WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Адміністративно-правовий статус громадських об"єднань - Реферат

Адміністративно-правовий статус громадських об"єднань - Реферат

органам державної виконавчої влади.
С т а т т я 18. Символіка об"єднань громадян
Об"єднання громадян можуть використовувати свою власну символіку.
С т а т т я 19. Припинення діяльності об"єднання громадян
Припинення діяльності об"єднання громадян може бути проведено шляхом його реорганізації або ліквідації.
ІУ. ПРАВА ОБ"ЄДНАНЬ, ГОСПОДАРСЬКА ТА ІНША КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
С т а т т я 20. Права зареєстрованих об"єднань громадян
Для здійсненняцілей і завдань, визначених у статутних документах, зареєстровані об"єднання громадян користуються правом:
виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;
брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи;
ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об"єднання громадян, надавати допомогу у їх створенні;
створювати установи та організації;
одержувати від органів державної влади і кправління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
вносити пропозиції до органів влади і управління;
розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;
засновувати засоби масової інформації.
С т а т т я 21. Власність об"єднань громадян
Об"єднання громадян може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення його статутної діяльності.
С т а т т я 22. Обмеження щодо одержання коштів та іншого майна політичними партіями, їх установами та організаціями
Політичним партіям, їх установам та організаціям забороняється прямо або опосередковано отримувати кошти та інше майно від:
іноземних держав та організацій, міжнародних організацій, іноземних громадян та осіб баз громадянства;
державних органів, державних підприємств, установ та організацій, крім випадків передбачених законами України;
підприємств, створених на основі змішаної форми власності, якщо участь держави або іноземного учасника в них перевищує 20 відсотків;
нелегалізованих об"єднань громадян;
анонімних пожертвувачів.
Політичні партії не мають права одержувати доходи від акцій та інших цінних паперів, їм забороняється мати рахунки в іноземних банках та зберігати в них коштовності.
С т а т т я 23. Здійснення права власності
Право власності об"єднань громадян реалізують їх вищі статутні управління в порядку, передбаченому законодавством України та статутними документами.
С т а т т я 24. Господарська та інша комерційна діяльність
З метою виконання статутних завдань і цілей зареєсьровані об"єднання громадян можуть здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичниї особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством.
У. НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОБ"ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
С т а т т я 25. Державний нагляд та контроль за діяльністю об"єднань громадян
Державний контроль за діяльністю об"єднань громадян здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.
С т а т т я 26. Порядок здійснення фінансового контролю
Об"єднання громадян у встановленому порядку подають фінансовим органам декларації про свої доходи та витрати.
С т а т т я 27. Відповідальність за порушення законодавства
Посадові особи легалуючих об"єднань громадян та громадяни за порушення законодавства про об"єднання громадян несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність.
С т а т т я 28. Види стягнення
За порушення законодавства до об"єднань громадян можуть бути застосовані такі стягнення:
попередження;
штраф;
тимчасова заборона окремих видів діяльності;
тимчасова заборона діяльності;
примусовий розпуск.
С т а т т я 29. Попередження
При вчиненні об"єднанням громадян правопорушення, яке тягне за собою обов"язкового застосування іншого виду стягнення, передбаченого цим Законом, відповідний легалізуючий орган виносить письмове попередження.
С т а т т я 30. Штраф
В разі грубого або систематичного вчинення правопорушень за поданням легалізуючого органу або прокурора на об"єднання громадян може бути накладений штраф в судовому порядку.
С т а т т я 31. Тимчасова заборона окремих видів діяльності або всієї діяльності об"єднання громадян
З метою припинення незаконної діяльності об"єднання громадян за поданням легалізуючого органу або прокурора суд може тимчасово заборонити окремі види діяльності або тимчасово заборонити діяльність об"єднання громадян на строк до трьох місяців.
При усуненні причин, що стали підставою для тимчасової заборони, за клопотанням об"єднання громадян його діяльність може бути відновлена судом в повному обсязі.
С т а т т я 32. Примусовий розпуск об"єднання громадян
За поданням легалізуючого органу або прокурора рішенням суду об"єднання громадян примусово розпускається у випадках:
1) вчинення дій, передбачених ст. 4 цього Закону;
2) систематичного або грудого порушення вимог ст. 22 цього Закону;
3) зменшення кількості членів політичної партії до числа, коли вона не визнається як така.
Рішення про розпусквсеукраїнських та міжнародних об"єднань громадян приймається Конституційним Судом України.
УІ. МІЖНАРОДНІ ЗВ"ЯЗКИ ОБ"ЄДНАННЬ ГРОМАДЯН. МІЖНАРОДНІ ОБ"ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН
С т а т т я 33. Міжнародні зв"язки об"єднань громадян
Громадські організації, їх спілки відповідно до своїх статутів можуть засновувати або вступати в міжнародні громадські організації, утворювати міжнародні спілки об"єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв"язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов"язанням України.
Політичні партії мають право засновувати або вступати в міжнародні спілки, статутами яких передбачено створення лише консультативних або координуючих центральних органів.
С т а т т я 34. Міжнародні громадські організації. Філіали іноземних громадських організацій
Міжнародні громадські організації, філіали, відділення, представництва, інші структурні осередки громадських організацій іноземних держав на території України діють відповідно до цього Закону, інших законодавчих актів України.
Висновок
В даній курсовій роботі, тема якої адміністративно-правовий статус громадстких об"єднань, ми розглянули слідуючі питання:
-поняття і види об"єднань громадян;
-відмінні ознаки об"єднань і державних органів: аспекти співробітництва;
-легалізація та правосуб"єктивність об"єднань громадян;
-відповідальність за порушення законодавства.
А також дали визначення основних понять і канонів, які стосуються до об"єднань громадян.
Список використаних першоджерел.
1. Адміністративне право: Курс лекцій: для студентів юридичних вузів та факультетів. - К.: Вентурі, 1996. - 208 ст.
2. Адміністративне право. Підручник під редакцією Павловського Р.С., К.: Вища школа . ; 1986р.
3. Адміністративне право. Підручник під редакцією Попова В.І. та Студенткіна М.С., М.: Юридична література.; 1988р.
4. Закон України "Про об"єднання громадян" , 1992 р.
5. Постанова Верховної Ради України "Про порядок впровадження в дію Закону України "Про об"єднання громадян", 1992 р.

 
 

Цікаве

Загрузка...