WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Дійсні та недійсні угоди. - Реферат

Дійсні та недійсні угоди. - Реферат

зміцненню правосвідомості громадян та правопорядку взагалі.
НЕДІЙСНІ УГОДИ
Поняття недійсних угод.
Класифікація та види недійсних угод.
Юридичні наслідки недійсності угод:
* двостороння реституція;
* одностороння реституція;
* недопущення реституції;
* відшкодування збитків.
Момент, з якого угода вважається недійсною.
Наслідки недісності частини угоди.
1. ПОНЯТТЯ НЕДІЙСНИХ УГОД
На жаль, діючий Цивільний Кодекс України не містить визначення поняття недійсної угоди, але в доктрині цивілього права розроблено чимало визначень цього поняття. Найбільш вдалим, на мою думку, є таке визначення недійсної угоди / проф. А.А.Пушкін /.
Недійсними угодами є дій громадян та юридичних осіб, хоча і спрямовані на встановлення, зміну чи припинення цивільних прав та обов`язків, але не породжують цих юридичних наслідків внаслідок невідповідності вчиненних дій вимогам закону.
Це означає, що обумовлені угодою права та обов`язки не виникають, а наступають передбачені законодавством правові наслідки, що несприятливі для учасників угоди та є санкцією за вчинене правопорушення.
Недійсною через невідповідність вимогам закону може бути лише угода, що вже укладена. У випадках, коли сторони ще домовляються та не уклали в письмовій формі попереднього договору, а знаходяться в стадії переговорів, їх дії не можна вважати угодою. Питання про юридичне значення таких дій вирішується згідно правил, регламентуючих порядок укладення угод, а не згідно норм, встановлюючих їх дійсність.
2. КЛАСИФІКАЦІЇ ТА ВИДИ НЕДІЙСНИХ УГОД
У цивільному законодавстві проведено класифікацію недійсних угод, в основу якої покладено такий критерій, як ступінь недійсності. За цією класифікацією угоди поділяються на дві основні групи:
* абсолютно недійсні або нікчемні угоди;
* відносно дійсні абозаперечні угоди.
Нікчемна угода недійсна в силу норми права в момент її укладення, тому судового рішення про визнання її недійсною не треба. Нікчемна угода не підлягає виконанню. На нікчемність угоди вправі посилатися та вимагати в судовому порядку застосування наслідків її недійсності будь - які зацікавлені особи. Суд або арбітражний суд, встановивши при розгляді справи факт укладення нікчемної угоди, констатує її недійсність та вправі застосувати наслідки її недійсності за власною ініціативою.
На нікчемність угоди вказують слова статтей ЦКУ: "Недійсною є угода…" та "…недійсність угоди…".
В свою чергу нікчемні угоди поділяються на такі види:
угоди, укладені з недодержанням обов`язкової простої письмової форми /ст. 46 ЦКУ/;
угоди, укладені з недодержанням обов`язкової нотаріальної форми /ст. 47 ЦКУ/;
угоди, що не відповідають вимогам закону /ст. 48 ЦКУ/;
угоди, укладені з метою, суперечною інтересам держави і суспільства /ст. 49 ЦКУ/;
угоди юридичної особи, що суперечать цілям її діяльності /ст. 50 ЦКУ/;
угоди, укладені неповнолітнім, який не досяг п`ятнадцяти років /ст. 51 ЦКУ/;
угоди, укладені громадянам, визнаним недієздатним /ст. 52 ЦКУ/;
мнимі та удавані угоди /ст. 58 ЦКУ/.
Другу групу недійсних угод за цією класифікацією складають заперечні угоди. Заперечною є угода, що в момент її укладення породжує притаманні дійсній угоді правові наслідки, але ці наслідки мають нестійкий характер, так як на вимогу вичерпно визначеного кола осіб така угода може бути визнана недійсною на підставах, встановлених законом. Саме тому вони називаються відносно дійсними або заперечними угодами.
В свою чергу заперечні угоди поділяються на види:
угоди, укладені неповнолітнім віком від п`ятнадцяти до вісімнадцяти років /ст. 53 ЦКУ/;
угоди, укладені громадянином, обмежаним у дієздатності внаслідок зловживання спиртними напоями або наркотичними засобами /ст. 54 ЦКУ/;
угоди, укладені громадянином, нездатним розуміти значення своїх дій /ст. 55 ЦКУ/;
угоди, укладені внаслідок помилки /ст. 56 ЦКУ/;
угоди, укладені внаслідок обману, насильства, погрози, злонавмисної уоди представника однієї сторони з другою стороною або збігу тяжких обставин /ст. 57 ЦКУ/.
В науці цивільного права існує ще інакша класифікація, критерієм в якій використано умову дійсності угоди, внаслідок порушення якої угоду було визнано недійсною. За цією класифікацією угоди поділяються на 4 групи:
* угоди з дефектом форми угоди;
* угоди з дефектом суб`єктного складу;
* угоди з дефектом волі;
* угоди з дефектом змісту.
До угод з дефектом форми угоди належать:
угоди, укладені з недодержанням обов`язкової письмової форми /ст. 46 ЦКУ/;
угоди, укладені з недодержанням обов`язкової нотаріальної форми /ст. 47 ЦКУ/.
До угод з дефектом суб`єктного складу належать:
угоди, укладені неповнолітнім, який не досяг п`ятнадцяти років /ст. 51 ЦКУ/;
угода, укладена громадянином, визнаним недієздатним /ст. 52 ЦКУ/;
угоди, укладені неповнолітнім віком від п`ятнадцяти до вісімнадцяти років /ст. 53 ЦКУ/;
угоди, укладені громадянином, обмежаним у дієздатності внаслідок зловживання спиртними напоями або наркотичними засобами /ст. 54 ЦКУ/;
угоди, укладені громадянином, нездатним розуміти значення своїх дій /ст. 55 ЦКУ/.
До угод з дефектом волі належать:
угоди, укладені внаслідок помилки /ст. 56 ЦКУ/;
угоди, укладені внаслідок обману, насильства, погрози, злонавмисної угоди представника однієї сторони з другою стороною або збігу тяжких обставин /ст. 57 ЦКУ/;
мнимі та удавані угоди /ст. 58 ЦКУ/.
До угод з дефектом змісту належать:
1. угоди, що не відповідають вимогам закону /ст. 48 ЦКУ/;
2. угоди, укладені з метою, суперечною інтересам держави та суспільства /ст. 49 ЦКУ/;
3. угоди юридичної особи, що суперечать цілям її діяльності /ст. 50 ЦКУ/.
3. ЮРИДИЧНІ НАСЛІДКИ НЕДІЙСНОСТІ УГОД
Недійсна угода - це неправомірна дія, тому неможливо вимагати її виконання, якщо вона невиконана. У випадках визнання її недійсною питання про наслідки за такою угодою не виникає. В данному разі може йти мова про недопущення її виконання. А в тих випадках, коли угода виконана повністю або частково, повинно бути вирішенно питання про те, як бути з виконаним однією чи обома сторонами та належним відіншої сторони. Тому статті ЦКУ встановлюють різні правові наслідки частково або повністю виконаних угод, які поділяються в залежності від підстави недійсності угоди.
Основні наслідки недійсності угоди пов`язані з визначенням правової долі отриманого сторонами за угодою. Загальне правило, що регулює правову долю отриманого сторонами за угодою, встановлено ч. ст. 48 ЦКУ.
Це правило, що в науці цивіьного права називається двосторонньою реституцією, зобов`язує кожну з сторін повернути другій стороні все одежане за угодою, а при неможливості повернути одержане в натурі /також і тоді, коли отримане виражається в користуванні майном, виконаній роботі чи наданій послузі/ - відшкодувати його вартість у грошах. Так, наприклад, якщо була укладена угода з особою, визнаною судом недієздатною /ст. 52 ЦКУ/, то все передане сторонами за такою угодою майно повинно бути повернуто тій стороні, яка передала його іншій.
Це правило не обмежується за своєю дією лише окремими видами недійсних угод, предбаченими в цивільному кодексі. Воно має загальний характер і застосовується кожний раз, коли спеціальною нормою для того або інакшого виду

 
 

Цікаве

Загрузка...