових праць разом взятих.
" Комерціалізація цього винаходу була здійснена шляхом переуступки прав на заявку на патент США фірмі - виробнику Електролюкс Сервел Корпорейшн, в результаті чого ця фірма стала власником виданого патенту.
" Автори отримували від цієї фірми роялті за право користування їхнім винаходом на протязі дії відповідної угоди, але не довше терміну дії патенту (в США 17 років).
" Відповідно до Паризької конвенції Ейншейн і Сцілард після подання первинної національної заявки мали 12 місяців для вибору інших країн патентування.
" Сьогодні існує також Договір про патентну кооперацію (Patent Cooperation Treaty, PCT), до якого приєдналось 83 країни, серед яких Україна, і який дозволяє відкласти прийняття рішення про патентування в тій чи іншій країні на термін до 20 або до 30 місяців від дати подачі первинної заявки.
" Це дає заявнику додатковий час для кращого вивчення ринку і переговорів.
З листа О.С.Пушкіна О.Х. Бенкендорфу, 1830 р.
"
Несчастные обстоятельства, сопроводившие восшествие на престол ныне царствующего императора, обратили внимание его величества на сословие писателей. Он нашёл сиё сословие совершенно преданным на произвол судьбе и притеснительной цензуре. Даже не было закона о собственности литературной. За год пред сим я не мог найти нигде управы, лишась 3000 р. чрез перепечатание одного из моих сочинений.
Патенти, винаходи, наукові відкриття, авторські права
З листа О.С.Пушкіна О.Х. Бенкендорфу, 1830 р.
Ограждение литературной собственности и Цензурный устав принадлежат к важнейшим благодеяниям нынешнего царствования.
Литература оживилась и приняла обык-новенное своё направление, т.е. торговое. Ныне составляет она часть честной про-мышленности, покровительствуемой зако-нами.
Актуальні для бізнесу питання щодо інтелектуальної власності (ІВ):
" як захист iнтелектуальної власностi пiдвищує шанси її власника на ринку i "перекриває кисень" конкурентам?
" чому необхiдно знати про те, чи мають правовий захист розробки, продукти, послуги Ваших конкурентiв?
" чи дiйсно Вам необхiдно подавати заявку на
патент, чи можливо краще тримати Ваше ноу-хау в секретi або швидко вийти з Вашим продуктом на ринок i заробити грошi поки конкуренти не отямились?
" чи Ви дiйсно можете претендувати на отримання патенту або на реєстрацiю товарного знаку, чи "поїзд уже пiшов"?
" хто може подати заявку на патент i хто буде його власником?
" скiльки потрiбно часу i грошей, щоб дiстати правову охорону об`єктiв промислової власностi i чи перекриє очікуваний прибуток цi витрати?
" якi права i обов`язки випливають з патенту, з авторського права?
" як використовувати свої права на об`єкти інтелектульної власностi?
" як їх можна передати?
" як можна придбати такi права?
" як уникнути порушення чужих прав i пов`язаних з цим збиткiв?
" i, нарештi, якщо Ви дiйшли висновку, що Вам є що захищати, то з чого треба починати?
Вибiр стратегiї захисту ІВ або придбання прав на неї
Необхідно брати до уваги:
" Характер об'єкту ІВ
" Характер товару, з виробництвом або реалізацією якого пов'язано ІВ, наприклад, прогнозований "час життя" товару на ринку і час, необхідний для придбання прав на ІВ, та термін їх чинності
" Характер ринку і обсяг запланованих продажів
" Час і кошти, необхiдні для налагодження виробництва аналогічного товару конкурентами
" Спiввiдношення витрат на патентування i очiкуваного прибутку
" Патенти i "ноу-хау": плюси i мiнуси.
Що може бути об'єктом винаходу або корисної моделі?
" Винахід (корисна модель) - результат творчої діяльності людини у будь-якій галузі технології.
" Об'єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини) та (або) cпосіб.
" Об'єктом КОРИСНОЇ МОДЕЛІ може бути конструктивне виконання пристрою
Не можуть дістати правову охорону як винаходи (КМ):
" відкриття,

 
 

Цікаве

Загрузка...