WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Сутність та значення підготовчої частини засідання суду апеляційної інстанції - Реферат

Сутність та значення підготовчої частини засідання суду апеляційної інстанції - Реферат

Сутність та значення підготовчої частини засідання судуапеляційної інстанції

Побудова в Україні демократичної, правової держави вимагає реформування цивільного процесуального законодавства та приведення його у відповідність до міжнародно-правових стандартів. Одним із етапів такого реформування можна вважати прийняття 21 червня 2001 року Закону України „Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України". У ньому закріплені положення стосовно апеляційного перегляду рішень та ухвал суду першої інстанції, що не набрали чинності, які до цього моменту в чинному законодавстві про судоустрій та судочинство України були відсутні. В цивільному судочинстві відбулися істотні зміни - з'явилось апеляційне провадження, що має свої специфічні завдання, предмет розгляду, етапи, які відрізняють його від інших стадій процесу. Введення в цивільне процесуальне законодавство нової стадії викликало низку запитань, що стосуються порядку розгляду справ судом апеляційної інстанції та потребують осмислення, вирішення на науковому рівні.

Розгляд справ судом апеляційної інстанції відбувається у судовому засіданні, яке можна поділити на відповідні частини, першою з яких є підготовча2. Вивчення та аналіз норм, що регулюють підготовчу частину засідання суду апеляційної інстанції (особливо тих, що недостатньо чітко врегульовують те чи інше питання), має важливе значення насамперед для законотворчої діяльності в зв'язку з роботою над новим Цивільним процесуальним кодексом України. Воно є важливим і для правозастосовчої практики. Теоретичні дослідження цієї проблеми можуть підвищити ефективність такої форми захисту прав та законних інтересів.

Інституту апеляційного провадження було присвячено немало робіт вчених-процесуалістів в дореволюційній Росії. Дослідження окремих елементів апеляції здійснювались й деякими радянськими вченими, але, як правило, в зв'язку з висвітленням іноземного законодавства. У пострадянський період у Росії з'являється робота О.О. Борисовой, присвячена апеляції в цивільному і арбітражному процесі. В Україні деякі аспекти проблеми підготовчої частини засідання суду апеляційної інстанції розглянуті П.І. Шевчуком, В.В. Кривенком. В своїх працях вони тільки попутно торкаються проблеми, що досліджується.

Вищенаведене дає змогу зробити висновок про недостатню дослідженість визначеної проблеми в умовах оновленого цивільного процесуального законодавства України в сучасній літературі. Дана робота має своєю ціллю дослідження теоретичних та практичних проблем підготовчої частини засідання суду апеляційної інстанції. Для досягнення даної мети визначені такі завдання: комплексний аналіз чинних норм цивільного процесуального законодавства України, що регулюють підготовчу частину засідання суду апеляційної інстанції; аналіз значення, визначення сутності даної частини судового засідання; розробка конкретних пропозицій по удосконаленню цивільного процесуального законодавства.

Підготовча частина засідання суду апеляційної інстанції - це початкова частина судового засідання. В ній суд апеляційної інстанції вчиняє сукупність процесуальних дій організаційного характеру та вирішує низку питань, що є процесуальними передумовами для всіх інших частин засідання суду апеляційної інстанції.

В підготовчій частині засідання суду апеляційної інстанції створюються умови, що забезпечують дотримання прав і законних інтересів учасників апеляційного провадження. В цій частині судового засідання розпочинається й виховний вплив судового процесу, оскільки учасники процесу і присутні в залі судового засідання вводяться у курс справи, що розглядається, наочно переконуються в об'єктивності та неупередженості суду при перевірці законності і обгрунтованості рішень, ухвал суду першої інстанції, що не набрали чинності, в забезпеченні прав усіх учасників процесу. Правильно проведена підготовча частина судового засідання прискорює апеляційний перегляд справи.

Від якості проведення підготовчої частини залежить якість усього апеляційного перегляду. У даній частині засідання суду апеляційної інстанції не здійснюється і не повинна здійснюватись перевірка усіх матеріалів і доказів по справі з точки зору законності і обгрунтованості рішення, ухвали суду першої інстанції, що не набрали чинності.

Не можна недооцінювати роль та значення підготовчої частини засідання суду апеляційної інстанції і, як наслідок, допускати самовільне спрощення процедури відправлення даної частини судового засідання, поспішність або ж ставитись до неї як до певного "ритуалу", який не впливає на правильність перегляду справи, лише у зв'язку з тим, що дана частина носить підготовчий характер, що іноді робиться суддями.

Порушення процесуальних норм, що регулюють підготовчу частину засідання суду апеляційної інстанції, нерідко зводять нанівець усі процесуальні дії суду апеляційної інстанції, витрачені в наступних частинах судового засідання, і призводять до скасування чи зміни рішення, ухвали суду апеляційної інстанції в касаційному порядку. Без чіткого дотримання усіх вимог цивільного процесуального законодавства неможливе створення належних умов для перевірки законності і обгрунтованості рішень, ухвал суду першої інстанції, що не набрали чинності. Звідси випливає необхідність даної частини судового засідання.

Підготовча частина засідання суду апеляційної інстанції є гарантією виконання завдань усіх наступних частин судового засідання, ухвалення законних і обгрунтованих рішень, ухвал.

Хоча дана частина носить назву підготовчої (процесуальним законодавством вона не закріплена, але вироблена наукою цивільного процесуального права), проте не всі процесуальні дії, вчинювані в ній, носять виключно підготовчий характер (наприклад, вирішення питання про відводи, розгляд клопотань і т.д.).

Процесуальні дії, що вчиняються в підготовчій частині засідання суду апеляційної інстанції регламентовані законом. Але дана регламентація є недостатньою. Це пов'язано з тим, що цивільне процесуальне законодавство не містить окремої норми права, що стосується змісту послідовності вчинення процесуальних дій у підготовчій частині. Це є недоліком законодавства. З даного питання практика пішла наступним шляхом - порядок вчинення процесуальних дій у підготовчій частині засідання суду здійснюється відповідно до послідовності розміщення статей Цивільного процесуального кодексу України, що присвячені цій частині судового засідання. Такий вихід з ситуації, що склалась, є правильним.

У зв'язку з цим, грунтуючись на діючому законодавстві та судовій практиці, розглянемо питання про те, які дії і в якому порядку повинні вчинятись в підготовчій частині судового засідання.

Порядок проведення підготовчої частини є єдиним для всіх справ.

В цій частині судового засідання суд апеляційної інстанції з'ясовує і вирішує питання, щодо: 1) можливості розгляду справи у випадку неявки у судове засідання осіб, які беруть участь у справі, перекладача, експерта, свідка; 2) можливості розгляду справи при даному складі суду. В ній суд роз'яснює права та обов'язки перекладачеві, особам, які беруть участь у справі, експертові, вирішує клопотання .

Завдання підготовчої частини засідання суду апеляційної інстанції реалізуються шляхом послідовного здійснення наступних процесуальних дій.

Так, в призначений для розгляду справи час головуючий відповідно до ст. 165 ЦПК України відкриває судове засідання і оголошує, яка справа розглядатиметься. На практиці ж він оголошує, яка справа, за чиєю скаргою або поданням та на рішення (ухвалу), якого суду підлягає розгляду. Така деталізація хоча й прямо не передбачена ЦПК України, а вироблена судовою практикою, є досить важливою, оскільки ще до доповіді судді-доповідача, усі присутні зали судового засідання одержують інформацію про справу, що розглядатиметься. Доцільно було б закріпити положення вироблене практикою у нормах ЦПК України. Ст. 162 ЦПК України покладає на головуючого керівництво судовим засіданням і обов'язок забезпечення належного порядку в засіданні, надає йому право застосування необхідних для цього заходів. Головуючий в судовому засіданні займає особливе положення в складі суду і наділений великими повноваженнями, але як процесуальна фігура він невіддільний від складу суду. Керівне становище в судовому розгляді займає весь склад суду але керівництво судовим засіданням від імені складу суду здійснює головуючий5.


 
 

Цікаве

Загрузка...