WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Адміністративно-правовий статус громадських об"єднань - Реферат

Адміністративно-правовий статус громадських об"єднань - Реферат

закріпленим загальною декларацією прав людини, і гарантується Конституцією та заеонодавством України. Держава сприяє розвитку політичної иа громадської активності, творчої ініціативи громадян і створює рівні умови для діяльлності їх об"єднань.
І. Загальні положення.
С т а т т я 1. Об"єднання громадян.
Об"єднанням громадян є добровільне громадське формування, створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод.
Об"єднання громадян, незалежно від назви (рух, конгрес, асоціація, спілка тощо) відповідно до цього Закону визнається політичною партією або громадською організацією.
Для цього Закону не поширюється на релігійні, кооперативні організації, об"єднання громадян, що мають основною метою одержання прибутків, комерційні фонди, органи місцевого та регіонального самоврядування (в тому числі ради і комітети мікрорацонів, будинкові, вуличні, квартальні, сільські, селищні комітети), органи громадської самодіяльності (народні дружини, товариські суди тощо), інші об"єднання громадян, порядок створення і діяльності яких визначається відповідним законодавством.
Особливості правового регулювання діяльності профспілок визначаються Законом України про профспілки.
С т а т т я 2. Політична партія.
Плітичною партією є об"єднання громадян - прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, які мають головною метою участь у вироблені державної політики, формуванні огранів влади, місцевого та регіонального самоврядування і представництво в їх складі.
С т а т т я 3. Громадські організації.
Громадською організацією є об"єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів.
С т а т т я 4. Обмеження на створення і діяльність об"єднань громадян.
Не підлягають легалізації, а діяльність легалізованих об"єднань громадян забороняється у судовому порядку, коли їх метою є:
зміна шляхом насильства конституційного ладу і в будь-якій протизаконній формі територіальної цілісності держави;
підрив безпеки держави у формі ведення діяльності на користь іноземних держав;
пропаганда війни, насильства чи жорстокості, фашизму та неофашизму;
розпалювання національної та релігійної ворожнечі;
створення незаконних воєнізованих формувань;
обмеження загальновизнаних прав людини.
С т а т т я 5. Законодавство про об"єднання громадян.
ІІ. Засади діяльності та статус об"єднань громадян.
С т а т т я 6. Принципис творення та діяльності громадян.
Об"єднання громадян створюються і діють ан основі добровільності, рівноправності їх членів (учасників), самоврядування, законності та гласності. Вони вільні у виборі напрямків своєї діяльності.
Обмеження діяльності об"єднань громадян може встановлюватись тільки Конституцією та законами України.
Всі основні питання діяльності об"єднань громадян повинні вирішуватись на зборах всіх членів або представників членів об"єднання.
Об"єднання громадян повинно регулярно обнародувати свої документи, склад керівництва, дані про джерела фінансування та витрати.
С т а т т я 7. Заборонення обмеження прав і свобод громадян у зв"язку з їх належністю або неналежностю до об"єднань громадян.
Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об"єднання громадян. Належність чи неналежність до об"єднань громадян не може бути підставою для обмеження прав і свобод або надання державою будь-яких пільг чи переваг.
С т а т т я 8. Держава та об"єднання громадян.
Держава забезпечує додержання прав і законних інтересів об"єднань громадян, легалізованих у порядку, передбаченому цим Законом.
С т а т т я 9. Статус об"єднань громадян.
Об"єднання громадян України утворюються і діють з всеукраїнським, місцевим та міжнародним статусом.
До всеукраїнських об"єднань громадян належать об"єднання, діяльність яких поширюються на територію всієї України і які мають місцеві осередки у бідьшості її областей.
До місцевих об"єднань належать об"єднання, діяльність яких поширюється на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці або регіону. Територія діяльності самостійно визначається об"єднанням громадян.
Громадська організація є міжнародною, якщо її діяльність поширюється на територію України і хоча б на територію однієї іншої держави.
Політичні партії в Україні створюються і діють з всеукраїнським статусом.
С т а т т я 10. Спілки об"єднань громадян
Об"єднання громадян мають право на добровільних засадах засновувати або вступати між собою в спілки (союзи, асоціації тощо), утворювати блоки та коаліції, укладати між собою угоди про співробітництво і взаємодопомогу.
Створення і легалізація спілок об"єднань громадян, порядок їх діяльності та ліквідації здійснюються відповідно до цього закону.
ІІІ. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ"ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН
С т а т т я 11. Засновники об"єднань громадян
Засновниками громадських організацій можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, які досягли 18 років, а молодіжних та дитячих організацій - 15-річного віку.
С т а т т я 12. Членство об"єднань громадян
Членами громадських організацій, крім молодіжних та дитячих, можуть бути особи, які досягли 14 років. Вік членів молодіжних та дитячих громадських організацій встановлюється їх статутами.
С т а т т я 13. Статут об"єднань громадян
Об"єднання громадян дії на основі статуту.
Статут об"єднання громадян повинен містити:
1) назву об"єднання громадян, його статус та юридичну адресу;
2) мету та завдання об"єднання громадян;
3)умови і порядок прийому вчлени об"єднання громадян, вибуття з нього;
4) права і обов"язки членів;
5) порядок утворення і діяльності статутних органів об"єднання, місцевих осередків та їх повноваження;
6) джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна об"єднання, порядок звітності, контролю, здійснення господарської та іншої діяльності, необхідної для виконання статутних завдань;
7) порядок внесення змін і доповнень до статуту;
8) порядок припинення діяльності об"єднання і вирішення майнових питань, пов"язаних з його ліквідацією.
Статут об"єднання громадян не повинен суперечити законодавству України.
С т а т т я 14. Легалізація об"єднань громадян
Легалізація об"єднання громадян здійснюється шляхом їх реєстрації або повідомлення про заснування.
С т а т т я 15. Реєстрація об"єднань громадян
Для реєстрації об"єднань громадян його засновники подають заяву. До заяви додаються статут, протокол установчого з"їзду або загальних зборів, відомості про склад керівництва центральних статутних органів, дані про місцеві осередки, документи про сплату реєстраційного збору. Політичні партії подають також свої програмні документи.
С т а т т я 16. Відмова у реєстрації
У реєстрації об"єднанню громадян може бути відмовлено, якщо його статутні документи або інші документи, подані для реєстрації об"єднання, суперечать законодавству України.
С т а т т я 17. Повідомлення про заснування
Громадські організації, їх спілки можуть легалізувати своє заснування шляхом письмового повідомлення відповідно Міністерству юстиції України, місцевим

 
 

Цікаве

Загрузка...