WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Сутність сімейних правовідносин - Реферат

Сутність сімейних правовідносин - Реферат

3. Тісно пов'язана із ознакою особистого характеру сімейних правовідносин ознака, що вказує на невідчужуваність сімейних прав та обов'язків. Це означає, що сімейні права та обов'язки настільки тісно пов'язані з особою, яка ними наділена, що не можуть бути передані іншими особам ані добровільним (купівля-продаж, дарування, міна), ані примусовим шляхом, за винятком застосування такої сімейно-правової санкції, як позбавлення батьківських прав. Причому у разі її застосування особа втрачає виключно сімейні права, а не обов'язки, так як за нею зберігається обов'язок утримувати дитину (ч. 2 ст. 166 СК). Ознаку невідчужуваності сімейних прав та обов'язків більшість науковців виділяє як самостійну. Так наприклад, B.C. Гопанчук, характеризуючи специфіку сімейних правовідносин, зазначає, що сімейні права та обов'язки не можна відчужувати, передавати, купувати, продавати або дарувати.

4. Наявність такої важливої ознаки, як родинність, надає сімейним правовідносинам статусу специфічності та самобутності. Наявність родинних зв'язків між особами є тією рисою, яка може дати однозначну відповідь про наявність чи відсутність між особами сімейних правовідносин. Проте саме поняття родинності є неоднозначним і досить дискусійним у юридичній науці, оскільки вчені вкладають у нього різний зміст. Переважно родинність розглядається як кровний зв'язок між особами, що походять одна від одної або ж від спільного пращура. Зрозуміло, що родинність є біологічною категорією, але у той же час вона набуває правової форми, коли розглядається як підстава виникнення сімейних прав та обов'язків між суб'єктами, які нею пов'язані. Набуваючи правової форми, родинність, поряд із біологічними ознаками, поповнюється і соціальними. Процес соціалізації категорії родинності у сімейному праві призвів до її подвійного розуміння у науці, що зумовило виділення двох видів родинності:

1) Родинність слід розглядати як зв'язок осіб, які мають лише кровну спорідненість, тобто у такому випадку відносини родинності будуть мати місце лише у разі біологічного зв'язку між особами, що походять один від одного чи спільного пращура. Значення кровної спорідненості полягає у тому, що її наявність є вирішальним чинником у встановленні факту наявності між суб'єктами сімейних правовідносин. Можна вести мову про наявність специфічної правової презумпції у сімейному праві - презумпції кровної спорідненості. її сутність полягає у тому що не потрібно доводити факт наявності між особами сімейних правовідносин, якщо доведено між ними біологічний зв'язок, тобто наявність кровної спорідненості. Про наявність вказаної презумпції опосередковано веде мову Є.М. Ворожейкін: "Кровна спорідненість у якості юридичного факту обов'язково виступає тільки при умові реєстрації акта родинності. В ряді випадків кровна спорідненість породжує безпосередні правові зв'язки без будь-якої реєстрації". Так, наприклад, немає потреби реєструвати факт наявності кровної спорідненості між дідом і внуком, рідним братом і сестрою. У їх відносинах присутність кровної спорідненості презюмується.

2) Родинність заснована не на кровній спорідненості осіб, а на правовому зв'язку, тобто родинність має здебільшого соціальні риси. Даний погляд розвивав ще відомий прибалтійський правознавець Я.Р Вебере, який зазначав, що спільність крові сама по собі значення може не мати20. І дійсно, якщо вести мову про батьків і дітей, братів і сестер, то домінує у таких правовідносинах як підстава їх виникнення факт наявності кровного споріднення між окресленими особами, їх походження від спільного пращура. Що ж робити у тому випадку, коли підставою виникнення сімейних правовідносин буде виступати реєстрація шлюбу чи рішення суду про усиновлення? У цій ситуації біологічний зв'язок між подружжям чи усиновителями і усиновленим відсутній. Але є спільність соціальна, яка законом щодо комплексу прав та обов'язків прирівнюється до зв'язку, що виникає між кровноспорідненими особами.

Чи вправі ми вести мову про наявність відносин родинності між подружжям або усиновителем і усиновленим? На нашу думку можемо. Незалежно від того, чи базується виникнення сімейних правовідносин на факті кровного споріднення чи соціального, між особами виникає сімейний зв'язок. Вони створюють сім'ю, а тому на нашу думку, на них поширюється правовий режим родинності, оскільки право більше цікавиться не біологічним критерієм (хоча він також відіграє не останнє місце), а зв'язком правовим, такого роду зв'язком, який пов'язує суб'єктів шляхом наділення їх правами та покладенням на них обов'язків. Тому по відношенню до подружжя, усиновителів та усиновлених ними дітей ми можемо застосовувати таке поняття, як соціально-сімейна родинність, яка об'єктивно співіснує із родинністю біологічною.

Слід відмітити, що наявність факту родинних стосунків має значення і у інших галузях права: цивільному - під час спадкування; трудовому - у разі перебування у трудових відносинах між родичами, які підпорядковані між собою по службовій драбині; кримінальному - щодо наділення суб'єктів правом не свідчити проти близьких родичів; процесуальних, в частині оцінки свідчень близьких родичів на користь позивача та відповідача. Але у вказаних галузях права родинність не слугує підставою виникнення правовідносин між суб'єктами, виконуючи допоміжну роль, на відміну від сімейного права, де місце її чи не вирішальне як у теорії, так і на практиці.

5. Сімейним правовідносинам характерна така риса, як безоплатність. Це означає, що виникнення, зміна або припинення сімейних прав та обов'язків не залежать від передачі майна або сплати грошових коштів на користь того чи іншого суб'єкта сімейних правовідносин. Це підкреслювали у свій час відомі класики сімейного права. Ознака безоплатності взагалі не властива сімейним правовідносинам, які будуються на принципах взаємопідтримки, поваги та спільності вирішення справ. Більшість сімейних правовідносин взагалі не вимірюється у грошовому еквіваленті, за винятком аліментних зобов'язань. Проте соціальне призначення останніх полягає не у набутті права власності на грошові кошти, що сплачуються на користь того чи іншого суб'єкта сімейних правовідносин, а на примусове виконання добровільно невиконаного сімейного обов'язку. На нашу думку, унікальність сімейних правовідносин і полягає у тому, що вони не вимірюються у грошовому еквіваленті, ставлячи перед собою іншу, більш важливу мету - створення та зміцнення сім'ї як соціального інституту та як союзу конкретних осіб, про що уже неодноразово підкреслювалось у нашій праці.

6. Сімейним правовідносинам властивий тривалий характер, який підкреслює їх суспільну важливість. У той час, коли інші галузеві правовідносини, наприклад цивільно-правові, характеризуються конкретизацією строків, термінів, від яких залежить належне виконання зобов'язань, сімейні правовідносини, у більшості випадків, не мають визначених часових меж. Так, скажімо ми не можемо обумовити певним строком тривалість подружніх або аліментних правовідносин. Навіть такі інститути сімейного права, як шлюбний, сімейний договір, договір про патронат, не виділяють терміну дії як істотну умову. Безумовно, сторони вправі припинити вказані договірні відносини шляхом розірвання, але при укладенні дані правочини розраховуються на визначений строк.

7. Підставою виникнення сімейних правовідносин є специфічні юридичні факти, тобто конкретні життєві обставини, з якими закон пов'язує виникнення, зміну або припинення сімейних правовідносин. На цю ознаку вказує Г.К. Матвеев: "Сімейні правовідносини виникають не із звичайних юридичних фактів, характерних для цивільних правовідносин (одностороння угода, договір, делікт), а з таких своєрідних юридичних фактів, як шлюб і родинність, материнство і батьківство, усиновлення і патронат23. Специфіка юридичних фактів у сімейному праві полягає у тому, що для їх настання, як правило, потребується фактичний склад (сукупність юридичних фактів). Так, С.А. Муратова зазначає, що для усиновлення дитини необхідне волевиявлення усиновителя і другого з подружжя, згода батьків або осіб, що їх замінюють, згода дитини та рішення суду24. Важливе місце в системі юридичних фактів у сімейному праві займають юридичні факти-стани, які являють собою події тривалого характеру (родинність, вагітність, перебування у шлюбі тощо). Отже, юридичні факти у сімейному праві є специфічними і надають можливість ще раз вказати на самостійний характер сімейних правовідносин.


 
 

Цікаве

Загрузка...