WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Державне управління інвестиційною діяльністю в Україні - Реферат

Державне управління інвестиційною діяльністю в Україні - Реферат

мають відігравати важливу роль у розробці державних інвестиційних програм розвитку регіонів та окремих територій. Це визначається тим, що саме вони мають оперативну інформацію щодо соціально-економічних потреб регіонів і, у зв'язку з цим, можуть повніше сформулювати їх потреби у залученні інвестицій.
Ведучи мову про правовий статус міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади України, необхідно зазначити, що вони здійснюють керівництво дорученими сферами управління, несуть відповідальність за їх розвиток, у межах своєї компетенції видають акти управління, організують і контролюють їх виконання.
Специфікою державного управління інвестиційною діяльністю в Україні є те, що функції по його здійсненню розподілені між декількома центральними органами виконавчої влади як функціональної, так і галузевої компетенції. Це обумовлено міжгалузевим характером даного об'єкту державного управління.
Органи функціональної (міжгалузевої) компетенції, до функцій яких відноситься управління інвестиційною діяльністю, виконуючи закріплені за ними завдання, приймають рішення і вживають заходів, обов'язкових для всіх галузевих органів управління. Таким чином вони мають повноваження надвідомчого (міжгалузевого) характеру. Органами функціональної (міжгалузевої) компетенції, до завдань яких на сьогодні в тій чи іншій мірі входить управління інвестиційною діяльністю, є Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України, Мі-ністерство економіки України, Міністерство фінансів України, Міністерство закордонних справ України, Національне агентство України з питань розвитку та європейської інтеграції, Фонд державного майна України, Державна митна служба України, Державна податкова адміністрація України.
Названі міністерства видають на основі і на виконання чинного законодавства накази, організують та контролюють їх виконання.
Даючи загальну характеристику органів виконавчої влади галузевої компетенції необхідно зазначити, що їх завданням є керівництво окремими галузями економіки - промисловістю, сільським господарством, транспортом та ін. Оскільки державне управління інвестиційною діяльністю в Україні, в силу специфіки об'єкту управління, відноситься до компетенції ряду функціональних органів виконавчої влади, то в структурі галузевих органів можуть створюватися лише певні підрозділи, які можуть займатися координацією інвестиційної діяльності в конкретних галузях економіки України.
Аналізуючи практику державного управління інвестиційною діяльністю в Україні, необхідно відмітити негативний вплив на інвестиційний клімат в Україні того, що за останні роки система державного управління інвести-ційною діяльністю в Україні неодноразово піддягала зміні. Так, у вересні 1993 року Постановою Кабінету Міністрів України "Про створення Агентства міжнародного співробітництва та інвестицій" від 2 вересня 1993 p. № 695 - 93 на базі Національного центру реалізації міжнародної тех-нічної допомоги було утворено Агентство міжнародного співробітництва та інвестицій. Положення про Агентство міжнародного співробітництва та інвестицій було затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 1994 p. № 16. Зазначене Агентство було центральним органом державної виконавчої влади, підвідомчим Кабінетові Міністрів України, мало статус міністерства. Агентство повинно було реалізувати державну політику в галузі міжнародного співробітництва та інвестицій, сприяти прискоренню інтеграції України у світову економіку та здійснювати координацію цих процесів з урахуванням пріоритетних напрямів розвитку економіки України. До основних завдань Агентства відносилися формування спільно із відповідними органами державної виконавчої влади ефективної системи співробітництва з міжнародними організаціями, урядовими та неурядовими організаціями іноземних держав (донорами, інвесторами та кредиторами); сприяння залученню і раціональному спрямуванню зовнішніх фінансових та технічних ресурсів на здійснення економічної реформи, структурна перебудова та розвиток економіки України; координація діяльності у цій сфері. Агентство, відповідно до покладених на нього завдань, виконувало наступні функції: брало участь у розробленні стратегії економічної реформи, структурної перебудови та розвитку економіки України і програм її реалізації в частині, що стосується залучення зовнішніх фінансових та технічних ресурсів для виконання цих програм; готувало та вносило в установленому порядку пропозиції до відповідних розділів проектів плану соціального і економічного розвитку України та державного бюджету України з питань залучення та надання зовнішніх фінансових і технічних ресурсів; супроводжувало проекти (в тому числі інвестиційні), які реалізовувалися із залученням зовнішніх фінансових і технічних ресурсів; організовувати збір, вивчення і узагальнення проектів програм міжнародної фінансової та технічної допомоги, пропозицій підприємств, установ і організацій щодо надання та отримання такої допомоги, визначення їх відповідності змістові затверджених Урядом України програм залучення зовнішніх фінансових і технічних ресурсів; надавати спільно із зацікавленими міністерствами, відомствами та представництвами іноземних держав протокольної під-тримки місіям та делегаціям, що прибували в Україну у справах надання фінансової та технічної допомоги; здійснювати у встановленому порядку реєстрацію проектів і програм міжнародної фінансової та технічної допомоги;
інформувати щодо цього відповідні державні органи для надання донорам пільг, що були передбачені чинним законодавством та міжнародними договорами України; проводити облік заявок українських реципієнтів на участь у цих проектах і програмах; здійснювати оперативний обмін інформацією між донорами і реципієнтами щодо потреб та можливостей залучення зовнішніх фінансових та технічних ресурсів, сприяти створенню інфраструктури для забезпечення цієї діяльності; надавати консультації та забезпечувати обмін інформацією між українськими та іноземними учасниками інвестиційних процесів, сприяти формуванню інфраструктури для забезпечення цієї сфери міжнародного співробітництва; здійснювати експертний аналіз ефективності використання окремих видів фінансовихта технічних ресурсів; готовувати проект документів з питань залучення зовнішніх фінансових і технічних ресурсів; визначати відповідність поточних заходів, що вживалися виконавцями, змістові проектів і програм надання фінансової і технічної допомоги; створювати системи інформаційного супроводу проектів і програм міжнародного співробітництва; використання нагромадженої інформації для економічної оцінки проектів і програм; надавати довідки; вести звітність, видавати бюлетні та інші матеріали, що висвітлюють діяльність Агентства, можливості і результати міжнародної фінансової та технічної допомоги; здійснювати спільно з відповідними органами державної виконавчої влади облік інформації стосовно джерел фінансової і технічної допомоги, іноземних інвестицій та кредитів, потреб у їх залученні, напрямів та ефективності використання; готувати проекти міжнародних економічних угод з питань надання фінансової та технічної допомоги, співробітництва з міжнародними організаціями, урядовими та неурядовими організаціями іноземних держав; узгоджувати тексти угод з

 
 

Цікаве

Загрузка...