WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Критерії визначення розміру компенсації моральної шкоди у кримінальному судочинстві України - Реферат

Критерії визначення розміру компенсації моральної шкоди у кримінальному судочинстві України - Реферат

На підставі вищезазначених теоретичних досліджень можемо зробити висновок про те, що вони у своїй більшості характеризуються лише загальними критеріями, але починають розвиватися і спеціальні. Всі праці науковців заслуговують на увагу, усі вони зробили свій внесок у розвиток інституту компенсації моральної шкоди, намагаючись полегшити працю суддів та, головне, сприяти укріпленню принципу справедливої та достатньої компенсації моральної шкоди, завданої правопорушенням потерпілому.

Ми не вважаємо хибним твердження С А. Бєляцкіна про те, що запровадження таблиць та схем, встановлення певних такс створює лише ілюзію законності та зовнішнього порядку стосовно питання компенсації моральної шкоди. [2, с.38]. Хочаз цього приводу є й інші думки.

Так, К. Зернова пропонує встановити конкретні фіксовані розміри компенсації за кожен злочин, але які б мали змогу варіюватися в досить широких межах, залежно від того, наскільки сильною була моральна травма саме стосовно цього конкретного злочину, як глибоко вплинуло на психіку потерпілого діяння та деяких інших суб'єктивних моментів. [9, 5]. Впресітаінтернет-виданнях дуже часто трапляються публікації на кшталт того, що "Моральну шкоду можна виміряти так само точно, як температуру тіла" (заголовок статті Ніни Климковської). Авторка статті стверджує, що вагомі аргументи, необхідні для переконання судді з приводу заподіяння моральної шкоди та розміру її компенсації можуть надати кваліфіковані фахівці відділу Українського науково-дослідного інституту соціальної та судової психіатрії та наркології (далі - Інститут), провівши комплексне судове психолого-психіатричне дослідження (спеціальну фахову експертизу). Ця спеціальна експертиза, як стверджують фахівці Інституту, є "ноу-хау" цього наукового колективу. [11, 10].

Ми вважаємо найбільш прийнятним підходом у вирішенні питання визначення розміру компенсації моральної шкоди підхід вільного суддівського угляду який підтримують С А. Бєляцкін, М.С. Малеїн, В.П. Паліюк та інші, аргументуючи своє твердження тим, що суд може встановити обсяг компенсації моральної шкоди лише після з'ясування об'єктивної та суб'єктивної сторони завданого страждання. В самих критеріях, які вже розроблені, з'ясовуються саме ознаки суб'єктивної та об'єктивної сторін підходів для правильного визначення розміру компенсації моральної шкоди (наприклад, методика, запропонована СІ. Шимон, В.П. Паліюком та ін.).

Необхідним є зауважити, що критерії визначення розміру компенсації моральної шкоди покликані полегшити роботу судді з приводу справ стосовно цієї компенсації. Вони носять рекомендаційний характер і можуть застосовуватися у судовій практиці для більш правильного та справедливого вирішення питання стосовно заподіяної злочином моральної шкоди. Однак, сам інститут компенсації моральної шкоди має досить специфічний характер та не може повною мірою реалізувати себе в теперішньому законодавстві України. Ми вважаємо, що для повноти реалізації права потерпілої особи на справедливу компенсацію моральної шкоди, заподіяної злочином, необхідно застосувати, на рівні з законом, конкретні приклади з судової практики, що стосуються заподіяння злочином моральної шкоди та її компенсації, тобто це інститут, який може розвиватися тареально працювати на практичному "грунті", нареальних випадках з життя.

Доцільно було б створити єдину Українську комп'ютеризовану систему, в якій би зазначалися всі рішення, прийняті судами України, з питання відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок злочину. Це дозволило б суддям, керуючись своїм власним досвідом та досвідом своїх колег, приймати виважені та справедливі рішення стосовно оцінки розміру компенсації моральної шкоди, заподіяної злочином. Однак за нинішнього економічного стану нашої країни, на це розраховувати практично неможливо. Але, врахувавши проблемність питання компенсації моральної шкоди для кримінального судочинства та для суддів, можна було б запропонувати створити сьогодні хоча б базу даних щодо судових рішень, які вже набрали законної сили, стосовно тільки моральної шкоди, заподіяної злочином, та розміру її компенсації. На нашу думку, створення єдиної Української комп'ютеризованої системи дозволить якнайбільше мінімізувати існуючі недоліки нашої судової системи та цілком реалізувати право потерпілої особи на справедливу компенсацію моральної шкоди, заподіяної злочином.

До викладеного вище можна зробити такий висновок, що єдиної, заздалегідь встановленої методики обчислення розміру компенсації моральної шкоди немає і не може бути - це витікає з різноманіття життєвих ситуацій та специфіки самого інституту моральної шкоди. Для прийняття законного, обгрунтованого, справедливого судового рішення в частині компенсації моральної шкоди в кримінальному процесі суд повинен взяти до уваги як суб'єктивні особливості потерпілої особи, так і об'єктивну оцінку стосовно скоєного суспільством, оцінити всі конкретні обставини, як пом'якшуючі, так і обтяжуючі відповідальність за заподіяння моральної шкоди.

Література

1. Антосик СМ., Кокун О.М. Відшкодування моральної шкоди: психологічні аспекти // Адвокат. - 1996. –№4.

2. Беляцкин С.А. Возмещение морального (неимущественного) вреда. - Μ.: Юридическое бюро Городец , 1996. - 75 с.

3. Вісник Верховного Суду України. – 1997. –№ 4 (6). - С.39.

4. Гамбаров Ю. С. Курс гражданского права: В 2 т. - СПб.,1911. – Т. 1. – 779 с.

5. Грищук О.В. Окремі питання історії відшкодування моральної (немайнової) шкоди // Науковий вісник Волинського державного університету. Юридичні науки. –№ 2. – Луцьк, 1999. – С. 71.

6. Эрделевский A.M. Компенсация морального вреда в России и за рубежом. - М.: Форум-Инфра-М, 1997. - 240 с.

7. Эрделевский А. О размере возмещения морального вреда //Российская юстиция. - 1994. -№ 10.

8. Застосування кримінально-процесуального законодавства, що передбачає захист прав потерпілого (за матеріалами узагальненої судової практики) // Вісник Верховного Суду України. - 1999. –№ 1 (11). - C. 25-36.

9. Зернова Ε. Возмещение морального вреда, причиненного преступлением. Rambler: КОДЕКС info№ 11 (143) 6 марта 1996 статья 3, - 6 с.

10. Малеина М. Компенсация за неимущественный вред //Вестник Верховного Суда СССР. - 1995. –№ 5.

11. Ніна Климковсъка. Моральну шкоду можна виміряти так само точно, як температуру тіла //Хрещатик. - 2002. - 11 січня.

12. Палиюк В.П. Моральный вред. - Одесса: Юридическая академия, 2000 . -195 с.

13. Практика розгляду в кримінальному судочинстві позовів про компенсацію моральної шкоди, заподіяної злочином // Вісник Верховного Суду України. - 2000. - №4 (20). - С 29-40.

14. Цивільний кодекс України. -К.: Атіка, 2003. - 416 с

15. Черданчук В. До питання про методику визначення розміру відшкодування моральної шкоди, заподіяної працівникові //Предпринимательство, хазяйство и право. - 2000. –№5.

16. Шимон С. Про розмір відшкодування моральної шкоди // Право України. - 1998. -№12.


 
 

Цікаве

Загрузка...