WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Умови, які перешкоджають укладенню шлюбу - Реферат

Умови, які перешкоджають укладенню шлюбу - Реферат

В зарубіжних країнах питання заборони шлюбу між усиновлювачем і усиновленим вирішується по-різному. В законодавствах одних країн відносини усиновлення є перешкодою, а в інших - не є перешкодою для укладення шлюбу. В деяких країнах ця перешкода, як і в Україні, може бути усунута з припиненням правовідносин усиновлення відповідно до рішення компетентного органу. Таке положення встановлено, наприклад, в ЦК Латвійської республіки (ст. 37). Закон Республіки Казахстан "Про шлюб та сім'ю" та СК Болгарії такого застереження не містять. СК Болгарії встановлює, що заборонено укладати шлюб не лише між усиновлювачами і усиновленими, а також між особами, які в результаті усиновлення опинилися у відносинах, аналогічних відносинам родичів. В Грузії припинення відносин усиновлення не впливає на заборону укладення шлюбу між усиновленим і усиновлювачем. Проте ЦК Грузії встановлює положення, відповідно до якого правовий зв'язок між родичами по прямій висхідній та низхідній лінії, повнорідними і неповнорідними сестрами і братами, між усиновлювачем і усиновленим не припиняється й після усиновлення будь-якого з вищевказаних осіб, і тому шлюби між такими особами заборонені навіть якщо родинні відносини між такими особами припинені внаслідок усиновлення.

Норми СК України, порушення яких визнається відповідно до ст.38 підставами для визнання недійсності шлюбу, а саме: досягнення шлюбного віку (ст.22 СК України), добровільна згода жінки та чоловіка (ст. 24 СК України), реєстрація шлюбу з недієздатною особою (ст. 24 СК України), одношлюбність(ст. 25 СК України), за своїм характером є не заборонними нормами, а зобов'язуючими.

Так, СК України, на відміну від КпШС України відніс норму про те, що не допускається укладення шлюбу між особами, з яких хоча б одна перебуває в іншому шлюбі (ст.17 КпШС), не до заборонних норм, а до зобов'язуючих: жінка та чоловік можуть одночасно перебувати лише в одному шлюбі і мають право на повторний шлюб лише після припинення попереднього шлюбу (ст. 25 СК). Відповідно до ст. 39 СК України, шлюб, зареєстрований з особою, яка одночасно перебуває в іншому зареєстрованому шлюбі, є недійсним. Повторний шлюб стає дійсним з моменту припинення попереднього шлюбу шляхом анулювання актового запису про це. На нашу думку, для попередження спорів про визнання шлюбів недійсними, доцільніше все-таки віднести таке положення до перешкод для укладення шлюбу, як це зроблено в деяких зарубіжних країнах (наприклад, в Грузії, Казахстані, Латвії, Болгарії).

За українським законодавством (як чинним на сьогодні КпШС, так і СК України) може бути визнаний недійсним за рішенням суду шлюб, укладений з особою, яка не досягла шлюбного віку і якій не було надано судом права на шлюб. Шлюбний же вік цими Кодексами встановлюється для жінок у сімнадцять, а для чоловіка - у вісімнадцять років. Відповідно до п. 2 ст. 23 СК України суд може надати таке право особі, яка досягла 14 років, якщо це буде відповідати інтересам цієї особи. А відповідно до ст. 16 КПшС України у виняткових випадках шлюбний вік може бути знижений за рішенням державних адміністрацій районів, районів міст Києва і Севастополя, виконавчих комітетів міських і районних у містах Рад народних депутатів.

Законодавче визначення шлюбного віку і його дотримання теж є різним в різних країнах. На прикладі законодавства таких країн, як РФ, Грузія, Латвія, Болгарія, Казахстан бачимо, що шлюбний вік в цих країнах встановлюється у 18 років, проте виключення, крім зниження шлюбного віку до 16-років, є дещо відмінними. Так, в РФ порядок і умови, за яких вступ в шлюб як виняток з урахуванням особливих обставин може бути дозволений до досягнення 16 років, може бути встановлений законами суб'єктів Федерації. В Грузії у виключних випадках укладення шлюбу допускається з 16 річного віку за попередньою письмовою згодою батьків або інших законних представників, а у випадку їх відмови в цьому, на підставі заявления осіб, які бажають укласти шлюб, дозвіл на укладення шлюбу може бути виданий судом. Цікавим щодо такого положення є той факт, що відповідно до Зводу Законів Російської Імперії заборонено було укладати шлюб особам чоловічої статі раніше 18-ти років, а жіночого - 16-ти років. Але природним жителям Закавказзя дозволялося укладати шлюб з досягненням нареченим 15-ти років, а нареченою - 13-ти років.

В Латвійській Республіці, якщо батьки або опікуни без поважної причини відмовляються дати дозвіл укласти шлюб з 16-ти років, такий дозвіл може бути дано сирітським судом за місцем проживання батьків або призначення опікунів (ст.33 ЦК Латвійської Республіки).

В Казахстані шлюб між особами, які не досягай шлюбного віку, дозволяється тільки за наявності згоди батьків або опікунів, а також осіб, які укладають шлюб (ст.10 Закону Республіки Казахстан "Про шлюб та сім'ю").

На нашу думку, все ж таки передувати зверненню за дозволом на шлюб особи, яка не досягла шлюбного віку, до суду, має звернення такої особи за дозволом до батьків (опікунів), а у разі, якщо така згода не буде надана останніми, то це питання має вирішувати суд, що й має бути закріплене в СК України.

Однаковою умовою для укладення шлюбу в країнах, законодавство яких ми досліджуємо, є обов'язковість взаємної згоди чоловіка і жінки, які укладають шлюб. Україна не є виключенням. Так, ст. 24 СК України встановлює, що примушування жінки та чоловіка до шлюбу не допускається. Шлюб Грунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Шлюб, який був зареєстрований без вільної згоди жінки або чоловіка, відповідно до ч. 1 ст. 40 СК України, визнається недійсним за рішенням суду. Не може бути визнаний недійсним шлюб, якщо на момент розгляду справи судом відпали обставини, які засвідчували відсутність згоди особи на шлюб або її небажання створити сім'ю (ч. 3 ст. 40 СК України).

Недійсними визнаються шлюби з дефектами волі. Так, згода особи не вважається вільною, зокрема тоді, коли в момент реєстрації шлюбу вона страждала тяжким психічним розладом, перебувала у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп'яніння, в результаті чого не усвідомлювала сповна значення своїх дій і (або) не могла керувати ними, або якщо шлюб було зареєстровано в результаті фізичного чи психічного насильства (абз. 2 ч. 1 ст. 40 СК України). І тому реєстрація шлюбу з особою, яка визнана недієздатною, а також з особою, яка з інших причин не усвідомлювала значення своїх дій і (або) не могла керувати ними, визнається недійсним.

Визнана судом недієздатність особи внаслідок душевної хвороби або недоумства в КпШС України (ч. 4 ст. 17), як і ЦК Грузії (п. "д" ст. 1122), і ГК Латвійської Республіки (ст. 34), і СК Болгарії (п. 2 ст. 13), і Законі Республіки Казахстан "Про шлюб і сім'ю" (п. 4 ст. 11), є перешкодою для укладення шлюбу

В науковій літературі вказувалося, що умовами укладення шлюбу є обставини, необхідні для державної реєстрації укладення шлюбу і для визнання шлюбу дійсним, тобто такими, які мають правову силу16. Досліджені вище норми законодавства України фактично є перешкодами для укладення шлюбу, про що зазначається навіть в Науково-практичному коментарі до СК України. Проте з викладу норм статей 22-26 і 30 цього не видно. Так, відповідно до ст. 38 СК України порушення вимог статей 22, 24-26 визнається підставою визнання шлюбу недійсним, проте аж ніяк не перешкодою для його укладення, тобто реєструвати шлюб з порушенням законодавства особи можуть, а перебувати у шлюбі - ні. Право ж на звернення до суду з позовом про визнання шлюбу недійсним мають дружина або чоловік, інші особи, права яких порушені у зв'язку з реєстрацією цього шлюбу, батьки, опікун, піклувальник дитини, опікун недієздатної особи, прокурор, орган опіки та піклування, якщо захисту потребують права та інтереси дитини, особи, яка визнана недієздатною, або особи, дієздатність якої обмежена (ст. 42 СК України). З цього випливає, що якщо ніхто з зазначених осіб не звернеться із заявою про визнання шлюбу, укладеного з порушенням законодавства, недійсним, то шлюб буде існувати, а разом з ним будуть існувати, зокрема, кровозмішання і, як наслідок, - хворі нащадки, тобто вищезазначені умови не є перешкодами для укладення шлюбу.

Підводячи підсумки викладеному слід зауважити, що суперечливість законодавства в сфері сімейного права може призвести не тільки до небажаних судових спорів, а й до людських трагедій. Сімейний кодекс має дуже широкий спектр дії. Впродовж свого життя люди можуть ніколи не звертатися до законодавства в сфері регулювання, наприклад, підприємницьких відносин, оскільки не мають наміру займатися підприємництвом, ніколи можуть не звертатися до вивчення Кримінального кодексу, проте норми Сімейного кодексу "вплетені" в життя кожної людини (оскільки кожна особа є або була дитиною, батьком або матір'ю, подружжям). І тому на нашу думку, Сімейний кодекс України повинен чітко встановлювати перелік підстав, які є перешкодами для реєстрації шлюбу. В зв'язку з цим пропонуємо доповнити Главу 4 "Державна реєстрація шлюбу" СК України статтею "Умови, які є перешкодами до реєстрації шлюбу" такого змісту:

"Перешкодами до реєстрації шлюбу є:

- перебування хоча б однієї особи в іншому зареєстрованому шлюбі;

- недосягнення особою шлюбного віку і відсутність згоди на шлюб батьків (опікунів) або суду;

- наявність між особами кровного споріднення по прямій і боковій лінії;

- відсутність вільної згоди на укладення шлюбу чоловіка або жінки;

- визнання хоча б однієї з осіб судом недієздатною внаслідок душевної хвороби або недоумства".

Як бачимо, запропонована нами стаття містить в собі положення ст. 26 "Особи, які не можуть перебувати у шлюбі між собою" Глави 3. "Загальні положення" СК України. На нашу думку, вона повинна бути виключена з Кодексу, оскільки не має сенсу дублювати перелік обставин, які є перешкодою до реєстрації шлюбу в переліці обставин, за яких особи не можуть перебувати у шлюбі.

Насамкінець зауважимо, що законодавче регулювання відносин в сфері сімейного права є ще досить недосконалим. Дослідження, зокрема, потребують норми СК України щодо регулювання укладення та розірвання шлюбу.

Література

ВІСНИК. Хмельницького інституту регіонального управління та права


 
 

Цікаве

Загрузка...