WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Система судових проваджень у справах, які виникають з публічних правовідносин - Реферат

Система судових проваджень у справах, які виникають з публічних правовідносин - Реферат

Тому категорії адміністративних судових проваджень слід розрізняти на: загальні правила розгляду та вирішення справ про оскарження владної діяльності та спеціальні категорії справ провадження з публічно-правових відносин.

Нормами глави 31-А ЦПК охоплюється вся управлінська діяльність, яка здійснюється державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними, посадовими та службовими особами. Однак окремі категорії справ характеризуються певними особливостями, які вирізняють їх із загального обсягу справ, що стосуються захисту прав, свобод та законних інтересів у публічній управлінській сфері. Ці особливості зумовлені змістом матеріально-правових норм та самим характером цих правовідносин. Це, в свою чергу, стосується багатьох процесуальних інститутів, а саме: кола заінтересованих осіб, які можуть звернутися до суду; строків звернення; родової та територіальної підсудності; форми та змісту звернення; порушення справи та його наслідків; підготовки справи до судового розгляду; кола осіб, які беруть участь у справі; строків розгляду справи; предмету судового дослідження; змісту судового рішення; можливості його оскарження, вступу його у законну силу та виконання.

Заметою судової діяльності справи щодо забезпечення законності поділяються на справи з приводу поновлення порушеного суб'єктивного права і справи про недопущення такого порушення. Такі види судової діяльності ще можна назвати наступним (послідуючим) та попереднім судовим контролем8. У чинному законодавстві України переважають справи про послідуючий контроль, коли предметом судової перевірки є рішення, дії чи бездіяльність управлінських органів. Хоча є випадки, в яких суд так би мовити "санкціонує" діяльність органу чи особи або сам притягує особу до відповідальності. Особливість полягає у тому, що суд фактично вирішує питання, яке по суті входить до владних повноважень органу державної влади, органу місцевого самоврядування. Однак, у випадках, передбачених законом, саме на суд виправдано покладається обов'язок вирішити правове питання, яке має істотне значення, і повноважень відповідного органу державної влади чи місцевого самоврядування недостатньо. Причому слід зазначити, що у процесуальному законодавстві взагалі відсутні загальні правила розгляду та вирішення справ, які носять попередньо-перевірочний характер.

Окрім цього, адміністративні судові провадження можуть бути згруповані залежно від нормативного визначення на: провадження, які визначені процесуальним законодавством, та провадження, особливості розгляду та вирішення яких визначені іншими актами законодавства. Такий поділ зумовлений тим, що низка нормативно-правових актів, які регулюють відносини у публічній сфері, містять процесуальні норми, визначають особливості розгляду та вирішення окремих справ адміністративної юрисдикції. До них можна віднести, наприклад, справи за заявами про припинення чи призупинення діяльності політичних партій (ст. 5 Закону України "Про політичні партії в Україні"9), за скаргами повітряних перевізників на постанови органів охорони державного кордону України (ст. 13 Закону України "Про відповідальність за повітряні перевезення пасажирів через державний кордон України без належних документів для в'їзду в Україну"10), осіб, які претендують на отримання статусу біженця та на рішення з приводу видворення осіб з території України (ст. 16 Закону України "Про біженців", ст. 32 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства").

За галузевою приналежністю спору, який є предметом судового розгляду та вирішення, судові провадження можна поділити на такі, що виникають з конституційних, зокрема виборчих, адміністративних, фінансових, зокрема податкових, та інших публічно-правових відносин.

Захист прав фізичних та юридичних осіб у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх службовими та посадовими особами може здійснюватися у порядку адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства. Зважаючи на це, законом повинні бути встановлені чіткі критерії визначення кола справ адміністративної юрисдикції та правила відмежування їх від справ цивільної, господарської та кримінальної юрисдикції.

На окрему увагу заслуговує проблема, що закладена у Законі України "Про судоустрій України", який визначає юрисдикцію загальних та адміністративних судів. Так, розгляд справ про адміністративні правопорушення складають компетенцію загальних територіальних судів (ст. 22), що зумовлює виведення їх із кола справ адміністративної юрисдикції. Це, в свою чергу, породжує труднощі із визначенням суті та приналежності до адміністративної юрисдикції справ про притягнення осіб до адміністративної відповідальності у судовому порядку, а також оскарження до суду постанов та органів, які уповноважені Кодексом України про адміністративні правопорушення та іншими законодавчими актами про адміністративну відповідальність. Адже у випадку виключення з юрисдикції адміністративного суду справ про адміністративні правопорушення постає питання про доцільність проведення такої спеціалізації, особливо зважаючи на те, що питома вага справ адміністративної юрисдикції не перевищує 4-5 % від усіх цивільних справ.

Отже, в адміністративному процесі повинно розглядатися три основних провадження: провадження у справах притягнення фізичних та юридичних осіб до адміністративної відповідальності та оскарження постанов органів та осіб, які уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення; провадження у справах про оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень; провадження за заявами органів державної влади, органів місцевого самоврядування у справах, які віднесені законом до компетенції суду.

Наведена концепція системи адміністративних судових проваджень може слугувати підґрунтям для вдосконалення розуміння поняття адміністративного процесу та його змісту, визначення правової природи та місця у системі адміністративної юстиції окремих справ щодо захисту прав фізичних та юридичних осіб у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування.

Література

ВІСНИК. Хмельницького інституту регіонального управління та права


 
 

Цікаве

Загрузка...