WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Цивільно-правові способи захисту прав на знаки для товарів та послуг - Реферат

Цивільно-правові способи захисту прав на знаки для товарів та послуг - Реферат

Несанкціоноване пропонування для продажу означає публікацію об'яв про продаж товарів, розсилка каталогів, буклетів, що містять рекламу про товари, що позначені неправомірно використаним товарним знаком.

Під несанкціонованим продажем слід розуміти передачу майна (товарів, що позначені неправомірно використаним товарним знаком) однією особою у власність або користування та (або) у володіння та (або) у розпорядження іншій особі, зокрема передача згідно з угодами купівлі-продажу оренди майна, іншими цивільно-правовими угодами, а також у разі заміни одного зобов'язання іншим або зміни умов виконання зобов'язань5.

Під несанкціонованим імпортом товарів, що позначені неправомірно використаним товарним знаком, слід розуміти ввезення на митну територію країни імпорту таких товарів, що призначаються для споживання у цій країні імпорту6.

Під несанкціонованим експортом товарів, що позначені неправомірно використаним товарним знаком, необхідно розуміти продаж таких товарів з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний кордон України, включаючи реекспорт товарів. При цьому термін реекспорт (реекспорт товарів) означає продаж іноземним суб'єктам підприємницької діяльності та вивезення за межі України товарів, що були раніше імпортовані на територію України7.

Під несанкціонованим застосуванням знака під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано слід розуміти використання знака під час вираження пропозиції щодо надання послуги чи виконання роботи (шляхом розміщення знака у рекламі, друкованих засобах), так і використання знака без належної правової підстави безпосередньо в процесі виконання роботи чи надання послуги, для якої знак зареєстрований (шляхом розміщення на офіційних бланках, документації, вивісках, експонатах тощо).

Під несанкціонованим застосуванням товарного знака у діловій документації слід розуміти відображення візуально сприйнятних охороноздатних елементів товарного знака на документації ділового характеру (на офіційних бланках, штампах, печатках, кліше, договірній документації тощо). Слід зауважити, що законодавчо не визначено, що розуміється під діловою документацією. Такий термін можна тлумачити досить у широкому сенсі і розуміти під цим адміністративно-управліньке діловодство, документи бухгалтерського обігу та звітності, договірну документацію, іншу документацію службового характеру. З таких позицій чи будуть порушуватися права власника свідоцтва, наприклад, у випадку роздрукування третьою особою на офіційному бланку цієї третьої особи чужого товарного знака без мети подальшого використання цього бланку у комерційних цілях. З урахуванням вищезазначеного, було б доцільно закріпити у статті 16 Закону, що порушенням є несанкціоноване застосування товарного знака у діловій документації, що безпосередньо пов'язане із веденням товару чи послуги у цивільний оборот.

Несанкціоноване застосування знака для товарів та послуг у рекламі означає відображення знака у рекламній інформації про товар чи послугу, що розповсюджується у будь-якій формі та у будь-який спосіб і призначається для формування чи підтримки обізнаності споживачів реклами та їх інтересу щодо таких товарів та послуг. В такому випадку як рекламу слід розглядати всі законодавчо передбачені форми та способи розповсюдження, що здатні візуально відтворити товарний знак (зовнішня, внутрішня реклама, реклама на транспорті, на телебаченні, у друкованих засобах тощо).

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" в редакції від 25.06.2003 р. у пункті 4 статті 16 зазначає, що використанням знака визнається застосування товарного знака у мережі Інтернет, в тому числі у доменних іменах. Нагадаємо, що до часу внесення відповідних змін у зазначеному Законі містилося положення відповідно до якого "використанням знака визнавалося його використання в Інтернеті, а також використання доменних імен, тотожних чи подібних до знака настільки, що к можна сплутати"10. На нашу думку, обидві редакції не достатньо повно визначили, що слід розуміти під фактом використання товарного знака в Інтернет, а також не вказали специфічних особливостей такого використання.

По-перше, законодавець не зазначив, що порушенням прав власника свідоцтва є факт використання порушником товарного знака з метою отримання прибутків чи переваг у цивільному оброті (комерційного ефекту).

По-друге, законодавство не містить вказівку на територію, де особа-порушник отримала доходи чи набула будь-яких переваг в результаті несанкціонованого використання товарного знака.

По-третє, законодавець не врахував принцип спеціалізації товарного знака. Мається на увазі, що особа, яка зареєструвала домен з очевидним використанням у ньому чужого товарного знака, не порушуватиме права власника свідоцтва товарного знака, якщо особа-порушник не використовує зазначений домен шляхом розміщення на ньому інформації про товари та послуги, для яких цей знак зареєстрований, або ж інформації про однорідні товари.

З урахуванням вищевикладеного, було б доцільним закріпити у п. 4 ст. 16 Закону положення такого змісту: "використанням знака визнається також застосування його в мережі Інтернет, у тому числі у доменних іменах, шляхом розміщення у доменному імені інформації про товари (послуги), для яких знак зареєстровано, або інформації про однорідні товари (послуги), якщо внаслідок цього власник свідоцтва отримує або може отримати доходи, набуває або може набути будь-яких переваг у діловому обороті на території України".

Підсумовуючи все вищевикладене, необхідно визначити такі специфічні риси порушення прав на знак для товарів та послуг:

1. Факт несанкціонованого використання зареєстрованого знака стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг.

2. Факт несанкціонованого використання зареєстрованого знака стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

3. Факт несанкціонованого використання позначення, схожого із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

4. Факт несанкціонованого використання позначення, схожого із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

5. Факт несанкціонованого використання товарного знака чи товару, що маркований чужим товарним знаком з метою введення знака чи товару у цивільний оборот.

Беручи все вищезазначене до уваги, необхідно пам'ятати, що не всі дії, що здійснюються без дозволу власника свідоцтва, можуть бути кваліфіковані як порушення прав на товарний знак. Відповідно до п.6 ст. 16 Закону виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на:

- здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки;

- використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот;

- використання кваліфікованого зазначення походження товару, що охороняється відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів";

- некомерційне використання знака;

- усі форми повідомлення новин і коментарів новин;

- добросовісне застосування ними своїх імен чи адрес.

Підводячи підсумок, необхідно зазначити, що від правильної кваліфікації дій, що порушують або створюють загрозу порушення прав власника свідоцтва, буде залежати і подальша доля захисту прав на знак для товарів та послуг, в тому числі і правильний вибір власником свідоцтва інструментарію захисних заходів для відновлення власного становища та адекватного впливу на порушника.

Література

ВІСНИК. Хмельницького інституту регіонального управління та права


 
 

Цікаве

Загрузка...