WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Процесуальні питання зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб - Реферат

Процесуальні питання зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб - Реферат

У разі прийняття рішення про відмову у зміні цільового призначення земельної ділянки сільська, селищна, міська рада або відповідний орган виконавчої влади протягом 15 днів письмово повідомляє про це її власника з обгрунтуванням причини відмови. Які підстави такої відмови можуть виникнути - невідомо. Уявляється, що сільська, селищна, міська рада або відповідний орган виконавчої влади можуть відмовити у зміні цільового призначення земельної ділянки (її частини) у таких випадках: коли зміна цільового призначення певної земельної ділянки (або певної категорії земель) з однієї категорії в іншу категорію заборонена законом (на жаль, ЗК України не передбачає випадки заборони зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб); при наявності негативного висновку державної землевпорядної та екологічної експертизи (нагадаємо, що питання проведення державної екологічної експертизи при зміні цільового призначення земельної ділянки (її частини) сільськогосподарського призначення (ріллі, багаторічних насаджень) законодавством не врегульовано). Можливо, що повідомлення власнику про відмову у зміні цільового призначення земельної ділянки сільською, селищною, міською радою або відповідним органом виконавчої влади повинно бути надіслано у коротший термін, ніж це передбачено Постановою № 502 (оптимальний строк - 5 днів).

У разі незгоди власника земельної ділянки з рішенням сільської, селищної, міської ради або органу виконавчої влади про відмову у зміні її цільового призначення спір вирішується в судовому порядку. Однак необхідно враховувати, що власник може бути не згодним і з рішенням про зміну цільового призначення земельної ділянки. В такому випадку треба передбачити в Постанові № 502 і норму, що гарантує власнику земельної ділянки право оскарження в судовому порядку рішення сільської, селищної, міської ради або органу виконавчої влади про зміну цільового призначення земельної ділянки. Отже, результатом здійснення цієї стадії є прийняття у відповідні строки рішення про зміну або про відмову у зміні цільового призначення земельної ділянки.

Четверта (організаційна) стадія, що настає за умови прийняття рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки, із яким згоден її власник, складається з 2-х процедур:

- оформлення та надання відповідних документів заявнику.

Так, рішення сільської, селищної, міської ради або відповідного органу виконавчої влади про зміну цільового призначення земельної ділянки є підставою для оформлення громадянину або юридичній особі державного акта на право власності на земельну ділянку зі зміненим цільовим призначенням.

- внесення змін у зв'язку з прийняттям рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки (її частини) у відповідні документи.

Ця процедура не розкрита в Постанові № 502. Відповідні зміни мають бути внесені перш за все в документи державного земельного кадастру та договори, предметом яких є земельна ділянка. Окрім цього, Постановою № 502 мають бути передбачені строки, в які копія рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки (її частини) повинна бути надіслана в органи, що здійснюють ведення державного земельного кадастру, а також строки, протягом яких ці органи мають внести зміни у документи державного земельного кадастру.

Результатом здійснення цієї стадії є одержання власником земельної ділянки державного акта на право власності на земельну ділянку зі зміненим цільовим призначенням та внесення змін у документи державного земельного кадастру і договори, предметом яких є земель-на ділянка.

Таким чином, висвітлено загальний процес зміни цільового призначення земельної ділянки. Земельно-процесуальна діяльність щодо зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб - це здійснювана в процесуальній формі за ініціативою власників земельних ділянок, впорядкована сукупність дій органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади відповідного рівня та інших суб'єктів, що направлена на переведення земель з однієї категорії до іншої.

Залежно від місцезнаходження земельної ділянки (за межами чи в межах населеного пункту), її категорії та наступного цільового призначення в певній окремій стадії даного процесу можуть виникати додаткові процедури. Так, якщо зміна цільового призначення земельної ділянки, яка розташована за межами населеного пункту, передбачає використання ділянок для інших потреб, ніж визначених пунктом 8 Порядку, районна держадміністрація розглядає проектні матеріали, готує свій висновок з цього питання і подає його разом із матеріалами до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної держадміністрації. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна держадміністрація розглядає матеріали та приймає рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки (крім земель, визначених пунктом 10 Порядку).

Як бачимо, основна стадія процесу щодо зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб, доповнилася процедурою передачі висновку районної держадміністрації разом із проектними матеріалами до Ради міністрів Автономної Республіки Крим чи обласної держадміністрації. Додаткові процедури вчиняються і при зміні цільового призначення ріллі та багаторічних насаджень. Так, якщо зміна цільового призначення стосується земельних ділянок - ріллі, багаторічних насаджень для несільськогосподарських потреб, лісів першої групи площею понад 10 гектарів, а також земельних ділянок природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного призначення та особливо цінних земель, що проводиться за рішенням Кабінету Міністрів України, районна держадміністрація подає проектні матеріали разом із своїм висновком до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної держадміністрації (процедура надання проектних матеріалів). Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна держадміністрація розглядає подані проектні матеріали (процедура розгляду) і готує свій висновок для подання кабінету Міністрів України (процедура передачі висновку) для прийняття відповідного рішення (закінчення основної стадії). У процесі вчинення вищеназваних процедур у Постанові № 502 немає жодної згадки про строки надання, розгляду проектних матеріалів і т.д.

Зміна цільового призначення особливо цінних земель, розташованих у межах населеного пункту, проводиться після погодження з Верховною Радою України за рішенням сільської, селищної, міської ради. Проектні матеріали на погодження до Верховної Ради України подаються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, Київською і Севастопольською міською радою. Зміна цільового призначення особливо цінних земель, розташованих за межами населеного пункту, проводиться після погодження з Верховною Радою України за рішенням Кабінету Міністрів України. Проектні матеріали на погодження до Верховної Ради України подаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною держадміністрацією. Як бачимо, відповідні додаткові процедури (без установлення строків їх проведення) прослідковуються та здійснюються і при зміні цільового призначення особливо цінних земель.

Отже, на основі проведеного дослідження, можна дійти до висновку, що земельно-процесуальні правовідносини, які виникають при зміні цільового призначення земель, що перебувають у власності громадян або юридичних осіб, потребують додаткової правової регламентації з таких питань: затвердження на законодавчому рівні понять "основне цільове призначення земель", "зміна цільового призначення земель", "категорія земель"; установлення загального строку проведення зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб; визначення змісту заяви (клопотання) власників земельних ділянок (громадян або юридичних осіб) про зміну цільового призначення земель, що подається до відповідних органів державної влади або органів місцевого самоврядування; проведення процедури попередньої експертизи додаткових документів, що подаються до заяви власниками земельних ділянок; визначення термінів розгляду заяв (клопотань) та додаткових документів відповідними органами державної влади або органами місцевого самоврядування; установлення строків погодження (перепогодження) проекту відведення земельної ділянки (її частини) з органом земельних ресурсів, природоохоронним і санітарно-епідеміологічним органами, органом містобудування й архітектури та охорони культурної спадщини; проведення державної екологічної експертизи при переведенні земельних ділянок (їх частини) сільськогосподарського призначення (ріллі, багаторічних насаджень) з однієї категорії в іншу; визначення змісту рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки (її частини) або про відмову у зміні цільового призначення та строки його прийняття відповідними органами державної влади або органами місцевого самоврядування (у тому числі строки передачі копії рішення заявнику); визначення причин відмови у зміні цільового призначення земельної ділянки (її частини); гарантування власнику земельної ділянки права на оскарження в судовому порядку рішення сільської, селищної, міської ради або органу виконавчої влади про зміну цільового призначення земельної ділянки; гарантування власнику земельної ділянки права на оскарження в судовому порядку рішення сільської, селищної, міської ради або органу виконавчої влади про зміну цільового призначення земельної ділянки; установлення порядку внесення змін у зв'язку з прийняттям рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки (її частини) у документи державного земельного кадастру та договори, предметом яких є земельна ділянка; установлення строку, в який копія рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки (її частини) повинна бути надіслана в органи, що здійснюють ведення державного земельного кадастру, а також строку, протягом якого ці органи мають внести зміни у документи державного земельного кадастру.

Виявлення вищенаведених проблемних питань порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб, та, відповідно, вирішення проблемних ситуацій, безумовно, сприятиме створенню максимально чіткого механізму реалізації права громадян або юридичних осіб на зміну цільового призначення земельної ділянки (або її частини), яка перебуває в їх власності.

Подальший розвиток процесуальних норм, що регламентують права й обов'язки державних органів управління земельним фондом, їхніх посадових осіб при реалізації ними своїх функцій, громадян та юридичних осіб, безперечно сприятиме забезпеченню правильного й раціонального використання землі.

Література

ВІСНИК. Хмельницького інституту регіонального управління та права


 
 

Цікаве

Загрузка...