WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Державне управління інвестиційною діяльністю в Україні - Реферат

Державне управління інвестиційною діяльністю в Україні - Реферат

співробітництва України з Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом);
o підготовка пропозицій щодо вдосконалення механізмів державного регулювання у сфері залучення, використання та погашення іноземних кредитів, надання Кабінетом Міністрів України гарантій або інших зобо-в'язань, залучення іноземних інвестицій в економіку України, поліпшення режиму інвестиційної діяльності в Україні, а також забезпечення захисту іноземних інвестицій;
o аналіз ефективності використання залучених іноземних кредитів, грантів, міжнародної технічної та гуманітарної допомоги, ефективності залучення в економіку України іноземних інвестицій;
o підготовка та супровід інвестиційних проектів, реалізація яких пов'язана із створенням і функціонуванням спеціальних (вільних) економічних зон;
o розроблення та реалізація програм і проектів міжнародної технічної допомоги, здійснення їх державної реєстрації, а також контроль за їх виконанням;
o організаційне забезпечення діяльності Української частини Комітету з питань співробітництва між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом), Української частини Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-американської міждер-жавної комісії, Консультативної ради з питань іноземних інвестицій в Україні.
Національне агентство відповідно до покладених на нього завдань:
o бере участь у забезпеченні реалізації державних програм, складанні платіжного балансу України, розробленні стратегії соціально-економічного розвитку України;
o готує пропозиції щодо вдосконалення механізмів регулювання розвитку економіки та її структурної перебудови, забезпечення ринкової збалансованості, соціального захисту населення, екологічної безпеки;
o бере участь у розробленні проекту Державного бюджету України та загальнодержавних програм економічного і соціального розвитку;
o здійснює у межах своєї компетенції заходи, спрямовані на скорочення дефіциту Державного бюджету України та вирівнювання платіжного балансу України, проведення державної валютно-кредитної політики;
o забезпечує в межах своїх повноважень виконання Українською стороною зобов'язань за Угодою про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) та іншими міжнародно-правовими документами, чинними у відносинах між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом);
o готує пропозиції щодо вдосконалення механізмів взаємодії Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом);
o бере участь у підготовці нормативно-правових актів щодо співробітництва України з Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом);
o забезпечує підготовку матеріалів до розгляду на засіданнях Української частини Комітету з питань співробітництва між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом);
o здійснює організаційне забезпечення роботи Української частини Комітету з питань співробітництва між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом);
o сприяє залученню України до участі в трансєвро-пейських програмах;
o сприяє залученню українських підприємств, установ та організацій до участі у галузевих програмах Європейських Співтовариств (Європейського Союзу);
o сприяє місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у розбудові відносин з європейськими регіональними структурами, в тому числі через участь у європейських регіональних програмах;
o узагальнює пропозиції міністерств, інших органів виконавчої влади щодо визначення пріоритетних напрямів економічного співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, відповідними міжнародними і регіональними організаціями, організаціями, у тому числі кредитно-фінансовими установами, іноземних держав, їх угруповань та вносить пропозиції Кабінету Міністрів України для вирішення в установленому порядку;
o вносить у встановленому порядку пропозиції щодо укладення і денонсації міжнародних договорів України, бере участь у підготовці таких договорів, укладає міжнародні договори міжвідомчого характеру;
o організовує в межах своїх повноважень роботу щодо залучення іноземних кредитів, грантів, міжнародної технічної допомоги, іноземних інвестицій в економіку України, удосконалення державного регулювання у цій сфері;
o розробляє та вносить у встановленому порядку пропозиції щодо визначення лімітів зовнішнього державного боргу, а також бере участь у розробці механізму управління ним та його реструктуризації;
o вносить пропозиції Кабінету Міністрів України для вирішення в установленому порядку питань участі України в міжнародних фінансових організаціях, відповідних міждержавних і регіональних організаціях, а також щодо призначення українських представників у зазначених ор-ганізаціях;
o забезпечує оперативний обмін інформацією з українськими та іноземними учасниками процесу залучення і використання кредитів, грантів, міжнародної технічної допомоги, іноземних інвестицій щодо потреб та можливостей залучення зовнішніх ресурсів, сприяє виданню від-повідної нормативно-довідкової літератури, публікує у вітчизняних та іноземних друкованих засобах масової інформації матеріали із зазначених питань, проводить конференції, семінари, виставки, в тому числі міжнародні тощо;
o координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади щодо залучення в економіку України іноземних інвестицій, органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій щодо залучення та використання грантів, міжнародної технічної допомоги, формування стратегіїдопомоги, відповідних програм та щорічних планів дій, а також щодо залучення, використання та погашення кредитів; у межах своїх повноважень контролює додержання ними законодавства України та зобов'язань, що випливають з відповідних міжнародних договорів Ук-раїни;
o узагальнює для розгляду Валютно-кредитною радою Кабінету Міністрів України пропозиції міністерств, інших органів виконавчої влади, готує пропозиції, обгрунтування та висновки щодо доцільності залучення під гарантії або інші зобов'язання Кабінету Міністрів України іноземних кредитів, у тому числі за проектами розвитку пріоритетних галузей економіки України;
o готує для розгляду Валютно-кредитною радою Кабінету Міністрів України пропозиції та висновки щодо доцільності надання чи відкликання гарантій або інших зобов'язань Кабінету Міністрів України;
o проводить роботу на світових ринках позикового капіталу щодо залучення кредитних ресурсів в Україну;
o створює систему інформаційного супроводу проектів і програм, які виконуються в рамках співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, відповідними міждержавними і регіональними організаціями; разом із заінтересованими органами виконавчої влади веде облік інформації стосовно проектів і програм міжнародної технічної допомоги, надає відповідні довідки, використовує зібрану інформацію для економічної оцінки зазначених проектів і програм, видання бюлетенів та інших матеріалів з питань висвітлення діяльності Національного агентства;
o розробляє заходи щодо створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій, залучення та ефективного

 
 

Цікаве

Загрузка...