WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Цивільно-правові дії. Угоди - Реферат

Цивільно-правові дії. Угоди - Реферат

форми;
- укладені громадянами, визнаними недієздатними;
- укладені малолітніми (крім угод, котрі вони мають право укладати самостійно);
- укладені з метою, яка суперечить інтересам держави і суспільства;
- мнимі та удавані угоди;
- ті, що суперечать статутним цілям юридичних осіб (протистатутні угоди).
Деякі угоди укладаються з дотриманням необхідних вимог, але через деякий час виникають обставини, які несумісні з подальшим існуванням угоди. Наприклад, громадянин А. уклав угоду з громадянином С. про напи-сання картини. Отримавши аванс в рахунок платежу за майбутнє виконання роботи, С. вчасно приступив до виготовлення замовлення, але через деякий час захворів душевною хворобою і був визнаний недієздатним.
Нікчемність угоди в цьому випадку повинна наступати не з моменту її виникнення, а з часу визнання громадянина С. недієздатним. Це має значення для проведення розрахунків, пов'язаних з цією угодою.
Законом встановлені випадки, за наявності яких недодержання простої письмової форми тягне недійсність угоди. Цей припис закону має на увазі тільки ті угоди, стосовно яких в законі прямо зазначено про їх недійсність у зв'язку з недодержанням простої письмової форми. Наприклад, ст. 180 ЦК України передбачає, що угода про неустойку (штраф, пеню) повинна бути укладена в письмовій формі, зазначаючи при цьому, що недодержання письмової форми тягне недійсність угоди про неустойку (штраф, пеню).
Якщо нікчемні угоди є недійсними ще з початку їх укладання, то угоди, укладені обмежено дієздатними без згоди їх піклувальників або під впливом обставин, що тимчасово паралізували волю одного або двох контрагентів, породжують відповідні права і обов'язки сторін, а отже, є дійсними. Проте така їх дійсність може бути оспорена відповідними особами в суді, арбітражному суді. Тому такі угоди називаються відносно дійсними або заперечними (ст. 53-57 ЦК України). До них належать угоди, укладені:
- неповнолітніми;
- громадянами, обмеженими у дієздатності судом;
- громадянами, нездатними розуміти значення своїх дій;
- внаслідок помилки;
- внаслідок обману, насильства, погрози, зловмисної угоди представника однієї сторони з другою або внаслідок збігу тяжких обставин.
Заперечні угоди, визнані недійсними, вважаються такими з моменту їх укладання. Це Правило, поширюється на всінедійсні угоди, у тому числі й на ті, визнання недійсності яких залежить від волі зацікавлених осіб, по-терпілих, державних і громадських організацій. Проте, якщо з самого змісту угоди випливає, що вона може бути припинена лише на майбутнє, дія угоди визнається недійсною і припиняється на майбутнє.
Недійсними можуть бути й частини угоди. Визнання певних частин угоди недійсними не тягне за собою недійсності інших її частин, оскільки можна припустити, що угода була б укладена і без включення недійсної її частини.
Недійсні угоди можна також класифікувати на угоди з дефектами:
- суб'єктного складу - угоди, що не збігаються з правоз- або дієздатністю осіб, які їх уклали;
- волі одного або усіх учасників угоди, коли внутрішня воля не збігається з волевиявленням, формою змісту.
До недійсних (нікчемних) відносяться також мнимі і удавані угоди. Мнимою є угода, укладена лише про людське око, без наміру створити юридичні наслідки. Укладаючи мнимі угоди, сторони можуть переслідувати також виникнення певних юридичних наслідків, у тому числі й протиправних (сторони укладають угоду, щоб уникнути конфіскації майна в разі притягнення до кримінальної відповідальності).
Удаваною називається угода, укладена з метою приховати іншу угоду. Учасники удаваної угоди, намагаючись досягти певного результату, маскують справжні наміри, виражають удавану волю - волю, яка не відповідає їх намірам. У даному випадку слід розрізняти дві угоди:
укладену для виду і ту, яку приховують. Обидві ці угоди можуть бути як дійсними, так і недійсними. Але незалежно від того, якими є ці угоди, виходячи з загального правила про необхідність відповідності внутрішньої волі волевиявленню, потрібно застосовувати правила, що регулюють ту угоду, яку сторони справді мали на увазі. Таким чином, угода, укладена для виду, до уваги не береться і визнається нікчемною. Так, якщо буде встанов-лено, що договір доручення прикриває договір купівлі-продажу автомобіля (іномарки, придбані за кордоном), то такий договір доручення повинен визнаватися нікчемним, але й договір купівлі-продажу буде недійсним, як такий, що не відповідає вимогам законодавства.
Наслідки недійсних угод залежать від того, здійснена угода чи ні. Якщо вона ще не здійснена жодним із її суб'єктів, то сам факт визнавання угоди недійсною буде єдиним наслідком її недійсності. У випадках здійснення недійсної угоди взаємовідносини її учасників підпорядковуються встановленим законодавством правилам. Такими наслідками є:
- двостороння реституція, за якої кожна із сторін зобов'язана повернути другій все одержане за угодою, а при неможливості повернути одержане в натурі - відшкодувати його вартість у грошах, якщо інші наслідки недійсності угоди не передбачені законом;
- одностороння реституція, за якої одній стороні (потерпілому) повертається другою стороною все одержане нею за угодою, а при неможливості повернення одержаного в натурі - відшкодовується його вартість у грошах. Майно, що було одержане за недійсною угодою потерпі-лим від другої сторони, повертається в доход держави. При неможливості передати це майно в доход держави в натурі - стягується його вартість. Одностороння реституція застосовується щодо тих недійсних угод, які були укладені внаслідок обману, насильства, погрози, зловмисного зговору представника однієї сторони з другою стороною або збігу тяжких обставин. Одностороння реституція застосовується також при наявності умислу лише у однієї сторони угоди, укладеної з метою, що суперечить інтересам держави і суспільства;
- відсутність реституції стягнення всього одержаного сторонами за угодою в доход держави. Відсутність реституції має місце у випадках недійсності угоди, укладеної з метою, що суперечить інтересам держави і суспільства при наявності умислу у обох сторін.
При двосторонній і односторонній реституції, крім повернення одержаного за угодою, можуть виникнути обов'язки винної сторони відшкодувати потерпілій стороні понесені нею витрати, втрату або пошкодження її майна.

 
 

Цікаве

Загрузка...