WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Проблеми організації та здійснення правової освіти сільського населення (на прикладі Хмельницької області) - Реферат

Проблеми організації та здійснення правової освіти сільського населення (на прикладі Хмельницької області) - Реферат

Діяльність Громадської приймальні (правової клініки) свідчить також про наявність певних проблем із правової поінформованістю населення. Так, наприклад, лише з 10 по 14 лютого 2003 року громадською юридичною приймальнею прийнято 132 громадянина в десяти населених пунктах Білогірського, Ізяславського, Хмельницького, Теофіпольського районів. Селянам було надано правову безкоштовну допомогу з різних юридичних питань (всього - 281 консультація). В тому числі: з аграрного і земельного права- 35 %, права соціального захисту- 22 %, з соціального страхування - 26 %, з інших питань - 17 %. Крім того, селянам надано юридичну допомогу у складанні правових процесуальних документів; в тому числі підготовлені скарги на дії органів державної влади та місцевого самоврядування, позовні заяви та інші правові документи. Ці факти яскраво свідчать про якісну характеристику проблем, які недостатньо вирішуються на місцях.

Важливу роль у становленні майбутнього спеціаліста-правознавця у інституті відіграють: бесіди з громадянами і їх юридичне консультування, з'ясування фактичних обставин конкретних справ, пошук і аналіз правової бази, усне і письмове спілкування як під час розмови з громадянином, так і під час розгляду справи в судах. Це сприяє підвищенню власної юридичної професійної кваліфікації студента.

Окрему увагу слід зосередити на діяльності юрисконсультів (юридичних служб) по організації підвищення юридичних знань і правового виховання працівників суб'єкта господарювання в АПК. Слід звернути увагу на таке. Робота по організації підвищення рівня юридичних знань і правового виховання працівників безпосередньо пов'язана із здійсненням забезпечення не лише законності, а й сприянням забезпечення збереження власності, використанням засобів для покращання економічно-фінансових показників суб'єкта господарювання. Ця робота включає в себе здійснення таких функцій:

• організація і проведення силами юридичної служби (а також із залученням працівників суду, прокуратури, викладачів права, спеціалістів податкової служби, обласного відділення Фонду державного майна України тощо) правового навчання керівників і спеціалістів підприємств та інших суб'єктів господарювання в аграрному секторі економіки;

• організація і проведення правового навчання працівників, які виконують обов'язки по розпорядженню матеріальними цінностями і збереженню їх, відвантаженню та прийманню продукції, а також по оформленню відповідних документів, які мають юридичне значення (акти по прийманню, визначенню кількості та якості продукції тощо);

• організація і проведення правового навчання членів ревізійних комісій, комісій по трудових спорах, профкомів тощо;

• організація та проведення лекцій, бесід, конференцій, зустрічей з правових питань. Юридична служба може застосовувати інші способи підвищення рівня правових знань і

правового виховання працівників та інших громадян. Отже, систематична планомірна робота з підвищення правових знань керівників та відповідних спеціалістів є необхідною умовою піднесення рівня всієї правової роботи в суб'єкті господарювання.

Однією із основних форм цієї роботи є організація нарад і семінарів інструктивного характеру і лекцій з правових питань. При цьому, як показує багаторічний досвід організації правової роботи в районах, в області та державі в цілому такі семінари і наради доцільно проводити із спеціальних питань господарської, фінансової діяльності суб'єктів господарювання та організацій і господарств різних форм власності. В останні роки на курсах підвищення кваліфікації державних службовців практикується проведення п'ятиденних семінарів з різних галузей права та законодавства з керівниками, юрисконсультами, головними бухгалтерами, працівниками контрольно-ревізійних служб таз іншими працівниками такої важливої галузі, як сільське господарство.

Практика підтверджує про доцільність проведення занять із спеціалістами різних спеціальностей з правових питань. В усіх районах Хмельницької області приділяється увага пропаганді правових знань. В кожному районі діє методична рада з правової пропаганди та інформатики, яка працює по затвердженому плану, що включає в себе лекції з різних галузей права.

Особливо виправдовує себе в сільському господарстві практика проведення семінарів з правових питань до початку проведення основних сільгоспробіт та перед проведенням договірної кампанії по укладенню різних господарських договорів.

Завдання, які стоять перед працівниками юридичної служби з правової пропаганди, вимагають не лише правової обізнаності, а й комплексного підходу, при якому повинні враховуватись багато факторів і конкретні умови суб'єкта господарювання, період року, стан законності на кожному підприємстві, господарстві, установі.

На жаль, недооцінюється і, відповідно, не приділяється належна увага підвищенню ролі засобів масової інформації у формуванні правової культури населення, а особливо сільського. Так, у Хмельницькій області лише телерадіокомпанія "Поділля-Центр" час від часу висвітлює питання про права та обов'язки селян щодо отримання земельних та майнових паїв. Це спонукає стверджувати про певну інформаційну ізоляцію села.

Незважаючи на те, що в Основних напрямах земельної реформи в Україні та інших нормативно-правових документах передбачається, що засоби масової інформації повинні відігравати провідну роль в донесенні до сільського населення правової та іншої інформації, на практиці це здійснюється недостатньо. Причому друковані засоби масової інформації майже не розповсюджуються в селах окремих районів через складність і дорожнечу транспортування. Негативний вплив соціально-економічної кризи призвів до зубожіння більшості сільських жителів, які сьогодні не мають змоги передплачувати газети, журнали. Нерідко селяни не відновлюють навіть радіоточки дротового мовлення через нестачу грошей.

Серед видань національного рівня лідерами сільських жителів є газети "Урядовий кур'єр", "Голос України", "Сільські вісті", "Порадниця", які розміщують матеріали з вищезгаданих та інших правових питань. Хоча доволі високим рівнем довіри з боку сільських читачів користуються місцеві районні газети, в яких, зокрема, вміщуються статті про аграрну та земельну реформу, даються юридичні консультації та роз'яснення аграрного, земельного, господарського, сімейного, трудового, цивільного, кримінального та іншого законодавства.

Слід звернути увагу на те, що розповсюдження в сільській місцевості національного телебачення також не є достатнім. Як свідчить аналіз, аудиторія УТ-1 складає біля половини опитаних сільських жителів. Треба визнати, що лише на УТ-1 виходили і виходять передачі, які намагаються висвітлювати хід аграрної і земельної реформ на селі. Це "Сільський час", "Перехрестя", "Околиця". На інших каналах ці питання, які розраховані на сільську аудиторію, з'являються рідко. Звертає на себе увагу інфраструктура телебачення, яка на сьогодні майже занепадає. Звукове мовлення на селі також організовано незадовільно. В деяких населених пунктах, особливо західних районів області, не діють радіотрансляційні вузли.

Таким чином, здійснення в подальшому належної організації правового виховання, правового навчання та юридичного обслуговування сільського населення і сільськогоспо-дарських товаровиробників сприятиме покращенню юридичної грамотності селян та спеціалістів сільського господарства, недопущенню юридичних помилок, які пов'язані з діяльністю громадян та юридичних осіб в агропромисловому комплексі України. Вирішення цих питань позитивно вплине на своєчасний правовий захист селянства від несправедливих чи незаконних дій з боку державних і недержавних формувань та їх службових осіб. Отже, пропаганда поваги до праці на землі, відродження духовної і правової культури українського селянина, а також його економічно-майнова незалежність, може сприяти його подальшому духовному, культурному і правовому зростанню.

Література

ВІСНИК. Хмельницького інституту регіонального управління та права


 
 

Цікаве

Загрузка...