WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Перевірка можливості використання результатів оперативно-розшукової діяльності при провадженні в кримінальних справах - Реферат

Перевірка можливості використання результатів оперативно-розшукової діяльності при провадженні в кримінальних справах - Реферат

органів і установ Державного департаменту України з питань виконання покарань - оперативними підрозділами;

розвідувального органу Міністерства оборони України - оперативними, оперативно-технічними, власної безпеки.

Проведення оперативно-розшукової діяльності іншими підрозділами зазначених органів, підрозділами інших міністерств, відомств, громадськими, приватними організаціями та особами забороняється.

Однак, для виконання окремих доручень в ході проведення оперативно-розшукової діяльності можуть залучатись працівники інших підрозділів (ч. 4 ст. 8 Закону про ОРД).

Четверте. Чи відповідали заходи, які здійснювалися в процесі ОРД, в результаті яких одержана інформація, що подається, вимогам ст. 8 Закону про ОРД і ст.ст. 12, 15 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю", ст.ст. 4, 5 Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними".

Іншими словами, чи передбачає закон можливість провадження тих чи інших ОРЗ.

П'яте. Чи дотримані додаткові умови для провадження окремих ОРЗ?

Так, згідно п. 8 ч. 1 ст. 8 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" проникнення в злочинну групу негласного працівника оперативного підрозділу або особи, яка співробітничає з ним здійснюється тільки на підставі відповідної постанови, яка затверджується начальником відповідного органу.

Це правило має важливе значення, оскільки вказаний ОРЗ носить особливо гострий характер і потрібні особливі заходи застереження, щоб не допустити настання небажаних наслідків. Затвердження рішення начальником органу, який здійснює ОРД, - одна з таких гарантій.

Шосте. Чи дотриманий встановлений законом особливий порядок проведення ОРЗ, які зв'язані з обмеженням деяких конституційних прав громадян?

Згідно ст.ст. 30, 31 Конституції України обмеження таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, а також недоторканності житла допускається тільки на підставі рішення суду.

До числа оперативно-розшукових заходів, які обмежують вказані права, згідно ч. 2 ст. 8 Закону про ОРД, відносяться:

- негласне проникнення до житла чи іншого володіння особи (п. 7 ч. 1 ст. 8).

На наш погляд, тут мається на увазі не тільки фізичне проникнення, але й випадки, коли спостереження чи обстеження ведеться ззовні, за допомогою технічних засобів;

- зняття інформації з каналів зв'язку (п. 9 ч. 1 ст. 8);

- контроль за листуванням, телефонними розмовами, телеграфною та іншою кореспонденцією (п. 10 ч. 1 ст. 8);

- застосування інших технічних засобів одержання інформації (п. 11 ч. 1ст. 8).

Вказані ОРЗ проводяться за рішенням суду прийнятим за поданням керівника відповідного оперативного підрозділу або його заступника. Про отримання такого дозволу суду або про відмову в ньому зазначені особи повідомляють прокурору протягом доби. Застосування цих заходів проводиться виключно з метою запобігти злочинові чи з'ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншим способом одержати інформацію неможливо.

Вказані обмеження прав і свобод людини та юридичних осіб під час здійснення оперативно-розшукової діяльності повинні носити винятковий і тимчасовий характер і можуть застосовуватись лише щодо особи, в діях якої є ознаки тяжкого або особливо тяжкого злочину та з метою захисту прав і свобод інших осіб, безпеки суспільства.

У разі оперативної необхідності невідкладного здійснення цих заходів оперативно-розшукові підрозділи зобов'язані протягом 24 годин повідомити суд або прокурора про застосування та підстави для їх проведення (ст. 9 Закону про ОРД).

Сьоме. Чи дотримані передбачені гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності (ст. 91 Закону про ОРД)?

Це, зокрема, такі:

- чи було заведено оперативно-розшукову справу. Про її заведення виноситься постанова, яка затверджується начальником або уповноваженим заступником начальника органу, якому надано право проводити ОРД;

- чи не були порушені права і свободи людини та юридичних осіб, за виключенням випадків і в порядку передбаченому законом;

- чи отримано дозвіл керівника відповідного оперативного підрозділу за наявності достатніх підстав для проведення ОРД;

- чи врахована відповідність ОРЗ ступеню суспільної небезпеки злочинних посягань та загрозі інтересам суспільства і держави;

- чи не були з метою одержання інформації застосовані технічні засоби, психотропні, хімічні та інші речовини, які пригнічують волю або завдають шкоди здоров'ю людей та навколишньому середовищу.

Восьме. Чи дотримані встановлені законом (ст. 91 Закону про ОРД) строки здійснення оперативно-розшукової діяльності, законності їх продовження, припинення і поновлення обчислення строків ведення оперативно-розшукової справи?

Дев'яте. Чи дотримані положення закону про недоторканність окремих посадових осіб?

Згідно з Конституцією України [6] до числа таких осіб відносяться:

- народні депутати (ст. 80);

- Президент України (ст. 105);

- судді (ст. 126).

Так, наприклад, згідно ч. 2 ст. 27 Закону України "Про статус народного депутата України", порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції та застосування інших заходів, що відповідно до закону обмежують права і свободи народного депутата, допускаються лише у разі, коли Верховною Радою України надано згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

При перевірці законності проведення оперативно-розшукових заходів, результати яких подані для використання в доказуванні, може виникнути питання якою мірою допущені порушення впливають на можливість використання отриманих даних. В юридичній літературі має місце думка, що закон не передбачає визнання результатів ОРЗ, проведених з порушенням закону, нікчемними. Санкції нікчемності не виводяться і шляхом логічного аналізу нормативних приписів Закону про ОРД5. На нашу думку, таке твердження суперечить ст. 4 Закону України про ОРД (а також і ст. 3 Закону РФ про ОРД), що визначає принципи оперативно-розшукової діяльності, згідно з якою дана діяльність "грунтується на принципах законності, дотримання прав і свобод людини".

Згідно п. 9 ст. 14 Закону України про ОРД, а також наказу Генерального прокурора України №4/1 від 28 жовтня 2002 року "Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність" прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення ОРД, вживає заходів щодо усунення порушень законності під час її проведення і щодо притягнення винних до встановленої законом відповідальності. Було б досить дивно, якби в таких випадках в доказуванні у кримінальній справі використовувалися б незаконно отримані дані.

Автори вищевказаного коментарю вказують, що порушення закону, яке допущено, скажімо, при отримані оперативним шляхом матеріального предмета "знаходиться поза рамками кримінального процесу і не означає порушення передбаченої кримінально-процесуальним законом процедури формування речових доказів"6. Але ж передбачене в ст. 62 Конституції України положення, що обвинувачення не може грунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, на наш погляд, поширюється і на допроцесуальні способи отримання інформації, яка може потім використовуватися при формуванні доказів. Згідно ч. 2 ст. 66 КПК учасники процесу вправі подавати докази. Пошук, виявлення "майбутніх" доказів знаходиться за межами процесу. Але ж звідси не випливає, що названа діяльність може здійснюватися протизаконними способами, наприклад шляхом підкупу або залякування майбутнього свідка, вилучення яких-небудь предметів в результаті незаконного проникнення в житло і т.п.?

Так само й не можна використовувати в доказуванні дані, одержані особами, які неправомочні здійснювати ОРД; шляхом проведення ОРЗ, не передбачених законом або за відсутності передбачених законом підстав (скажімо, шляхом прослуховування телефонних розмов або проникнення в житло без судового рішення і т.п.).

Використання в доказуванні будь-якої протизаконно добутої інформації (в тому числі й отриманої оперативним шляхом) означало б явний відступ від одного з основних принципів судочинства, що можна розцінювати як заохочення свавілля.

Література

ВІСНИК. Хмельницького інституту регіонального управління та права


 
 

Цікаве

Загрузка...