WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Становлення муніципальної влади в Україні - Реферат

Становлення муніципальної влади в Україні - Реферат

На думку С.А. Авак'яна, місцеве самоврядування – це форма народовладдя, яка забезпечує населенню можливість самостійно та під свою відповідальність вирішувати питання місцевого значення, тобто управляти своїм життям та справами на відповідній території. Воно реалізується на зборах громадян за місцем їхнього проживання або на місцевих референдумах. Питання місцевого значення можуть вирішуватися обраними представницькими органами місцевого самоврядування та його посадовими особами. С.А. Авак'ян вважає, що громадська (недержавна) природа місцевого самоврядування має прояв лише при вирішенні ним питань суто місцевого значення, хоча його рішення мають обов'язковий характер для населення на цій території. Разом з цим органам місцевого самоврядування можуть надаватися окремі повноваження органів виконавчої влади. При здійсненні цих повноважень акти органів місцевого самоврядування забезпечуються державно-зобов'язальною силою. Сукупне здійснення двох видів завдань, на думку С.А. Авак'яна, і робить владу місцевого самоврядування змішаною громадсько-державною формою публічної влади народу.

Характеризуючи місцеве самоврядування як багатоаспектне явище, яке одночасно має якості соціального і політичного, публічно-правового та приватноправового, В.В. Кравченко стверджує, що місцеве самоврядування – це публічна влада з усіма її атрибутами, і, одночасно, інститут громадянського суспільства, форма самодіяльності населення, вияв його здатності управляти власними справами автономно від держави15. У іншій своїй роботі, цей автор констатує, що місцеве самоврядування – публічна влада територіальної громади, тобто жителів села чи добровільного об'єднання в сільську громаду жителів кількох сіл, селища і міста, вона носить локально-просторовий характер, здійснюється в інтересах територіальної громади і функціонує лише в межах окремих адміністративно–територіальних одиниць, в той час як державна влада – це влада всього народу, вона поширюється на всю державну територію16. Як особливу "форму здійснення влади (публічно-самоврядової) населенням відповідної адміністративно-територіальної одиниці (територіальної громади)", розглядає місцеве самоврядування український політолог Ю.В. Крестєва17. Специфічною формою публічної влади територіальної громади визначає місцеве самоврядування О.М. Солоненко. Автономний характер муніципальної влади відстоює О.В. Батанов, який розглядає її суб'єктно-об'єктні та структурно-функціональні характеристики через призму компаративного аналізу місцевого самоврядування та органів державної влади19. Існування двох рівнів публічної влади – публічної державної й публічної самоврядної (муніципальної) - найбільш аргументовано обґрунтовує в своїй дисертаційній роботі інший вітчизняний дослідник В.А. Григор'єв20. Кандидатська дисертація останнього автора є першим та єдиним на сьогоднішній день в Україні комплексним науковим дослідженням, присвяченим теоретичним і практичним проблемам становлення й розвитку публічної самоврядної (муніципальної) влади.

На наше глибоке переконання місцеве самоврядування за усіма параметральними (сутнісними, суб'єктно-об'єктними, генетичними, динамічними тощо) характеристиками є нічим іншим як самостійним видом публічної влади – муніципальної влади територіальних громад. Конституція України визнає та гарантує місцеве самоврядування (ст. 7). Місцеве самоврядування є правом територіальної громади – мешканців села або добровільного об'єднання в сільську громаду мешканців кількох сіл, селища чи міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення в рамках Конституції і законів України (ч. 1 ст. 140). Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи. Більш детально відносини у сфері місцевого самоврядування регулюються спеціальним законом – Законом "Про місцеве самоврядування в Україні".

Аналогічні концептуальні підходи до конституювання муніципальної влади ми знаходимо й у зарубіжній законодавчій практиці. У деяких конституціях місцеве самоврядування розглядається як один із найважливіших аспектів основ конституційного ладу, як одна із форм здійснення народовладдя. Так, Конституція Російської Федерації проголошує: "Народ здійснює свою владу безпосередньо, а також через органи державної влади та органи місцевого самоврядування". У розділі ІІ Конституції Киргизької Республіки зафіксовано положення, що державна влада базується на принципі розмежування функцій державної влади і місцевого самоврядування (ст. 7). Згідно зі ст. 2 Конституції Грузії "питання місцевого значення громадяни Грузії вирішують шляхом місцевого самоврядування без шкоди для суверенітету держави. Порядок створення, повноваження органів місцевого самоврядування і їх відносини з державними органами визначаються органічним законом"

Місцеве самоврядування є одним із визначальних елементів демократичного устрою країни. У науці конституційного права проблема місцевого самоврядування розглядається як багатогранне та комплексне політико-правове явище, що характеризується з різних сторін.

Безперечно, теорія місцевого самоврядування концентрувалася навколо формування правовідносин територіальної громади і держави. Вся наука про самоврядування бере свій початок зі спроби розв'язати проблему, чи має громада окрему, відмінну від держави владу, чи вона є незалежною від держави публічно-правовою корпорацією, чи міцно включеною в державний організм і виконує тільки функції органу влади.

У цьому контексті слід приєднатися до думки, що місцеве самоврядування як об'єкт конституційно-правового регулювання виступає однією із засад конституційного ладу України, специфічною формою народовладдя та права жителів відповідної територіальної громади на самостійне вирішення питань місцевого значення. Місцеве самоврядування як засада конституційного ладу виступає одним із найважливіших принципів організації і функціонування влади в суспільстві й державі та є необхідним атрибутом будь-якого демократичного ладу.

Аналіз наведених положень правових актів та думок вчених дає нам змогу зробити наступний висновок. Як самостійний вид публічної влади місцеве самоврядування тісно пов'язане із державною владою, діяльність органів місцевого самоврядування багато в чому залежить від загальних напрямків політики держави, їх ефективність також залежить від підтримки з боку останньої. Система місцевого самоврядування заснована на Конституції і законах України, просторові межі територіальних громад обумовлені адміністративно-територіальним поділом країни. Разом з тим Конституція і чинне законодавство України заклали механізм перерозподілу повноважень між органами держави та місцевого самоврядування, що є втіленням конституційного принципу децентралізації політико-територіальної організації публічної влади в Україні (ст. 142).

Література

ВІСНИК. Хмельницького інституту регіонального управління та права


 
 

Цікаве

Загрузка...