WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Докази і доказування у справах за позовами до засобів масової інформації про захист честі, гідності й репутації - Реферат

Докази і доказування у справах за позовами до засобів масової інформації про захист честі, гідності й репутації - Реферат

У справах за позовами до засобів масової інформації про захист честі, гідності й репутації обставини, які підлягають встановленню, можна розділити на дві групи: факти, встановлення яких необхідне у кожній цивільній справі про захист честі, гідності й репутації, та факти, встановлення яких необхідне в окремих випадках, виходячи із особливостей кожної конкретної справи. Встановленню у всіх без винятків цивільних справах про захист честі, гідності і репутації підлягають такі обставини:

а) відповідають чи не відповідають дійсності поширені відомості;

б) ганьблять чи не ганьблять відомості честь, гідність і репутацію фізичної особи або репутацію юридичної особи;

в) чи поширені відомості через засіб масової інформації.

Іншими обставинами, потреба в доказуванні яких може виникнути залежно від складності справи, є:

а) наявність майнової шкоди, спричиненої позивачу в результаті поширення відповідачем відомостей, які ганьблять честь, гідність і репутацію, а також причинний зв'язок між шкодою та поширенням відомостей, якщо позивач вимагає відшкодування майнової шкоди;

б) наявність та характер немайнової шкоди, якщо позивач вимагає її компенсації, протиправні діяння, причинно-наслідковий зв'язок між ними та шкодою та наявність вини заподіювача шкоди;

в) джерело отриманої інформації, факт запозичення інформації. Якщо поширені відомості одержані засобом масової інформації із джерел, передбачених ст. 42 Закону України „Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", ст. 48 Закону України „Про телебачення та радіомовлення", автор та засіб масової інформації звільняються від відповідальності за поширення таких відомостей;

г) якщо має місце захист честі, гідності та репутації особи, яка померла, - факт її смерті;

д) якщо автор статті, репортажу тощо помер або оголошений померлим, визнаний безвісно відсутнім, недієздатним чи обмежений у дієздатності - відповідний юридичний факт смерті, оголошення померлим, визнання безвісно відсутнім, обмежено дієздатним чи недієздатним;

є) якщо засіб масової інформації, який поширив відомості, реорганізований або ліквідований - факт реорганізації або ліквідації.

Аналіз судової практики свідчить про наявність помилок, які допускаються в практиці щодо обставин, які підлягають з'ясуванню у справах за позовами до засобів масової інформації про захист честі, гідності й репутації.

Основною з підстав скасування судових рішень у розглядуваній категорії цивільних справ є не з'ясування характеру поширених відомостей та не встановлення, чи ганьблять відомості честь, гідність і репутацію. Так, наприклад, у справі Є. за позовом до редакції газети „Змїївський кур'єр" про захист честі, гідності й репутації позивач зазначив, що в № 10 і 11 газети за 1998 р. були опубліковані статті, які, на його думку, містять образливі інсинуації щодо нього як кандидата в народні депутати України, ганьблять його честь, гідність і репутацію. Виходячи з вимог ст. 7 ЦК, позивач мав зазначити в позовній заяві та назвати в судовому засіданні, а суд - перевірити й мотивувати в рішенні, які саме відомості (факти) поширені щодо позивача, не відповідають дійсності або викладені неправдиво, з'ясувати, чи ганьблять вони честь, гідність або репутацію позивача та чи завдають шкоди його інтересам. Оскільки суд першої інстанції ці вимоги не виконав і постановив необгрунтоване рішення, воно було скасоване.

Зустрічаються і непоодинокі випадки помилкових або навіть безпідставних вимог з боку позивача про визнання поширених відомостей такими, що не відповідають дійсності та ганьблять честь, гідність і репутацію. Так, зокрема, Л., новопризначений начальник Дніпропетровської обласної ДАІ, подав позов до газети „Вісті Придніпров'я" з вимогою компенсації немайнової шкоди, заподіяної його честі, гідності й репутації, у розмірі 100 тисяч грн. Підставою звернення до суду стало те, що при публікації привітання Л. з призначенням на високу посаду в газеті було розміщене фото не Л., а начальника одного з райвідділів ДАІ. В наступному номері редакція принесла свої вибачення, але надрукувала фото іншого працівника органів МВС.21 Уявляється, що в такому випадку позивач мав би звернутися до редакції газети з вимогою опублікувати його фотографію, адже відомості, що були поширені, відповідали дійсності і не ганьбили його честі, гідності й репутації, але ця обставина не була взята до уваги ні позивачем, ні судом, який прийняв позовну заяву.

При розгляді справ розглядуваної категорії часто виникають труднощі із визначенням розміру немайнової шкоди та обгрунтуванням її спричинення. Так, Новоодеський районний суд Миколаївської області задовольнив позов Щ. про компенсацію немайнової шкоди в сумі 10 000 грн. з редакції газети „Єланецький вісник", не врахувавши, що викладені в газетній статті відомості лише частково не відповідають дійсності, що позивач не надав достатніх доказів на підтвердження того, що публікація спричинила йому моральні страждання, стала причиною істотних змін його життєвих і виробничих стосунків, негативно вплинула на його репутацію. Виходячи з цього, судова колегія Миколаївського обласного суду змінила рішення та зменшила розмір стягнення до 150 грн.22

Матеріали судової практики свідчать, що при розгляді справ за позовами до засобів масової інформації про захист честі, гідності й репутації не завжди повно з'ясовується джерело виникнення інформації, не враховуються обставини, передбачені ст. 42 Закону України „Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", за наявності яких засоби масової інформації звільняються від відповідальності. Так, Сокирянський районний суд Чернівецької області задовольнив позов Л., відомості, викладені в газеті „Дністровські зорі", визнав такими, що не відповідають дійсності та ганьблять честь, гідність і репутацію позивача, зобов'язав редакцію газети та автора публікації С надрукувати спростування та стягнути солідарно з відповідачів на користь позивача 2000 грн. Проте, як було встановлено, в публікації був відтворений офіційний виступ глави Сокирянської райдержадміністрації на засіданні обласного координаційного комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. З цих підстав судова колегія Чернівецького обласного суду скасувала рішення, а справу направила на новий розгляд.

З іншого боку, на практиці трапляються випадки, коли суди без достатніх підстав з посиланням на ст. 42 Закону України „Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" відмовляють у позовах до засобів масової інформації про захист честі, гідності й репутації. Так, наприклад, Ленінський районний суд м. Кіровограда відмовив у позові П. до газети „Кіровоградська правда" та автора статті І. про захист честі, гідності й репутації, пославшись на те, що автор статті використав інформацію, надану посадовою особою - головою КСП. Колегією в цивільних справах Кіровоградського обласного суду рішення було скасоване, оскільки інформація, яку передав журналістові голова КСП, не є виступом посадової особи, за відтворення якої ні журналіст, ні редакція не несуть відповідальності.

Аналіз викладеного вище дає підстави зробити висновок про потребу у виробленні чіткого підходу до окреслення фактів, які потребують доказування у справах за позовами до засобів масової інформації про захист честі, гідності й репутації.

Зокрема, внесення змін до частини 1 ст. 27 ЦПК та викладення її у такій редакції: „Доказами в цивільній справі є відомості про факти, які підлягають встановленню для вирішення цивільної справи або здійснення окремих процесуальних дій, одержані з передбачених законом засобів доказування та в порядку, передбаченому цивільним процесуальним законодавством", на наш погляд, буде більш точно відображати суть доказів у цивільному процесі.

Доцільно було б також внести зміни до постанови Пленуму Верховного Суду України від 28 вересня 1990 р. № 7 „Про застосування судами законодавства, що регулює захист честі, гідності та ділової репутації громадян і організацій", виклавши в ній окремим пунктом перелік обставин, що підлягають доказуванню у кожній без винятків справі за позовом до засобу масової інформації про захист честі, гідності й репутації, а також обставини, встановлення яких може бути необхідним залежно від обставин конкретної справи. Чітка законодавча регламентація таких обставин сприятиме досягненню мети правосуддя - забезпеченню повного, всебічного і об'єктивного розгляду справ за позовами до засобів масової інформації про захист честі, гідності й репутації та винесенню законних і обгрунтованих судових рішень у таких справах.

Література

ВІСНИК. Хмельницького інституту регіонального управління та права


 
 

Цікаве

Загрузка...