WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Визначення та класифікація функцій громадських організацій України - Реферат

Визначення та класифікація функцій громадських організацій України - Реферат

Класифікувати функції громадської організації необхідно за об'єктами, сферами життя, в яких здійснюється діяльність відповідної організації: соціальні, культурні, екологічні, економічні та політичні функції. Причому дві останні будуть найменш характерними для громадських організацій.

Залежно від спрямованості діяльності громадських організацій об'єктні функції поділяються назовнішні і внутрішні. До внутрішніх функцій належать: установча, організаційна функція; управлінська функція; розширення кола членів громадської організації (агітація, пропаганда своєї діяльності); здійснення комерційної, підприємницької діяльності, що є необхідною для реалізації функцій та завдань громадської організації (наприклад, зайняття видавничою діяльність та поширення видавничої продукції); регулювання відносин (в т.ч. і майнових) між осередками громадської організації; правотворча (створення корпоративних норм та закріплення їх в статуті) та інші.

Зовнішні функції: діяльність громадських організацій, спрямована на виявлення спільних інтересів окремих груп населення; діяльність громадських організацій, спрямована на забезпечення та реалізацію прав і свобод людини і громадянина; діяльність громадських організацій, спрямована на охорону прав і свобод людини і громадянина; створення сприятливих умов громадянам для реального користування своїми правами та обов'язками; правотворча (участь у розробці законопроектів); співпраця з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та об'єднаннями громадян; благодійницька (надання допомоги); інформаційна; консультаційна, дорадча та ін.

Специфічним, відмінним від наведених вище буде розуміння зовнішніх функцій для громадських організацій з міжнародним статусом, діяльність яких безпосередньо пов'язана із налагодженням активних контактів та спілкування з громадськими організаціями інших країн та міжнародними об'єднаннями громадян. Для таких організацій будуть властиві такі функції: розвиток та вдосконалення зв'язків з громадськими організаціями інших держав; підтримка та участь міжнародних громадсько-політичних рухів: проти війни та тероризму, проти СНІДу проти глобалізації, захист прав дітей, жінок, національних меншин та ін.

Окремо слід відзначати загальні функції, які властиві об'єднанням громадських організацій (спілки, фонди, асоціації тощо): координація діяльності своїх членів; представництво та захист їх спільних інтересів; обмін досвідом; вибір пріоритетних напрямків діяльності для своїх членів; розробка та реалізація спільних програм; представництво інтересів громадських організацій в органах державної влади; взаємодія з державним та недержавним комерційним секторами, засобами масової інформації; організація суспільної експертизи проектів законів, нормативних актів та соціально вагомих рішень. Прикладами таких об'єднань громадських організацій виступають: Український національний комітет молодіжних організацій, який є незалежною неурядовою організацією і має статус всеукраїнської спілки молодіжних та дитячих громадських організацій; Коаліція українських громадських організацій "Свобода вибору"; Федерація профспілок України та багато інших.

За суб'єктами, на захист прав та інтересів котрих спрямована діяльність даної організації, функції можна поділити на функції молодіжних, дитячих, жіночих, авторських, ветеранських, споживацьких організацій та ін. Така диференціація функцій є закономірною, оскільки кожна із зазначених організацій має свою особливу природу та своєрідний механізм реалізації функцій.

Ще одним критерієм класифікації функції є сукупність способів, засобів, методів діяльності, яка ведеться громадською організацією. Всі зазначені критерії знаходяться в певній послідовності та є необхідними для реалізації функцій. До таких функцій належать: правозахисні (правоохоронні), соціального контролю, організаційні, фінансові, матеріально-технічні, інформаційні, нормотворчі функції. Зазначені функції є загальними для всіх організаційно-правових форм громадських організацій та тісно пов'язані з об'єктними функціями, реалізація яких може відбуватися тільки завдяки системі технологічних функцій.

Для ефективного функціонування системи громадських організацій необхідною є реалізація всього комплексу їх основних функцій, які взаємопов'язані між собою та становлять єдину цілісну систему. Функції громадських організацій повинні здійснюватися на таких засадах: єдності суб'єкта та об'єкта діяльності, економічної та фінансової незалежності, самостійності і незалежності в межах своєї компетенції.

Аналізуючи проблеми практичної реалізації функції громадських організацій визначимо поняття механізму здійснення функцій як комплексну системну категорію, що є сукупністю правових, організаційних, територіальних, матеріально-фінансових та інших засобів, необхідних для втілення в життя будь-якого рішення в інтересах суб'єктів на реалізацію та захист прав котрих спрямована діяльність організації. Розробляючи механізм здійснення функцій, слід брати до уваги специфіку та статус конкретної організації, її організаційно-правову форму територіальні межі здійснення функцій, форми і методи діяльності організації. Нормативно-правовою основою такого механізму буде сукупність законодавчих та корпоративних актів, які визначають цілі та завдання організації, її компетенцію, принципи побудови та функціонування, встановлюють організаційно-правові форми та методи її діяльності. Ефективність механізму здійснення функцій громадської організації залежить від організаційно-правового забезпечення її діяльності, складовими якого є такі елементи: установчі документи (статут, положення); найменування та символіка організації; атрибути (печатка, штампи, бланки); місце знаходження організації; самостійний бухгалтерський баланс; організаційна структура; матеріально-фінансове забезпечення організації.

Таким чином, беручи до уваги основні властивості функцій (загальність, стабільність) та мету, на досягнення якої спрямовується вся діяльність конкретної громадської організації, функції громадських організацій слід визначити як головні напрями і види діяльності громадських організацій, що характеризують їх суть та соціальне призначення та обумовлені статутними задачами та цілями організацій. Функції не слід ототожнювати з такими категоріями, як „завдання", „принципи", „компетенція". Функції зумовлені юридичною природою громадських організації, їх місцем в системі суспільного ладу, завданнями та цілями, на досягнення яких спрямована їх діяльність, а також мають недержавну природу.

Література

1. Рожко И.Н. Общественные организации трудящихся в политической организации советского общества. Ситемный анализ: Автореферат дис. ... канд. юрид. наук. - М., 1973. - С.10

2. Юридична енциклопедія: В 6т./Редкол.: Ю.С.Шемшученко та ін. -К.:Укр.енцикл., 2001. -Т. 3. - С.196.

3. Дробуш LB. Функції представницьких органів місцевого самоврядування /Автореферат дис. ... канд. юрид. наук. -К., 2002. -С.7

4. Общественные организации в политической системе / Отв. ред. проф. Ц.А. Ямполъская. -М.: Наука, 1998.- С.20


 
 

Цікаве

Загрузка...