WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Досвід реформування Служби безпеки Чеської Республіки: до проблеми реформування Воєнної організації України - Реферат

Досвід реформування Служби безпеки Чеської Республіки: до проблеми реформування Воєнної організації України - Реферат

Республіки після розгляду кандидатури на засіданні Комітету з питань безпеки Палати депутатів Парламенту. За свою діяльність начальник ІСБ відповідає перед Урядом Чеської Республіки, який згідно із Законом має право прийняти рішення про звільнення його з посади.
Відповідно до статті 5 Закону "Про розвідувальні служби" на ІСБ покладено завдання забезпечувати таку інформацію:
про наміри і дії, спрямовані проти демократичних основ, верховенства і територіальної цілісності Чеської Республіки;
про розвідувальні служби інших країн;
про діяння, що загрожують державній і службовій таємниці;
про діяння, наслідки яких можуть загрожувати безпеці або важливим економічним інтересам Чеської Республіки;
стосовно організованої злочинності й тероризму.
Характеризуючи розвідувальну діяльність ІСБ, зазначимо, що у другій половині 90-х рр. предметом її уваги стали політичні рухи та організації екстремістського спрямування. Йдеться, передусім, про їх активні групи, які на цей час підвищили інтенсивність своєї діяльності, збільшили кількість членів, налагодили міжнародні зв'язки, заявили про себе здійсненням ряду акцій. Серед таких екстремістських організацій аналітики ІСБ виділяють:
ліві екстремістські групи, що базуються на комуністичній ідеології колишнього режиму. Основною метою цих груп на довгу перспективу є відновлення певних форм тоталітарного недемократичного режиму, заснованого на вказаній ідеології; одним з актуальних завдань є утримання Чеської Республіки поза європейськими структурами у сфері економіки і безпеки як передумови для відновлення будь-якої форми колишнього соціалістичного табору і чергове залучення у такий спосіб Республіки до сфери владного впливу Росії. Загроза національній безпеці у діяльності ліворадикальних груп полягає в їх інтенсивних намаганнях проникнути до органів державної влади, в тому числі - до органів безпеки, а також - у налагодженні контактів з представниками державних органів інших країн, включаючи й іноземні розвідувальні служби;
анархо-автономні групи, в основі діяльності яких - поєднання класичних анархістів з автономним рухом, котрий є неідеологічно та недогматично орієнтованим, зовнішньо неполітичним рухом, що відображає радикальні неконформістські настрої частини суспільства;
націоналістичні і панславістські групи, які намагаються поєднати слов'янські народи під керівництвом сильної Росії на противагу євроатлантичному політичному і культурному впливу. Представники цієї течії діють переважно у лівій частині екстремістського спектру, але мають прихильників і серед правих екстремістів;
неонацистські групи, діяльність яких базується на основі теорії "расово чистого суспільства", котрого можна досягти шляхом "святої расової війни";
неофашистські групи, ідеологічними засадами яких виступає суміш націоналізму, расизму та ідей італійського і довоєнного чеського національного фашизму [5].
Згідно з положеннями Закону "Про Інформаційну службу Безпеки" їй надається право застосовувати спеціальні засоби для ведення розвідувальної діяльності. Закон розуміє під поняттям "спеціальні засоби" наведене нижче:
технічні розвідувальні засоби, тобто спецтехніку, котра таємно використовується для отримання інформації (відзначимо, що така техніка згідно з Законом може бути застосована лише за письмовою згодою Голови колегії Вищого суду і з часовими обмеженнями - не більше трьох місяців);
використання спецслужбою інформації від осіб, які сприяють її діяльності (йдеться про осіб віком понад 18 років, які добровільно і таємно надають ІБС інформацію, потрібну їй для виконання покладених на неї завдань).
Внутрішня організація ІСБ будується на основі власного Статуту, що затверджує Уряд Республіки. Станом на вересень 2001 р. безпосередньо керівнику ІБС були підпорядковані такі підрозділи і посадові особи: інспекція ІСБ; канцелярія Керівника ІБС; підрозділ охорони таємної інформації та перевірки безпеки; заступник Керівника ІБС з питань особового складу, котрий відповідає за кадри, їх підготовку та охорону здоров'я; заступник Керівника ІБС з питань розвідувальної діяльності, у віданні якого - оперативна, аналітична діяльність та питання обслуговування інших підрозділів служби; заступник з питань тилу, до відання якого входять питання експлуатації приміщень, транспорту, інформаційних систем і т. ін.; керівник підрозділу з питань безпеки, у віданні якого - питання управління в умовах надзвичайної ситуації, внутрішньої безпеки і т. ін.
У 1999 році урядові експерти у доповіді - "Про становище чеського суспільства" - визначили цілий ряд недоліків у діяльності ІСБ та інших розвідувальних структур, а саме:
невизначеною залишається концепція розвідувальної діяльності в межах території Республіки;
недостатня кваліфікація співробітників з огляду до вимог, що висуваються до спецслужб у демократичних державах;
низький рівень комунікації між спецслужбами і Урядом, незважаючи на те, що, починаючи з 1997 р., Уряд здійснив ряд системних кроків, спрямованих на усунення зазначеного недоліку;
низький рівень співпраці між спеціальними службами (ІСБ і військовою розвідкою), чому сприяє недосконале визначення повноважень окремих служб;
недостатня координація діяльності між спецслужбами та іншими державними органами;
високі видатки у зв'язку з інтересами прикриття певної діяльності окремих розвідувальних служб (особливо у разі спеціальної технічної діяльності в галузі радіокомунікації) [6].
Парламентський контроль за діяльністю спецслужби здійснює постійна Депутатська комісія Палати депутатів Парламенту Чеської Республіки, що складається з семи членів.
Члени Комісії мають право у супроводі Начальника ІСБ (або співробітника, уповноваженого ним) відвідувати об'єкти Служби. Крім того, Начальник ІСБ повинен пред'являти контрольному органу таке: Статут ІСБ; Проект бюджету ІСБ; письмово оформлені завдання, визначені Президентом або Урядом Чеської Республіки; інформацію, необхідну для здійснення контролю за виконанням бюджету Служби; внутрішні приписи, які видаються Начальником ІСБ. На вимогу контрольного органу Начальник ІСБ подає також звіт про діяльність ІСБ, звіт про використання розвідувальних засобів, але лише з питань, розробку яких ІСБ вже завершила. Разом з тим, Закон забороняє контролюючому органу втручатися до персональних повноважень керівнихпрацівників ІСБ, порушуючи таким чином належну управлінську діяльність у Службі.
У разі, якщо члени контрольного органу встановлять факт протиправної поведінки співробітника ІСБ, вони вправі витребувати від Начальника ІСБ відповідні пояснення. Інформація про такі факти, крім Начальника ІСБ, направляється контрольним органом також Верховному державному представнику Чеської Республіки.
Зазначимо також той факт, що Начальник ІСБ є цивільною особою-політиком, що виступає ефективним механізмом цивільного громадського контролю за діяльністю зазначеної інституції.
1. Концепція (основи державної політики) національної безпеки України // Урядовий кур'єр. - 1997 - 6 лют.
2. Закон України "Про службу безпеки України" // Нормативні акти України щодо охорони правопорядку. - К., 1996. - С.115.
3. Zakon ze dne 7. ?ervence 1994 o zpravodajsk?ch slu?bach ?eske republiky // Sbirka zakon? ?. 153/1994. - S. 1 602 - 1 604.
4. Zakon ze dne 7. ?ervence 1994 o Bezpe?nostni informa?ni slu?b? // Sbirka zakon? ?. 154/1994. - S. 1605 - 1629.
5. Zprava o ?innosti Bezpe?nostni informa?ni slu?by za obdobi od 1. ledna 1996 do 31. prosince 1997. - Praha, 1998. - S. 4.
6. Zprava vlady o stavu ?eske spole?nosti. 02.03.99. - Praha, 1999. - S. 19- 20.

 
 

Цікаве

Загрузка...