WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Зміст діяльності органів внутрішніх справ по забезпеченню реалізації конституційного права на життя людини та громадянина - Реферат

Зміст діяльності органів внутрішніх справ по забезпеченню реалізації конституційного права на життя людини та громадянина - Реферат

Під предметом відання прийнято розуміти коло суспільних відносин, в яких діє державний орган. Стосовно міліції зміст їх предмета відання складають суспільні відносини в сфері укріплення законності, охорони правопорядку, охорони та захисту прав та свобод людини і громадянина тощо.

Таким чином, компетенція міліції є однією з основних передумов реалізації її соціальної ролі в сфері охорони та захисту права на життя людини та громадянина, а будь-яке з повноважень її підрозділів тією чи іншою мірою торкається забезпечення даного права.

В той же час роль окремих повноважень служб та підрозділів міліції в зазначеній сфері неоднакова. Значна частина їх прав та обов'язків безпосередньо не пов'язана з охороною та захистом права людини на життя.

Діяльність органів внутрішніх справ по забезпеченню конституційного права на життя людини і громадянина має два боки – зовнішній та внутрішній.

Зовнішній бік діяльності полягає в таких основних напрямках: здійснення ефективної профілактичної діяльності з попередження порушень права на життя; своєчасне припинення порушень даного права; своєчасне розкриття цих порушень; прийняття невідкладних заходів до якнайшвидшого поновлення права на життя.

Внутрішній бік діяльності органів внутрішніх справ по забезпеченню права на життя людини та громадянина полягає в тому, щоб ОВС та їх посадові особи не порушували це право та виконували свої обов'язки. Дана діяльність полягає у підборі, розстановці та моральному вихованні співробітників. Крім того, внутрішня сторона діяльності характеризується тим, що співробітники застосовують заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю на законних підставах; використовують правові та організаційні форми і методи при забезпеченні цього права.

Роль міліції в охороні та захисті права на життя розкривається в різних формах та методах її діяльності по здійсненню наданих повноважень. Але ці форми та методи обираються співробітниками міліції не довільно, а завжди обумовлені змістом конкретної діяльності.

В широкому смислі слова форма діяльності – це сукупність засобів реалізації компетенції.

С.Д. Гусарєв визначає форми діяльності як такі групи однорідних за своїм характером та правовою природою дій, за допомогою яких міліція забезпечує громадський порядок, безпеку, веде боротьбу із злочинністю, виконує в цілому свої функції.

А.М. Колодій та А.Ю. Олійник під формами діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування розуміють здійснення певних, передбачених нормативно-правовими актами та практикою державного будівництва видів діяльності посадових та службових осіб законодавчих, виконавчих, судових та контрольно-наглядових органів та органів місцевого самоврядування, за допомогою яких реалізуються їх завдання і функції із забезпечення прав, свобод та обов'язків людини та громадянина в межах компетенції кожного органу.

Таким чином, форма діяльності підрозділів органів внутрішніх справ щодо забезпечення реалізації права на життя людини та громадянина є сукупність однорідних, конкретних за своїм характером та правовою природою дій (адміністративних, розшукових, організаційних тощо), що мають об'єктивне зовнішнє вираження та здійснюються в межах Конституції України, законів та інших нормативно-правових актів, за допомогою яких здійснюється практичне виконання завдань органами внутрішніх справ та його структурними підрозділами по створенню сприятливих умов для реалізації права на життя, його охороні та захисту. В основі цих дій знаходиться виконання належним чином повноважень всіма підрозділами ОВС з метою забезпечення реалізації права на життя.

Багатоманітність завдань та функцій міліції обумовлює існування різних форм діяльності. Вибір відповідних форм здійснюється за умов конкретної життєвої ситуації, керуючись вимогами законності, ефективності та доцільності.

Зазвичай у правовій літературі форми діяльності поділяють на правові та неправові. Зокрема, А.С. Піголкін до правових форм відносить нормотворчу, правоохоронну та правозастосовчу, а до не правових - організаційну та виховну.

Прихильники поділу форм на правові та неправові обґрунтовують свою думку тим, що правові форми тягнуть юридичні наслідки (створюють чи вносять зміни в правовий режим, породжують, змінюють чи припиняють конкретні правовідносини), а неправові – відповідно не тягнуть. Цей поділ має певний сенс, але термінологічно він невдалий. Доцільніше було б називати їх такими, що тягнуть юридичні наслідки та такі, що таких наслідків не тягнуть.

Форми діяльності міліції щодо забезпечення права на життя людини та громадянина співвідноситься з формами діяльності міліції в сфері забезпечення правопорядку як ціле і часткове. Будучи часткою цілого, цим формам властиві загальні риси, що притаманні діяльності міліції.

Але як би не були досконалі форми, що використовуються в практиці міліції, велике значення мають і методи, які застосовуються при забезпеченні конституційного права на життя людини та громадянина.

В адміністративно-правовому аспекті під методами розуміються способи цілеспрямованого впливу на поведінку громадян, а також діяльність підприємств і організацій в інтересах забезпечення громадського порядку15.

На мою думку, всю сукупність методів, що використовуються в сфері реалізації прав і свобод людини та громадянина можна поділити на: загальні (універсальні), які притаманні всім органам державного управління (переконання та примус); спеціальні, що використовують всі структурні підрозділи ОВС, зокрема міліція (створення умов для реалізації громадянами своїх прав, профілактика порушень прав людини, припинення порушень, поновлення порушених прав, притягнення до юридичної відповідальності порушників прав). Серед спеціальних методів можна виділити конкретні методи діяльності ОВС в сфері реалізації конституційного права на життя людини та громадянина.

Серед конкретних методів, які застосовуються ОВС для забезпечення права людини на життя, слід відзначити наступні: декриміналізація сімейного неблагополуччя, з метою уникнення насильства на побутовому ґрунті; блокування криміногенних об'єктів, девіктимізація населення, зокрема його найбільш незахищених груп (малолітні, жінки), використання методів масової комунікації для формування думки про цінність та недоторканість людського життя; забезпечення безпеки дорожнього руху тощо.

Неприпустимо абсолютизувати якісь методи, визначивши їх як головні. Необхідно обов'язково враховувати недоліки та переваги, а також припустимі межі застосування кожного з цих методів і всіх їх разом.

На вибір методів чинять вплив як об'єктивні, так і суб'єктивні фактори. До об'єктивних можна віднести, наприклад, матеріально-технічні можливості конкретних підрозділів ОВС, до суб'єктивних – рівень правової культури співробітників ОВС.

Таким чином, форми та методи діяльності по забезпеченню конституційного права на життя людини та громадянина не протиставлені один одному, а перебувають в тісній діалектичній єдності. Існування методу обумовлено існуванням конкретної форми діяльності. Кожний метод окремо – це лише можливість впливу на об'єкт, а щоб дана можливість перетворилася в дійсність, необхідні конкретні форми її реалізації. З іншого боку, форма діяльності є носієм змісту одного чи декількох методів і не може існувати як абстракція.

Література

ВІСНИК. Хмельницького інституту регіонального управління та права


 
 

Цікаве

Загрузка...