WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Право на психічне здоров'я та юридичні гарантії його реалізації і захисту - Реферат

Право на психічне здоров'я та юридичні гарантії його реалізації і захисту - Реферат

г) зберігання документів, що містять відомості про надання особі психіатричної допомоги, з додержанням умов, що гарантують конфіденційність цих відомостей;

д) вилучення оригіналів документів, що містять відомості про надання особі психіатричної допомоги, та їх копіювання лише у випадках, встановлених законом;

є) заборона без згоди особи або без згоди її законного представника та лікаря-психіатра, який надає психіатричну допомогу, публічно демонструвати вказану особу, фотографувати її чи робити кінозйомку, відеозапис, звукозапис та прослуховувати співбесіди особи з медичними працівниками чи іншими фахівцями при наданні їй психіатричної допомоги;

є) заборона вказувати у листку непрацездатності, що видається особі, яка страждає на психічний розлад, діагноз психічного розладу без згоди цієї особи. У разі її незгоди в ньому вказується лише причина непрацездатності (захворювання, травма або інша причина). При цьому вважаємо за доцільне повернутись до практики, яка колись існувала, що у випадку незгоди особи на бланку листка про тимчасову непрацездатність ставилась печатка не психіатричного закладу, а загального.

4) надання амбулаторної психіатричної допомоги чи госпіталізації до психіатричного закладу. За загальним правилом ці гарантії права на психічне здоров'я втілюються лише за усвідомленою згодою особи.

5) інформованість особи, якій надається психіатрична допомога. Це означає, що лікар-психіатр зобов'язаний пояснити особі, якій надається психіатрична допомога, з урахуванням її психічного стану, у доступній формі інформацію про стан її психічного здоров'я, прогноз можливого розвитку захворювання, про застосування методів діагностики та лікування, альтернативні методи лікування, можливий ризик та побічні ефекти, умови, порядок і тривалість надання психіатричної допомоги, її права та передбачені законодавством можливі обмеження цих прав при наданні психіатричної допомоги. У випадках, коли повна інформація про стан психічного здоров'я особи може завдати шкоди її здоров'ю або призвести до безпосередньої небезпеки для інших осіб, лікар-психіатр або комісія лікарів-психіатрів можуть таку інформацію обмежити.

6) можливість вибору альтернативного, за власним бажанням, психіатричного огляду та залучення до участі в роботі комісії лікарів-психіатрів з питань надання психіатричної допомоги будь-якого фахівця, який бере участь у наданні психіатричної допомоги, за погодженням з ним.

Решта гарантій здійснення права на психічне здоров'я не носить специфічного характеру та здебільшого пов'язана з загальними гарантіями захисту інших суб'єктивних прав особи. До них зокрема можна віднести: отримання інформації про свої права, пов'язані з наданням психіатричної допомоги, одержання психіатричної та соціальної допомоги в умовах, що відповідають вимогам санітарного законодавства; утримання в психіатричному закладі лише протягом строку, необхідного для обстеження та лікування; безпечність надання психіатричної допомоги; відшкодування заподіяної їм шкоди або шкоди їх майну внаслідок незаконного поміщення до психіатричного закладу чи психоневрологічного закладу для соціального захисту або спеціального навчання чи внаслідок незабезпечення безпечних умов надання психіатричної допомоги або розголошення конфіденційних відомостей про стан психічного здоров'я і надання психіатричної допомоги тощо.

В окремих випадках, особи що страждають на тяжкий психічний розлад, мають певні обмеження гарантій, в порівнянні з особами, що мають звичайні психічні розлади. До таких обмежень слід відносити:

1) можливість відійти від конфіденційності інформації про стан психічного здоров'я фізичної особи, а також відомостей про надання (чи ненадання) особі психіатричної допомоги, у випадку, коли ці відомості необхідні для організації надання психіатричної допомоги особі, яка страждає на тяжкий психічний розлад;

2) можливість надання амбулаторної психіатричної допомоги без усвідомленої згоди особи або без згоди її законного представника у разі встановлення у неї тяжкого психічного розладу, внаслідок чого вона завдасть значної шкоди своєму здоров'ю у зв'язку з погіршенням психічного стану у разі ненадання їй психіатричної допомоги;

3) можливість госпіталізації до психіатричного закладу без її усвідомленої згоди або без згоди її законного представника, якщо її обстеження або лікування можливі лише в стаціонарних умовах, та при встановленні в особи тяжкого психічного розладу, внаслідок чого вона: вчиняє чи виявляє реальні наміри вчинити дії, що являють собою безпосередню небезпеку для неї чи оточуючих, або неспроможна самостійно задовольняти свої основні життєві потреби на рівні, який забезпечує її життєдіяльність.

Отже, з огляду на вищенаведене слід відмітити, що закріплення забезпечення права на психічне здоров'я в Україні потребує суттєвих новацій. Сучасний стан правової регламентації таких відносин не виокремлює право на психіатричне здоров'я в окрему правову категорію. Окрім цього, юридичні гарантії цього права є нечіткими та несистематизованими. У зв'язку з цим пропонуємо чітко визнати за особами право на психічне здоров'я, а також закріпити три рівні гарантій цього права: для усіх фізичних осіб; для осіб, що мають психічні розлади; та для осіб, що мають тяжкі психічні розлади. Вважаємо, що така градація дасть змогу своєчасно та в повному обсязі реалізувати та ефективно захистити у випадку порушення, оспорення чи невизнання права на психічне здоров'я вказаних осіб, але й інших прав цих категорій осіб. Особливу увагу при цьому слід звертати на захист прав осіб, які знаходяться в стаціонарі, в тому числі і в психіатричному. Саме цьому питанню і будуть присвячені наші майбутні наукові розвідки.

Література

1. Актуальні питання неврології, психіатрії та наркології у світлі концепції розвитку охорони здоров 'я населення України: Матеріали пленуму науково-практичного товариства неврологів, психіатрів та наркологів України, присвяченого Року Здоров'я / Під ред. П.В. Волошин. — Т.: Укрмедкнига, 2001. — 616 с.

2. Білоусов Ю. Справи про надання особі психіатричної допомоги - новели у цивільному процесуальному законодавстві // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали VIII регіональної науково-практичної конференції (13-14 лютого 2002 р.) - Львів, 2002. - С 198-201.

3. Комментарий к законодательству Российской Федерации в области психиатрии: Комментарий к Закону РФ "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" и УК РФ (в части, касающейся лиц с психическими расстройствами) /Под ред. Т.Е. Дмитриевой . —М.: Спарк, 1997. — 363 с.

4. Врачи, пациенты, общество: права человека и профессиональная ответственность врача в документах международных организаций / Т. Суворова (ред.) К: Сфера, 1999. — 121 с.

5. Григорьянц Е.И. Психическое здоровье личности: Текст лекции —СПб.: СПбЛТА, 2001. — 20 с.

6. Датий А.В. Судебная медицина и психиатрия: Практикум: Учеб. пособие для студ. вузов — М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон u право, 2002. — 415 с.

7. Охрана психического здоровья в мире: Проблемы и приоритеты в развивающихся странах /Дежарле Р., Айзенберг Л., Гуд Б., Кляйнман А., Эйджер А. А. Барков (пер.). К: Сфера, 2001. — 563 с.

8. Демчук В. Про госпіталізацію хворих у примусовому порядку у Хмельницьку обласну психіатричну лікарню №1 // Матеріали міжобласної науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю ХОПЛ№1. - Львів, 2002. - С 116-119.

9. Дмитриев А.С, Клименко Т.В. Судебная психиатрия: Учеб. пособие для юрид. вузов —М., 1996. — 128 с.

10. Закон о психиатрической помощи: десять основных принципов /Ассоциация психиатров Украины. — К: Сфера, 1997. — 24 с.

11. Инструкция по содействию реализации прав человека длялиц, страдающих психическими расстройствами—К.: Сфера, 1997. — 103 с.

12. Корнієнко О.В. Підтримання психосоматичного здоров'я практично здорових людей: Навч. посіб. — К: Видавничий центр "Київськийуніверситет", 2000. — 123 с.

13. Методика оцінки якості життя Всесвітньої організації охорони здоров'я: українська версія: Рекомендації по використанню /Наукред. С.В. Пхіденко. —Д: Пороги, 2001. — 60 с

14. Права лиц, страдающих психическими расстройствами /Глав.ред. НИ. Полежаевой. М., 1997. — 176 с.

15. Психиатрия. Нарушения прав человека и глобальный кризис: Документальные подтверждения, — 2000. — 56 с.

16 Психическое здоровье беженцев / Т. Дивакова (пер.). К: Сфера, 1998. — 176 с.

17. Психическое здоровье и психосоциальное развитие детей: Доклад Комитета экспертов ВОЗ М.: Медицина, 1979. — 86 с.

18. Психическое здоровье населения Украины. (Основная анкета). К, 2002. — 300 с.

19. ТатаркинаНИ Основы психического здоровья: Учеб. Пособие. —Липецк, 2001. — 51 с.

20. Торникрофт Г., Танселла М. Матрица охраны психического здоровья: Пособие по совершенствованию служб /Пер.с англ.О. Чернявской. К: Сфера, 2000. — 332 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...