WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Державне управління інвестиційною діяльністю в Україні - Реферат

Державне управління інвестиційною діяльністю в Україні - Реферат

їх представниками та подавати пропозиції щодо укладення угод з інших питань, що відносилися до компетенції Агентства.
Згідно із Розпорядженням Президента України "Про заходи щодо координації роботи органів державної виконавчої влади з міжнародними фінансовими організаціями у питаннях економічного співробітництва" від 7 лютого 1995 р., на базі Агентства міжнародного співробітництва та інвестицій було створено Агентство координації міжнародної технічної допомоги, положення про яке було затверджене Указом Президента України від 26 червня 1995 р. № 488/95. Указом Президента України від 8 серпня 1995 р. № 719/95 було створено Українську державну кредитно-інвестиційну компанію, Статут якої було затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 1995 р. № 973.
Українська державна кредитно-інвестиційна компанія була створена з метою залучення внутрішніх і зовнішніх кредитних ресурсів та інвестицій у пріоритетні галузі економіки України та забезпечення реалізації державної політики у цій сфері, сприяння врегулюванню проблеми зовнішньої заборгованості. Основними завданнями компанії визначені такі, як:
o розроблення та здійснення комплексу заходів щодо фінансування інвестиційних проектів, у тому числі за рахунок іноземних інвестицій та кредитів, супроводження інвестиційних проектів і контроль за раціональним використанням залучених ресурсів;
o обслуговування іноземних кредитів, у тому числі за дорученням Кабінету Міністрів України - кредитів, які відповідно до міжнародних договорів України надаються під гарантії Уряду України урядами іноземних держав, міжнародними фінасовими організаціями та іноземними банками;
o співробітництво з міжнародними організаціями, урядовими та неурядовими організаціями іноземних держав з питань залучення фінансових ресурсів в економіку України.
Предметом діяльності компанії є:
o підготовка пропозицій та обгрунтування доцільності залучення іноземних кредитів та інвестицій, що потребують гарантій Уряду України;
o обстеження потенційних об'єктів інвестиційної діяльності, створення відповідного банку даних, здійснення інформаційного забезпечення учасників інвестиційного процесу;
o організація на договірній основі експертизи та конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів, пошук їх виконавців як в Україні, так і за її межами, в тому числі на конкурентних засадах, участь у реалізації інвестиційних проектів та кредитних ліній;
o співробітництво з органами управління суб'єктів господарської діяльності, які реалізують інвестиційні програми з використанням іноземних кредитів, одержаних під гарантії Уряду України;
o пошук потенційних інвесторів та кредиторів для суб'єктів господарської діяльності України, надання послуг з підготовки техніко-економічних обгрунтувань інвестиційних проектів та кредитних ліній, проведення маркетингових досліджень;
o сприяння залученню коштів українськими юридичними особами на міжнародних ринках капіталів, надання українським емітентам цінних паперів для виходу на міжнародні ринки капіталів;
o надання консультаційних послуг з питань обігу цінних і приватизаційних паперів, реорганізації, ліквідації, створення та придбання підприємств;
o організація підготовки спеціалістів у галузі інвестиційної діяльності та рекламно-видавничої діяльності.
Таким чином питання координації міжнародного співробітництва України у галузі іноземного інвестування,
отримання іноземних кредитів та технічної допомоги розподілялися відповідно між Агентством координації міжнародної технічної допомоги та Українською державною кредитно-інвестиційною компанією.
2 липня 1996 p. було видано Указ Президента України за № 493 про утворення Національного агентства України з реконструкції та розвитку. Положення про нього було затверджене Указом Президента України від ЗО серпня 1996 p. № 771. Зазначеними Указами передбачено, що завданням згаданого агентства має бути участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями, відповідними міждержавними та регіональними організаціями, в тому числі кредитно-фінансовими установами іноземних держав, їх угрупувань з метою залучення кредитів, грантів, міжнародної технічної та гуманітарної допомоги, іноземних інвестицій та здійснення контролю за ефективністю їх використання. При цьому Національне агентство України з реконструкції та розвитку має статус міністерства і є правонаступником Агентства з координації міжнародної технічної допомоги яке було ліквідовано.
Указом Президента України від 10 серпня 1998 p. № 866 зазначене Національне агентство України з реконструкції та розвитку було перейменовано в Національне агентство України з питань розвитку та європейської інтеграції. Положення про Національне агентство України з питань розвитку та європейської інтеграції в новій редакції було затверджене Указом Президента України від 23 квітня 1998 р. № 357/98. Відповідно до цього положення Національне агентство України з питань розвитку та європейської інтеграції (далі - Національне агентство) є центральним органом виконавчої влади, підпорядкованим Кабінету Міністрів України.
Національне агентство здійснює міжвідомчу координацію з питань міжгалузевого економічного та соціального співробітництва України з Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом), бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями, відповідними міждержавними і регіональними організаціями, організаціями, у тому числі кредитно-фінансовими установами, іноземних держав, їх угруповань з метою залу-чення кредитів, грантів, міжнародної технічної допомоги, іноземних інвестицій, здійснює контроль за ефективністю використання залучених зовнішніх ресурсів, відповідно до наданих йому повноважень координує діяльність органів виконавчої влади і суб'єктів господарювання у цій сфері.
Основнимизавданнями Національного агентства є:
o забезпечення проведення єдиної державної політики у сфері фінансово-економічного співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, відповідними міждержавними і регіональними організаціями, організаціями, у тому числі кредитно-фінансовими установами, іноземних держав, їх угруповань щодо залучення кредитів, грантів, міжнародної технічної та гуманітарної допомоги, іноземних інвестицій;
o участь у розробленні основних напрямів державної валютно-фінансової та інвестиційної політики;
o участь у забезпеченні проведення єдиної державної політики з питань інтеграції з Європейським Союзом, розробленні та впровадженні механізмів координації співробітництва центральних органів виконавчої влади з Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом);
o розроблення та реалізація економічних і організаційних заходів, підготовка законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями, інституціями Європейських Співтовариств (Європейського Союзу), від-повідними міждержавними та регіональними організаціями, а також організаціями, у тому числі кредитно-фінансовими установами, іноземних держав та їх угруповань;
o забезпечення міжвідомчої координації з питань міжгалузевого економічного та соціального

 
 

Цікаве

Загрузка...