WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Арешт як вид кримінального покарання - Реферат

Арешт як вид кримінального покарання - Реферат

До недоліків нового КК 2001 р. треба віднести і те, що в системі кримінальних покарань арешт вважається більш м'яким видом покарання, ніж обмеження волі. Таке положення є нелогічним, оскільки відповідно до ст. 61 КК обмеження волі полягає у триманні особи в кримінально-виконавчих установах відкритого типу без ізоляції від суспільства в умовах здійснення за нею нагляду з обов'язковим залученням засудженого до праці. Арешт же є видом позбавлення волі. Тобто при арешті відбувається ізоляція засудженого. Крім того, те, що арешт є більш суворим видом кримінального покарання, ніж обмеження волі, випливає і зі ст. 72 КК, коли йдеться про правила складання покарань. Там вказується, що одному дню позбавлення волі відповідають один день арешту та два дні обмеження волі. На наш погляд, щодо розміщення арешту в системі кримінальних покарань знову ж таки більш послідовним є КК Російської Федерації, де арешт розміщений після позбавлення волі на певний строк, а вже потім йде такий вид покарання, як обмеження волі (ст. 44) [11].

Ще одна проблема, на яку ми хочемо звернути увагу, стосується застосування цього покарання щодо неповнолітніх. В ст. 101 КК передбачено можливість застосування арешту тільки щодо неповнолітніх, які досягай на момент постановления вироку шістнадцятирічного віку. Ще під час обговорення другої редакції проекту було запропоновано зменшити цей вік до чотирнадцяти років, проте ця пропозиція не була прийнята з огляду на недоцільність застосування арешту до малолітніх [6]. На нашу думку, таке з першого погляду гуманне рішення може призвести до того, що до неповнолітніх, які не досягай шістнадцятирічного віку, перелік кримінальних покарань буде зменшено, а отже, зросте відсоток застосування до них за злочини невеликої тяжкості покарання у виді позбавлення волі на певний строк в тих випадках, коли судом буде визнано необхідним все ж таки ізолювати неповнолітнього.

Треба погодитись з В.М. Хомичем, який підтримує тих зарубіжних законодавців, які допускають таку форму молодіжного арешту як відбуття його в кінці тижня, коли неповнолітній відбуває арешт у вихідні дні [13, 56]. Домашній арешт для неповнолітніх передбачено, зокрема, у Великобританії законом 1998 р. "Про злочини та порушення громадського порядку" [17, 18-19]. Подібну думку висловлювала і Н.І. Крюкова, щоправда, коли зазначала взагалі про короткочасне позбавлення волі неповнолітніх. Вона пропонувала дозволити відбуття такого виду покарання неповнолітнім за місцем проживання або в арештних будинках, зокрема, у нічний час доби, у святкові дні або по суботах та неділях [3, 406]. До речі, в ст.33 КК Іспанії встановлено, що таке покарання, як арешт взагалі відбувається тільки у вихідні дні [10].

Таке "розбавлення" арешту змінює певною мірою його призначення бути "шоковою" карою. Ізоляція по суботах та неділях, а також у вільний від навчання чи роботи час інакше буде сприйматись неповнолітнім, ніж тоді, коли він буде ізольований від близьких та попереднього оточення протягом безперервного строку. Але допустити існування такої форми арешту цілком можливо, коли передбачити, що вона може застосовуватись тільки щодо неповнолітніх віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років. В такий спосіб негативні наслідки від застосування арешту до вказаної категорії неповнолітніх будуть зведені до мінімуму. Причому така форма арешту не буде завдавати шкоди і навчанню неповнолітнього, навпаки, за належної організації виховної та навчальної роботи в установах, які будуть виконувати цей вид покарання, неповнолітні в умовах суворого режиму зможуть суттєво підвищити свій загальноосвітній рівень. В даному випадку все буде залежати від того, яким чином буде організоване виконання цього виду покарання, яка матеріальна база буде у цих установах, а також від професійних якостей персоналу, який буде проводити роботу з неповнолітніми.

Література

1. Костанов Ю.А. Краткие сроки лишения свободы и их эффективность: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.08.- Ростов н/Д, 1978.- 177 с.

2. Кривоченко Л.Н. Борьба с преступностью несовершеннолетних по советскому уголовному праву: Автореф. duce... канд. юрид. наук: 12.00.08 -X.: Харък. юрид. ин-т., 1967.- 26 с.

3. Крюкова Н.И. Преступность несовершеннолетних в России, её причины и пути преодоления: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.08. –М., 1997. - 455 с.

4. Мельникова Ю.Б. Исправительные работы и краткие сроки лишения свободы. /// Наказания, не связанные с лишением свободы /Подред. ИМ. Гальперина.- М.: Юрид. лит., 1972. - С. 59-60.

5. Минская В. Новые виды наказаний //Российская юстиция. - 1997. - № 2. - С. 17-18.

6. Порівняльна таблиця до проекту Закону України Кримінальний кодекс України (Загальна частина) /Кабінет Міністрів України. Реєстраційний № 1029 (Друге читання).

7. Сборник постановлений Пленума Верховного Суда СССР 1924-1963 гг.- М.: Известия Советов депутатов трудящихся СССР, 1964. - 480 с.

8. Сперанский К.К. Уголовно-правовая борьба с преступлениями несовершеннолетних и против несовершеннолетних.- Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского ун-та, 1991.- 180 с.

9. Стручков НА. Уголовная ответственность u её реализация в борьбе с преступностью.-Саратов: Изд-во Саратовского у-та, 1978. -288 с.

10. Уголовный кодекс Испании /Под ред. и с пред. д.ю.н., проф. Н.Ф. Кузнецовой и д.ю.н., проф. Ф.М. Решетникова.- М.: ЗЕРЦАЛО, 1998. - 218 с.

11. Уголовный кодекс Российской Федерации. Официальный текст по состоянию на 1 января 2000 года. М.: ACT, 2000. - 160 с.

12. Фефелов П.А. Общественная опасность деяния и совершенствование системы наказаний // Советское государство и право. -1987. - № 12. – С. 93-98.

13. Хомич В.М. Формы реализации уголовной ответственности.- Мн.: Белгосуниверситет, 1998. –132 с.

14. Хохряков Г. Ф. Наказание в виде лишения свободы: оценка эффективности // Советское государство и право. - 1989. - № 2. - С. 65-73.

15. Чернышев А.И. Особенности преступлений и наказаний несовершеннолетних по советскому уголовному праву: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.08. - Томск, 1970. -416 с.

16. Шумихин В. Арест как вид уголовного наказания //Советская юстиция. –1989. –№ 4. -С. 10.

17. No more excuses - a new approach to tackling youth crime in England and Wales.- London, Home office. – 1997. –43 p.


 
 

Цікаве

Загрузка...